Zasady ochrony prywatności

Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności w Lionbridge Technologies, Inc. i podkreśla dbałość Lionbridge o kwestie dotyczące prywatności. Poniżej przestawiono zasady zbierania i udostępniania danych w witrynie www.lionbridge.com i innych witrynach internetowych Lionbridge.

Wszelkie pytania dotyczące tych zasad należy kierować do Lionbridge na poniższy adres:

1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, MA 02451 USA

Z Lionbridge można skontaktować się pod adresem privacy@lionbridge.com
lub telefonicznie pod numerem +1 781 434 6000.

Rozstrzyganie sporów i certyfikaty w zakresie ochrony prywatności

Wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@lionbridge.com.

Zbieranie danych

Zasady P3P informują o grupach zbieranych danych. W tym dokumencie opisano trzy grupy takich danych. Zasady dotyczące każdej takiej grupy zostaną objaśnione osobno.

Informacje podstawowe

Zasadniczo odwiedzanie witryny internetowej Lionbridge nie wymaga podawania danych osobowych, ale czasem Lionbridge może o nie poprosić. Dane osobowe to dane, które umożliwiają indywidualną identyfikację użytkownika, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres e-mail. Lionbridge może również zbierać dane osobowe w związku z konkursami organizowanymi przez Lionbridge albo przynależnością Użytkownika do jednej z internetowych społeczności Lionbridge.

Lionbridge Technologies, Inc. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i biura na całym świecie. Dane osobowe mogą zostać przesłane do innych biur Lionbridge znajdujących się poza krajem zamieszkania Użytkownika. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony prywatności i danych. Lionbridge starannie zabezpiecza dane osobowe i podejmuje uzasadnione środki w celu ich ochrony. Mimo że stosujemy fizyczne i administracyjne procedury zabezpieczania informacji umożliwiających osobistą identyfikację, nie możemy zagwarantować, że są one całkowicie chronione przed ludźmi, którzy mogliby podjąć próby ominięcia środków zabezpieczających lub przechwycenia transmisji przez Internet.

Lionbridge gromadzi i wykorzystuje informacje o klientach, aby zapewniać im lepszą obsługę, wygodny dostęp do swoich produktów i usług, a także poprawić przydatność swojej witryny internetowej. Dane kontaktowe, które gromadzi Lionbridge, są używane po części do dostarczania klientom informacji o firmie Lionbridge i jej partnerach oraz materiałów promocyjnych. Służą również do kontaktów, gdy są one konieczne. Informacje gromadzone przy użyciu plików cookie są używane do oceny i doskonalenia witryny internetowej oraz pomocy w diagnozowaniu problemów z serwerem. Firma Lionbridge będzie używać (użytek oznacza również ujawnianie) danych osobowych użytkowników lub klientów bez powiadomienia, jeśli według niej będzie to wymagane prawem lub regulacjami albo niezbędne do ochrony lub obrony praw lub majątku firmy Lionbridge, bezpieczeństwa publicznego lub użytkowników jej witryny albo jeśli wcześniej dostarczono firmie Lionbridge zgodę na tego typu działania (patrz „Zgoda” poniżej).

Lionbridge może gromadzić następujące informacje:

 • adres URL żądanego zasobu,
 • pełny adres IP,
 • metoda żądania HTTP,
 • bajty danych w odpowiedzi,
 • kod stanu odpowiedzi,
 • informacje o agencie użytkownika,
 • ostatni adres URL żądany przez użytkownika,

Cele, do których będą wykorzystywane te dane:

 • ukończenie i obsługa bieżącej aktywności.
 • administrowanie witryną internetową i systemem,

Te dane będą wykorzystywane przez firmę Lionbridge i jej agentów.

Pliki cookie

Lionbridge gromadzi następujące informacje:

 • pliki cookie HTTP.

Cele, do których będą wykorzystywane te dane:

 • ukończenie i obsługa bieżącej aktywności.
 • administrowanie witryną internetową i systemem.

Te dane będą wykorzystywane przez firmę Lionbridge i jej agentów.

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie powodu gromadzenia danych:

Lionbridge ustawia plik cookie, gdy użytkownik zaczyna korzystać z witryny. Dzięki temu, JEŚLI użytkownik zarejestruje się lub poprosi o kontakt, firma Lionbridge będzie mogła zapisać adres URL witryny internetowej, z której użytkownik przeszedł na jej stronę internetową. Jeśli użytkownik się nie zarejestruje ani nie przekaże zgłoszenia, te informacje nigdy nie zostaną powiązane z żadnymi danymi osobowymi. W pliku cookie nie są zapisywane żadne inne dane. Rejestracja umożliwiająca dostęp do treści w Lionbridge Knowledge Center powoduje zapisanie drugiego pliku cookie, który umożliwia szybkie zalogowanie podczas następnej wizyty mającej na celu pobranie opracowań lub materiałów demonstracyjnych.

