Lionbridge przejmuje Clay Tablet Technologies — producenta oprogramowania do integracji systemów zarządzania treścią

13 października 2014 r.

Integracja usług tłumaczeniowych Lionbridge ze sprawdzoną platformą Clay Tablet zapewni bezproblemową, spójną obsługę klientów na całym świecie

WALTHAM, Massachusetts, Stany Zjednoczone — 9 października 2014 r. — Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) informuje o przejęciu Clay Tablet Technologies (z siedzibą w Toronto w Kanadzie) — producenta oprogramowania do integracji systemów zarządzania treścią z systemami tłumaczeniowymi.

Od ponad pięciu lat Lionbridge we współpracy z Clay Tablet oferuje rozwiązania integrujące procesy i technologie tłumaczeniowe z systemami zarządzania treścią takich producentów, jak Adobe, Sitecore i Microsoft. Po przejęciu Clay Tablet Lionbridge może zaoferować pełną ofertę usług i technologii umożliwiających płynne tworzenie, obsługiwanie i optymalizowanie treści w różnych kanałach komunikacji takich jak strony WWW, poczta elektroniczna i social media.

„Coraz większa powszechność treści internetowych i rozwiązań chmurowych sprawia, że wymagają one ciągłego aktualizowania w różnych językach i kanałach. Ten globalny proces odbywa się na bieżąco i wymaga sprawdzonych rozwiązań komunikacyjnych i najlepszych procesów tłumaczeniowych” — powiedział Rory Cowan, dyrektor generalny Lionbridge. „Chcemy wykorzystać rozwiązania integracyjne i platformy internetowe Clay Tablet, aby rozszerzyć naszą ofertę digital marketingu na wszystkie systemy CMS i rynki wertykalne”.

Platforma i rozwiązania integracyjne Clay Tablet to jedne z najchętniej używanych i najlepszych na świecie rozwiązań do globalnego zarządzania treścią. Z rozwiązań Clay Tablet korzystają przedsiębiorstwa z różnych branż na potrzeby bezpiecznego i niezawodnego przesyłania wielojęzycznych treści w ramach różnych systemów zarządzania treścią i narzędzi tłumaczeniowych w jednym, płynnym procesie.

„Nasz zespół programistów stworzył najlepszą na świecie rozwiązań do integracji globalnych systemów zarządzania treścią. Dzięki współpracy ze światowym liderem w dziedzinie tłumaczeń zyskamy nowe możliwości rynkowe i zaoferujemy klientom większe korzyści” — powiedział Robinson Kelly, dyrektor generalny Clay Tablet Technologies. „Cieszymy się z możliwości współpracy z Lionbridge, by rozwijać naszą wspólną wizję tworzenia narzędzi komunikacji z klientami w każdym języku i we wszystkich kanałach”.

Lionbridge oczekuje, że przejęcie będzie neutralne dla zysków w 2014 r. i umiarkowanie wpłynie na wzrost zysków w 2015 r. z uwzględnieniem minimalnych kosztów przejęcia i integracji.

Informacje o Clay Tablet
Clay Tablet jest producentem doskonałego oprogramowania służącego do integracji dowolnej liczby systemów zarządzania treścią z dowolnymi systemami tłumaczeniowymi. Dzięki oprogramowaniu Clay Tablet można szybciej i łatwiej przygotowywać procesy tłumaczeniowe i sprawniej nimi zarządzać. Clay Tablet Technologies to kanadyjska spółka z Toronto, która współpracuje z producentami narzędzi tłumaczeniowych i systemów zarządzania treścią, dostawcami usług tłumaczeniowych i integratorami systemów z całego świata. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.Clay-Tablet.com.

Informacje o Lionbridge
Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybsze popularyzowanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. tysięcy pracowników świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 26 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.lionbridge.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmujące zagrożenia i niepewności, w tym oczekiwania dotyczące przyrostu wartości księgowej w czasie oraz przychodów i zysków związanych z przejęciem spółki Clay Tablet w 2014 r. i 2015 r. Rzeczywiste doświadczenia, działania oraz wyniki finansowe i operacyjne Lionbridge mogą się znacząco różnić od przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki mogące powodować taką różnicę obejmują przedterminowe rozwiązanie umowy z klientem; koszty integracji; zależność Lionbridge od wprowadzania przez klientów nowych produktów, ich harmonogramów produkcyjnych oraz strategii zamówień generujących przychody; utratę głównego klienta; wielkość, termin i rozpoznanie przychodów od głównych klientów; opóźnienia po stronie klienta i odroczenia wykonania usług; ryzyko związane z zarządzaniem wzrostem, okresem przejściowym i integracją; niedotrzymanie kroku szybko zmieniającym się wymaganiom klientów; zdolność Lionbridge do przyciągnięcia i zatrzymania kluczowego personelu; bezpośrednie i pośrednie koszty oraz korzyści związane z przejęciem i integracją Clay Tablet; ryzyko związane z konkurencją i presją cenową ze strony konkurencji oraz zdolność Lionbridge do prognozowania przychodów i wyników operacyjnych. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Lionbridge znajduje się w raporcie rocznym Lionbridge na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz w późniejszych dokumentach składanych w Securities and Exchange Commission (SEC), do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem witryny SEC pod adresem http://www.sec.gov.

Kontakt:
Sara BudaLionbridge
sara.buda@lionbridge.com
(781) 434-6190