Usługi > Usługi językowe i tłumaczenie > Lokalizacja językowa oprogramowania

Lokalizacja językowa oprogramowania

Oprogramowanie dostosowane do specyfiki rynków docelowych

Lokalizacja językowa oprogramowania to proces tłumaczenia tekstu i dostosowywania elementów funkcjonalnych aplikacji w taki sposób, aby mogli z niej korzystać konsumenci z różnych krajów. Lionbridge oferuje najlepszą w swojej klasie metodykę i najbardziej zaawansowane technologie lokalizacji, aby zapewnić właściwe przygotowanie oprogramowania klienta do użytkowania na całym świecie.

Z prognozy zamieszczonej w najnowszym raporcie firmy Gartner wynika, że w 2017 r. na całym świecie dojdzie do ponad 268 mld pobrań, co wygeneruje przychody w wysokości 77 mld USD. Najlepszy sposób obsługi rynków i konsumentów z całego świata polega na udostępnianiu im aplikacji w ich rodzimym języku. Firma badawcza Common Sense Advisory przeprowadziła ostatnio ankietę, z której wynika, że ponad połowa konsumentów z całego świata kupuje produkty jedynie z tych stron internetowych, które dostarczają informacji w ich własnym języku. A ponad połowa krajów z listy 10 państw, które cechuje największa liczba pobrań aplikacji i najwyższe związane z tym przychody, to kraje z Europy i Azji Wschodniej, w których nie mówi się po angielsku.

Tłumacząc swoje aplikacje, firma może uwzględnić w nich niuanse kulturowe, aby zwiększyć zaufanie konsumentów i podnieść ogólny poziom ich obsługi. Oferowane przez Lionbridge usługi lokalizacji językowej aplikacji mogą znacznie pomóc w wykorzystaniu możliwości pojawiających się na rynkach zagranicznych.


Metodyka lokalizacji językowej oprogramowania

software_localization_side_banner_greyNajlepsze praktyki w zakresie lokalizacji językowej oprogramowania zakładają przeniesienie celu treści oryginalnych i pierwotnego interfejsu użytkownika z jednego języka do innego przy zachowaniu użyteczności aplikacji. Główne zasady lokalizacji językowej oprogramowania odnoszą się do wszystkich jego rodzajów (oprogramowania komputerów stacjonarnychaplikacji internetowychaplikacji mobilnych), jednak w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi firma Lionbridge stosuje wobec każdego z nich odmienne podejście. Unikatowe jest również nasze podejście do każdego z projektów tłumaczenia oprogramowania, co pozwala osiągnąć dokładnie to, o co klientowi chodziło. Proces lokalizacji językowej składa się zazwyczaj z następujących etapów:

W procesie tłumaczenia oprogramowania i przygotowywania go do wprowadzenia na rynki międzynarodowe uczestniczą zarówno tłumacze i redaktorzy jak i programiści. Oferujemy szeroki wachlarz usług, w tym usługi z zakresu doradztwa, zarządzania projektami, tłumaczenia, pomocy deweloperskiej i testowania.

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis etapów procesu lokalizacji językowej oprogramowania.

 

Pobierz przewodnik po tłumaczeniu stron internetowych

Kontakt
Zamów konsultację na temat lokalizacji językowej oprogramowania.
Skontaktuj się z nami
Zamów wycenę przez portal onDemand
Wprowadź szczegółowe dane na temat swojego projektu, aby uzyskać szybką wycenę.
Zamów wycenę
Lionbridge onDemand
Skorzystaj z usługi onDemand, aby zamówić online tłumaczenie oprogramowania.
Zamów błyskawiczną wycenę


Proces lokalizacji językowej oprogramowania: 4 etapy

1. Przygotowanie interfejsu użytkownika oprogramowania do lokalizacji językowej

W tej części przedstawiono najlepsze praktyki projektowania interfejsu użytkownika pod kątem lokalizacji językowej, co powinno zapewnić najlepsze wyniki. Jako dostawca usług językowych, Lionbridge przetłumaczy łańcuchy interfejsu użytkownika. Programiści powinni jednak przedtem usunąć wszelkie niedoskonałości w łańcuchach w języku źródłowym, aby uniknąć przeniesienia ich do łańcuchów w języku docelowym. Tłumaczenie łańcuchów ułatwi ich eksternalizacja. Przygotowując się do lokalizacji językowej, należy zadbać o wystarczającą ilość miejsca w interfejsie użytkownika i zastosować standard Unicode, aby zagwarantować obsługę znaków. Po przedsięwzięciu tych środków można przystąpić do realizacji następnych etapów procesu lokalizacji językowej.