Rejestracja grupowa

Lionbridge gromadzi następujące informacje:

 • dane kontaktowe online

Zgodnie z wyborem użytkownika Lionbridge może gromadzić również poniższe dane:

 • stanowisko użytkownika,
 • nazwa pracodawcy użytkownika,
 • imię
 • nazwisko
 • służbowy adres pocztowy,
 • numer telefonu.

Cele, do których będą wykorzystywane te dane:

 • ukończenie i obsługa bieżącej aktywności.
 • administrowanie witryną internetową i systemem.
 • telemarketing.

Te dane będą wykorzystywane przez firmę Lionbridge i jej agentów. Oprócz tego informacje te otrzymają następujące typy jednostek:

 • Inne jednostki przestrzegające takich samych praktyk. Użytkownik może zrezygnować z udostępniania danych.

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie powodu gromadzenia danych:

Te informacje są gromadzone, gdy użytkownik zarejestruje się w celu pobrania opracowań lub materiałów demonstracyjnych albo wysłania prośby o kontrakt z firmą Lionbridge. Z użytkownikiem, zależnie od podanych przez niego informacji, może skontaktować się specjalista Lionbridge ds. sprzedaży lub marketingu. Lionbridge zastrzega sobie również prawo do przyszłego udostępniania list partnerom marketingowym lub stowarzyszonym, którzy mają równoważne zasady zachowania poufności.

Zasady rezygnacji

Jeśli w dowolnej chwili użytkownik zmieni zdanie na temat otrzymywania informacji od firmy Lionbridge albo udostępniania jego informacji stronom trzecim, powinien wysłać do firmy Lionbridge zgłoszenie zawierające informacje o nowej decyzji. Zgłoszenie wystarczy wysłać na adres opt-out@lionbridge.com.

Pliki cookie

Pliki cookie to technika, która może służyć do dostarczania użytkownikowi dostosowanych informacji z witryny internetowej. Plik cookie to dane, które witryna internetowa może przesłać do przeglądarki użytkownika, a które następnie mogą zostać zapisane w jego systemie. Użytkownik może tak skonfigurować przeglądarkę, aby informowała go o odebraniu pliku cookie, umożliwiając podjęcie decyzji o jego zaakceptowaniu.

W naszej witrynie używamy plików cookie. Pliki cookie są używane do następujących celów:

 • administrowanie witryną,
 • obsługa bieżącej aktywności użytkownika.

Prywatność

Lionbridge obecnie ma podpisane umowy z kilkoma partnerami online, którzy pomagają zarządzać działalnością biznesową i komunikacyjną w Internecie oraz optymalizować ją. Lionbridge korzysta z usług firmy marketingowej służących do mierzenia efektywności reklam oraz sposobu używania witryny przez odwiedzających. Aby było to możliwe Lionbridge używa sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i plików cookie dostarczonych przez firmę marketingową w tej witrynie. Typy informacji gromadzonych przez Lionbridge obejmują częstotliwość korzystania z witryny, liczbę odwiedzanych stron, ich działania i miejsce, w którym użytkownicy kończą przeglądanie. Uzupełniając swoje rekordy firma Lionbridge uzyskuje informacje o tym, jakie strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających i które usługi najbardziej interesują klientów. Mimo że to agencja marketingowa rejestruje informacje pochodzące z witryny w imieniu firmy Lionbridge, to firma Lionbridge kontroluje, w jaki sposób dane mogą i nie mogą być wykorzystywane. Jeśli nie chcesz pomagać firmie Lionbridge w uzyskiwaniu informacji o tym, jak udoskonalić witrynę, produkty i oferty, możesz zrezygnować z używania narzędzia do analizy ruchu w witrynie internetowej, wysyłając wiadomość e-mail do firmy Lionbridge na adres privacy@lionbridge.com.

Bezpieczeństwo

Nie wolno naruszać ani próbować naruszać bezpieczeństwa Sieci Lionbridge. Wszelkie naruszenia mogą mieć z skutki wynikające z odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Lionbridge zbada wszelkie domniemane naruszenia i będzie współpracować z agencjami odpowiadającymi za egzekwowanie prawa w razie powzięcia podejrzenia o naruszeniu, które może podlegać kodeksowi karnemu. Do przykładów naruszeń bezpieczeństwa Sieci Lionbridge należą między innymi:

 • uzyskiwanie danych nieprzeznaczonych dla użytkownika;
 • logowanie się na serwerze lub koncie, gdy użytkownik nie jest uprawniony do uzyskiwania do nich dostępu;
 • próby sondowania, skanowania lub testowania luk w zabezpieczeniach systemu lub sieci;
 • naruszanie bezpieczeństwa lub środków służących do uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji;
 • próby zakłócania obsługi dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przeciążanie, przepełnianie, bombardowanie wiadomościami e-mail lub powodowanie awarii;
 • podejmowanie wszelkich działań mających na celu korzystanie z usług bez uprawnień.

