Lionbridge annoncerer opkøb af Clay Tablet Technologies, udbyder af connectivity-software til indhold

13. oktober 2014

Integrationen mellem Lionbridges markedsledende oversættelsesløsninger og Clay Tablets gennemprøvede teknologiplatform giver kunder i alle brancher en perfekt og ensartet global digital oplevelse

WALTHAM, Mass. – 9. oktober 2014 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) meddelte i dag, at virksomheden har købt Clay Tablet Technologies, som er en udbyder af integrationssoftware, der forbinder content management-systemer med oversættelsesprocesser og -teknologier. Clay Tablet Technologies har hovedkontor i Toronto i Canada.

Lionbridge har samarbejdet med Clay Tablet i over fem år om levering af connectorer, som forbinder vores oversættelsesprocesser og -teknologier med kunders indholdssystemer fra partnere som for eksempel Adobe, Sitecore og Microsoft. Opkøbet af Clay Tablet betyder, at Lionbridge kan levere en komplet vifte af løsninger og teknologier, som sætter kunder i stand til at udarbejde, styre og optimere globale digitale kundeoplevelser på alle kanaler, herunder internettet, e-mail og platforme til sociale medier.

“Den hastige vækst i webindhold og cloudbaseret arkitektur betyder, at der er behov for at få opdateret indhold og kommunikation på alle relevante sprog og kanaler.  At være til stede på denne måde globalt og i realtid kræver, at man har gennemprøvet globalt connectivity-software og markedsledende oversættelsesprocesser”, sagde Rory Cowan, CEO i Lionbridge.  “Vi bygger videre på Clay Tablets markedsledende connectorer og platformsteknologier til webindhold og udvider vores udbud inden for global digital marketing til mange indholdssystemer og brancher.”

Clay Tablets connectivity-platform og CMS-connectorer er en af markedets mest anvendte og gennemprøvede løsninger til globalt webindhold.  Clay Tablets kunder omfatter førende globale brands fra mange brancher. Kunderne vælger Clay Tablets platforme for at opnå sikre og pålidelige løsninger til at formidle flersproget indhold mellem indholdssystemer og oversættelsesprocesser i én arbejdsproces.

“Vores team af udviklere har udviklet verdens førende connectivity-løsninger til globalt webindhold.  Ved at indgå samarbejde med verdens førende udbyder af oversættelse udvider og styrker vi vores position som markedsleder, samtidig med at vi tilfører vores kunder overalt i verden værdi”, sagde Robinson Kelly, CEO i Clay Tablet Technologies.  “Vi glæder os til at blive en del af Lionbridge-teamet for at fremme vores fælles vision om at gøre det muligt for vores kunder at nå deres kunder overalt i verden når som helst, på alle sprog og på alle digitale kanaler.”

Lionbridge forventer, at opkøbets påvirkning af indtjeningen i 2014 er neutral og af indtjeningen i 2015 svagt positiv, heri indbefattet minimale opkøbs- og integrationsomkostninger.

Om Clay Tablet
Clay Tablets unikke integrationssoftware gør det nemt at forbinde et hvilket som helst antal content management-systemer med en hvilken som helst oversættelsesleverandør eller -teknologi. Clay Tablet giver kunderne øjeblikkelige fordele i form af øget effektivitet i oversættelsesprocessen, dvs. mærkbart hurtigere og enklere konfiguration, styring, fremsendelse og modtagelse af oversættelsesprojekter. Clay Tablet Technologies har hovedsæde i Toronto i Canada og samarbejder med et globalt netværk af partnere på forskellige kanaler, bestående af leverandører af content management- og oversættelsesteknologi, oversættelse og systemintegration. Læs mere på www.Clay-Tablet.com.

Om Lionbridge
Lionbridges løsninger hjælper mere end 800 af verdens førende virksomheder til at udvide deres globale markedsandele, opnå hurtigere accept af deres produkter samt nå ud til kunder på lokale markeder overalt i verden. Vi har egenudviklede cloudteknologiplatforme og et globalt crowdteam bestående af mere end 100.000 personer og kan på den baggrund tilbyde løsninger inden for oversættelse, onlinemarketing, content management og applikationstests, som sikrer global konsistens og lokal relevans gennem hele kundens produktlivscyklus. Lionbridge har hovedsæde i Waltham i Massachusetts, USA, og løsningscentre i 26 lande. Læs mere på http://www.lionbridge.com.

Fremadskuende udtalelser
Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende udtalelser, som omfatter risici og usikkerheder, herunder forventninger til vækst, omsætning og indtjening i relation til opkøbet af Clay Tablet for 2014 og 2015. Lionbridges erfaringer, handlinger samt økonomiske og driftsmæssige resultater kan afvige markant fra dem, der er nævnt i de fremadskuende udtalelser. Faktorer, der kan medføre en sådan afvigelse, omfatter ophævelse af kundekontrakter før disses udløb; integrationsomkostninger; Lionbridges afhængighed af kunders produktlanceringer og produktionsplaner for at opnå omsætning; tab af større kunde; størrelse, timing og bogføring af omsætning på større kunder; kundeforsinkelser eller udskudte løsninger; risici i forbindelse med håndtering af vækst, overgang og integration; manglende evne til at følge med de hurtigt skiftende behov hos kunder; Lionbridges evne til at tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere; omkostninger i forbindelse med og som følge af overtagelsen og integrationen af Clay Tablet samt fordele realiseret på baggrund af overtagelsen; risici forbundet med konkurrence og prispres; og Lionbridges evne til at forudsige omsætning og driftsresultater. En nærmere beskrivelse af de risikofaktorer, der knytter sig til Lionbridge, findes i virksomhedens årsrapport på formular 10-K for året, der sluttede 31. december 2013, og senere indberetninger til SEC (findes på SEC's website på http://www.sec.gov).

Kontakt:
Sara Buda Lionbridge
sara.buda@lionbridge.com
Tlf. +1 (781) 434-6190