Lionbridges politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette er Lionbridge Technologies, Inc.'s politik om beskyttelse af personlige oplysninger Lionbridge har udarbejdet denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at vise sin vilje til at beskytte personlige oplysninger. I det følgende beskrives Lionbridges praksis for indsamling og formidling af oplysninger for www.lionbridge.com og andre websites ejet af virksomheden.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til denne politik. Du kan kontakte Lionbridge pr. post på følgende adresse:

1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, MA 02451 USA

Du kan kontakte Lionbridge pr. e-mail på adressen privacy@lionbridge.com.
Du kan også kontakte os telefonisk på +1 781.434.6000.

Konfliktløsning og privacy seals

Send en e-mail til privacy@lionbridge.com.

Dataindsamling

P3P-politikker fordeler de indsamlede oplysninger på grupper ("erklæringer"). Denne politik omfatter tre grupper af oplysninger. Der redegøres for datahåndteringen særskilt for hver gruppe.

Gruppen "Basisoplysninger"

Generelt kan du besøge Lionbridges website uden at angive personlige oplysninger, men i visse tilfælde vil Lionbridge anmode om personlige oplysninger. Personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer dig, f.eks. navn, telefonnummer, fysisk adresse eller e-mailadresse. Lionbridge kan også indsamle personlige oplysninger i forbindelse med konkurrencer, som Lionbridge står bag, eller hvis du deltager i et af vores online-communities.

Lionbridge Technologies, Inc. har hovedsæde i USA og kontorer overalt i verden. Personlige oplysninger, der er indsamlet fra dig, kan overføres til andre Lionbridge-sites uden for dit bopælsland, som kan have afvigende lovgivning for beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse. Vi forpligter os til at beskytte personlige oplysninger, og vi tager passende forholdsregler for at opretholde denne beskyttelse. Vi anvender fysiske og administrative procedurer i vores bestræbelser på at beskytte personlige oplysninger, men kan ikke garantere fuldstændig beskyttelse mod personer, der måtte forsøge at omgå sikkerhedsforanstaltninger eller at opfange transmissioner på internettet.

Lionbridge indsamler og anvender dine oplysninger med det formål at give dig bedre service, at give dig nem adgang til produkter og løsninger og at gøre sit website mere brugbart for dig. De kontaktoplysninger Lionbridge indsamler, anvendes blandt andet til at levere oplysninger om Lionbridge og dets partnere samt reklamemateriale til dig. De bruges også til at kontakte dig om nødvendigt. Oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies, bruges til at evaluere og forbedre websitet samt til at diagnosticere serverproblemer. Lionbridge anvender (herunder offentliggør) kun dine personlige oplysninger uden varsel, hvis det vurderes, at dette er påkrævet ved lov eller forskrift eller er nødvendigt for at beskytte eller forsvare Lionbridges rettigheder eller ejendom, eller offentlighedens eller websitebrugernes sikkerhed, eller hvis du har givet Lionbridge forudgående samtykke hertil (se "Tilvalg" nedenfor).

Lionbridge kan indsamle følgende oplysninger:

 • URL-adresse for forespurgt kilde
 • Fuld IP-adresse
 • HTTP-forespørgselsmetode
 • Databytes i svar
 • Statuskode for svar
 • Brugeragentoplysninger
 • Seneste URL på brugers forespørgsel

Disse oplysninger vil blive anvendt til følgende formål:

 • Gennemførelse og understøttelse af aktuel aktivitet
 • Administration af website og system

Disse oplysninger vil blive anvendt af Lionbridge og dets repræsentanter.

Gruppen “Cookies”

Lionbridge indsamler følgende oplysninger:

 • HTTP-cookies

Disse oplysninger vil blive anvendt til følgende formål:

 • Gennemførelse og understøttelse af aktuel aktivitet.
 • Administration af website og system.

Disse oplysninger vil blive anvendt af Lionbridge og dets repræsentanter.