Nielegalne użytkowanie

Sieć Lionbridge może być używana tylko w celach zgodnych z prawem. Sieci Lionbridge nie wolno używać na przykład do tworzenia, przesyłania, rozpowszechniania lub przechowywania materiałów, które:

 • naruszają prawa związane ze znakami towarowymi, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej stron trzecich;
 • naruszają prawa do prywatności, rozgłosu lub inne prawa osobiste stron trzecich;
 • naruszają prywatność komunikacji;
 • zawierają treści obsceniczne lub pornograficzne;
 • mogą być obelżywe, nienawistne lub służyć do zastraszania;
 • naruszają regulacje lub prawa kontroli eksportu;
 • zachęcają do zachowania, które może stanowić przestępstwo karne lub podlegające odpowiedzialności cywilnej;
 • powodują techniczne zakłócenia Sieci Lionbridge, w tym wprowadzanie wirusów, robaków lub innych destrukcyjnych mechanizmów;
 • naruszają umotywowane regulacje Lionbridge lub innych usługodawców odnoszące się do Sieci Lionbridge;
 • pomagają lub pozwalają dowolnym osobom angażować się w dowolne działania opisane powyżej;
 • stanowią formę zwodniczego marketingu online.

W razie uzyskania informacji o dowolnych takich działaniach użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o nich firmy Lionbridge i podjęcia wszelkich stosownych kroków zmierzających do wstrzymania takich działań.

Niezamawiane komunikaty (spam)

Publikowanie takich lub podobnych wiadomości e-mail, zbiorczych reklam komercyjnych lub nieformalnych ogłoszeń w jednej lub większej liczbie grup (znane pod nazwą rozpowszechniania Spamu) jest zabronione. Spam jest nie tylko uciążliwy dla użytkowników Internetu, ale i poważnie wpływa na wydajność i koszty utrzymywania Sieci Lionbridge. Niezamawiane wiadomości mogą podnieść koszty, blokując Sieć Lionbridge, powodując niedostępność witryny i potencjalnie prowadząc do przestoju aplikacji internetowych o znaczeniu krytycznym.

Oprócz tego użytkownicy Usenetu i poczty e-mail nie mogą:

 • wysyłać lub publikować wiadomości e-mail, które stanowią nadużycie lub których celem jest nękanie lub drażnienie innych osób;
 • dalej wysyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który zaznaczył, że nie chce ich otrzymywać;
 • wysyłać wiadomości e-mail ze sfałszowanymi informacjami w nagłówku pakietów TCP/IP;
 • celowo pomijać, usuwać, fałszować lub nieprawidłowo przedstawiać informacji transmisyjnych, w tym nagłówków lub adresów zwrotnych;
 • podejmować żadnych innych działań, których celem jest maskowanie tożsamości lub danych kontaktowych;

Treść

Lionbridge nie ma kontroli nad treścią informacji przekazywanych za pośrednictwem Sieci Lionbridge ani za nią nie odpowiada. Obejmuje to między innymi treści przedstawione w dowolnych witrynach innych firm, w których znajdują się łącza prowadzące do Sieci Lionbridge. Wszelkie łącza do stron internetowych pełnią funkcję narzędzi do nawigowania po Internecie służących tylko do celów informacyjnych i nie stanowią wyrazu poparcia firmy Lionbridge dla treści takich witryn internetowych. Lionbridge nie przejmuje ani nie gwarantuje dokładności treści dowolnej witryny internetowej, do której prowadzi łącze, a także nie odpowiada za aktualizowanie treści. Wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem Sieci Lionbridge są wykorzystywane na własne ryzyko.

Lionbridge nie filtruje komunikacji i nie odpowiada za filtrowanie lub monitorowanie treści, z których korzysta użytkownik.

Konsekwencje nieakceptowanego użytku

Lionbridge zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odebrania dostępu do Sieci Lionbridge po uzyskaniu informacji o naruszeniu niniejszych Zasad.

Pośrednie naruszenia niniejszych Zasad albo próby ich naruszenia, a także naruszenia lub próby naruszeń przez stronę trzecią na zlecenie użytkownika będą uważane za naruszenia Zasad, których dopuścił się użytkownik. Co więcej, naruszenie niniejszych Zasad stanowi również korzystanie z usług innego dostawcy do celów realizacji dowolnych działań opisanych powyżej, jeśli takie korzystanie z usługi innego dostawcy mogłoby faktycznie wpłynąć na Sieć Lionbridge.