Lionbridge może pomóc poprzez doradztwo i wsparcie w programowaniu. Po przeanalizowaniu architektury i kodu oprogramowania wyrazimy opinię i zalecimy poprawki, których wprowadzenie zapewni maksymalnie płynny przebieg procesu lokalizacji językowej. Do góry

 

2. Tłumaczenie łańcuchów tekstowych oprogramowania

Tłumacząc łańcuchy interfejsu użytkownika, Lionbridge korzysta zazwyczaj z pamięci tłumaczeniowej — narzędzia stosowanego do przechowywania tekstów w języku źródłowym i docelowym. Nasi tłumacze odwołują się do tej pamięci, aby zagwarantować spójność tłumaczenia całego oprogramowania. Łańcuchy tłumaczy się w sposób zapewniający ich zgodność z terminologią systemu operacyjnego oraz z ograniczeniami dotyczącymi długości.

W ramach lokalizacji językowej oprogramowania trzeba na ogół przetłumaczyć następujące elementy: interfejs użytkownika, dokumentację, zawartość pomocy online oraz generowane przez użytkowników na forach treści dotyczące wsparcia technicznego.

W ramach tradycyjnych usług tłumaczenia oprogramowania Lionbridge udostępnia specjalistów do tłumaczenia, prac inżynierskich i testowania. Usługa Lionbridge onDemand obejmuje lokalizację językową aplikacji internetowych i mobilnych. Osoby zainteresowane tradycyjnym podejściem Lionbridge mogą się z nami skontaktować i poprosić o bezpłatną konsultację lub uzyskać błyskawiczną wycenę w ramach usługi onDemand. Do góry

 

3. Kompilacja nowej wersji oprogramowania z przetłumaczonymi plikami

Kompilacja oprogramowania to proces przekształcania kodu źródłowego na kod wykonywalny, czyli na gotowy, funkcjonujący produkt. Proces ten jest wykonywany z użyciem przetłumaczonych plików po lokalizacji językowej łańcuchów.

W trakcie tworzenia nowych wersji językowych aplikacji będą w nich wprowadzane zmiany, do których trzeba będzie dostosować niektóre element. Typową poprawką jest konieczność zmiany rozmiaru elementu interfejsu użytkownika, aby skompensować różną długość treści tych elementów w poszczególnych językach. Takie zmiany w długości łańcuchów mogą oznaczać konieczność przebudowy układu interfejsu użytkownika, w tym zmiany rozmiaru jego elementów, takich jak przyciski.

Te etapy procesu można przeprowadzić własnymi siłami lub powierzyć je Lionbridge. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Lionbridge może pomóc, skontaktuj się z nami. Do góry

 

4. Testowanie oprogramowania i aplikacji

Po przetłumaczeniu elementów interfejsu użytkownika kolejnym etapem w procesie lokalizacji językowej jest testowanie oprogramowania pod kątem poprawności językowej i funkcjonalnej. Lionbridge powierza testowanie warstwy językowej specjalistom, dla których język docelowy jest językiem ojczystym, dzięki czemu tłumaczenia są poprawne językowo i zgodne z intencją oryginału.

Przeprowadzane są też testy kosmetyczne, w ramach których identyfikuje się wszelkie problemy z warstwą wizualną i z układem aplikacji. Testy funkcjonalne pozwalają potwierdzić, że produkt w języku docelowym wygląda i działa dokładnie tak samo jak oryginał w języku źródłowym w systemach operacyjnych i przeglądarkach w wersji językowej odpowiadającej językowi aplikacji.

Usługi Veritest oferowane przez Lionbridge pomagają poprawić jakość produktu poprzez jego testowanie. Pomocne mogą się okazać oferowane przez Lionbridge tradycyjne usługi tłumaczenia oprogramowania lub usługa onDemand, która umożliwia uzyskanie błyskawicznych wycen i przesyłanie plików. Zamów konsultację na temat naszych usług językowychDo góry