Der gives følgende forklaring på, hvorfor oplysninger indsamles:

Når du besøger Lionbridges website, bliver der placeret en cookie på din computer. HVIS du registrerer dig eller anmoder om at blive kontaktet, kan vi ved hjælp af denne cookie få oplyst URL-adressen på det website, der sendte dig videre til os. Hvis du ikke registrerer dig eller anmoder om at blive kontaktet, vil disse oplysninger aldrig blive tilknyttet nogen personlige oplysninger. Der hentes ingen andre data fra cookien. Hvis du registrerer dig for at få adgang til indhold i Lionbridge Knowledge Center, placeres endnu en cookie. Den gør det muligt for dig, næste gang du ønsker at downloade hvidbøger eller demoer, at logge på hurtigt.

Gruppen "Registrering"

Lionbridge indsamler følgende oplysninger:

 • Online kontaktoplysninger

Brugeren kan desuden give tilladelse til, at Lionbridge indsamler følgende oplysninger:

 • Brugers titel
 • Navn på brugers arbejdsgiver
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Virksomhedens postadresse
 • Telefonnummer

Disse oplysninger vil blive anvendt til følgende formål:

 • Gennemførelse og understøttelse af aktuel aktivitet.
 • Administration af website og system.
 • Telemarketing.

Disse oplysninger vil blive anvendt af Lionbridge og dets repræsentanter. Derudover vil følgende typer enheder modtage disse oplysninger:

 • Andre, som følger den samme praksis. Brugeren kan fravælge videregivelse af oplysninger.

Der gives følgende forklaring på, hvorfor oplysninger indsamles:

Disse oplysninger indsamles, når du registrerer dig for at downloade hvidbøger og demoer eller anmoder om at blive kontaktet af Lionbridge. På grundlag af de oplysninger, du angiver, kan du blive kontaktet af en salgs- eller marketingmedarbejder fra Lionbridge. Lionbridge forbeholder sig desuden ret til i fremtiden at videregive lister til marketing- eller samarbejdspartnere, som har vedtaget tilsvarende politikker om beskyttelse af personlige oplysninger.

Politik om fravalg

Hvis du på et tidspunkt skifter mening med hensyn til at modtage oplysninger fra Lionbridge eller at videregive dine oplysninger med tredjeparter, beder vi dig oplyse os om dette skriftligt. Kontakt os på følgende adresse: opt-out@lionbridge.com

Cookies

Cookies er en teknologi, der kan tilpasse informationer til dig på et website. En cookie er en lille datafil, som et website sender til din browser, som derefter gemmer den på dit system. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie. På den måde bestemmer du selv, om du vil acceptere den.

Vores website anvender cookies. Cookies bruges til følgende formål:

 • Administration af website
 • Gennemføre brugers aktuelle aktivitet

Fortrolighed

Lionbridge samarbejder p.t. med en række onlinepartnere om styring og optimering af sin internetforretning og -kommunikation. Lionbridge samarbejder med et marketingfirma om måling af effektiviteten af ​​sine reklamer og besøgendes brug af websitet. Til det formål anvender Lionbridge web-beacons og cookies, som marketingfirmaet placerer på websitet. Blandt de oplysninger, Lionbridge indsamler, er, hvordan de besøgende er kommet til websitet, hvilke sider de besøger, deres aktiviteter, og hvor de forlader websitet. Lionbridge supplerer sine registrerede oplysninger med disse oplysninger for at vide hvilke sider der er mest attraktive for de besøgende, og hvilke løsninger der interesserer kunderne mest. Marketingfirmaet logger oplysningerne fra websitet på Lionbridges vegne, mens Lionbridge styrer, hvordan de pågældende oplysninger må og ikke må anvendes. Hvis du ikke ønsker at hjælpe Lionbridge med at forbedre sit website og sine produkter og løsninger, kan du fravælge dette analyseværktøj ved at sende en e-mail til Lionbridge på privacy@lionbridge.com.

Sikkerhed

Det er forbudt at bryde eller forsøge at bryde sikkerheden i Lionbridges netværk. Eventuelle brud på sikkerheden kan betyde, at du ifalder strafferetligt og/eller civilretligt ansvar. Ved mistanke om strafbart brud på sikkerheden undersøger Lionbridge det påståede brud og samarbejder med de retshåndhævende myndigheder. Eksempler på brud på sikkerheden af Lionbridges netværk omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • At få adgang til oplysninger, der ikke er beregnet til dig
 • At logge på en server eller konto, du ikke har adgangsrettigheder til
 • At forsøge at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af et system eller netværk
 • At bryde sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger uden bemyndigelse
 • At forsøge at forstyrre adgangen til servicen til en bruger, en vært eller et netværk, herunder, men ikke begrænset til, "overloading", "flooding", "mailbombing", eller "crashing"
 • At forsøge at opnå tjenester, du ikke er berettiget til

Ulovlig brug

Lionbridges netværk må kun benyttes til lovlige formål. Du må f.eks. ikke bruge Lionbridges netværk til at oprette, videresende, distribuere eller gemme materiale, som:

 • Overtræder varemærkerettigheder, ophavsret, forretningshemmeligheder eller andre immaterielle rettigheder
 • Krænker privatlivets fred, PR-rettigheder eller andre personlige rettigheder
 • Bryder beskyttelsen af privatlivets fred i kommunikation
 • Har obskønt eller pornografisk indhold
 • Er truende, fornærmende eller hadefuldt
 • Overtræder eksportlovgivningen
 • Opfordrer til adfærd, der udgør en strafbar handling eller medfører civilretligt ansvar
 • Forårsager tekniske forstyrrelser af Lionbridges netværk, herunder, men ikke begrænset til, virus, orme eller andre destruktive mekanismer
 • Bryder passende regler hos Lionbridge eller andre serviceudbydere vedrørende Lionbridges netværk
 • Hjælper andre med eller tillader andre at udføre ovennævnte aktiviteter
 • Er vildledende onlinemarketing

Hvis du bliver opmærksom på sådanne aktiviteter, er du forpligtet til straks at underrette Lionbridge og træffe andre passende foranstaltninger for at bringe sådanne aktiviteter til ophør.

Uanmodede henvendelser ("spam")

Det er ikke tilladt at sende ensartede uanmodede e-mails, reklamer eller uformelle meddelelser til en eller flere grupper (også kaldet "spam"). Ud over at genere internetbrugere påvirker spam effektiviteten og omkostningseffektiviteten af Lionbridges netværk alvorligt. Uanmodede henvendelser kan medføre øgede omkostninger, hvis de belaster Lionbridges netværk i en grad, der betyder, at dit website ikke kan tilgås, og at dine opgavekritiske internetapplikationer rammes af nedetid.

Usenet- og e-mailbrugere må desuden ikke:

 • sende e-mails, som er urimelige og/eller har til hensigt at chikanere eller genere andre
 • fortsætte med at sende e-mails til en modtager, der har tilkendegivet, at han/hun ikke ønsker at modtage dem
 • sende e-mail med forfalskede sidehovedoplysninger for TCP/IP-pakker
 • bevidst udelade, slette, forfalske eller fordreje transmissionsoplysninger, herunder sidehoveder og returadresser
 • tage andre forholdsregler med henblik på at tilsløre din identitet eller dine kontaktoplysninger

Indhold

Lionbridge udøver ikke kontrol med og påtager sig intet ansvar for indholdet af de oplysninger, der passerer gennem Lionbridges netværk, herunder indhold på tredjeparters websites, der er linket til Lionbridges netværk. Links til websites er udelukkende beregnet som navigeringsværktøj til informationsformål og betyder ikke, at Lionbridge har godkendt indholdet på sådanne websites. Lionbridge godkender ikke og garanterer ikke nøjagtigheden af ​​indhold på websites, der linkes til, og påtager sig intet ansvar for at opdatere indholdet. Al brug af oplysninger, som er indhentet via Lionbridges netværk, sker på egen risiko.

Lionbridge screener ikke kommunikation og er ikke ansvarlige for at screene eller overvåge indhold anvendt af dig.

Konsekvenser af uacceptabel brug

Lionbridge forbeholder sig ret til at afbryde eller ophæve adgangen til Lionbridges netværk ved brud på denne politik.

Indirekte brud eller forsøg på brud på denne politik samt faktiske brud eller forsøg på brud fra tredjeparts side på vegne af dig betragtes som brud på denne politik begået af dig. Derudover er det et brud på denne politik at benytte en anden udbyders ydelser med det formål at muliggøre en af ​​de ovenfor beskrevne aktiviteter, hvis denne benyttelse af en anden udbyders ydelser med rimelighed kan forventes at påvirke Lionbridges netværk.