Lionbridge tillkännager förvärv av programvaruföretaget Clay Tablet Technologies

13 oktober 2014

Lionbridges marknadsledande översättningstjänster integreras med Clay Tablets beprövade tekniska plattform i en helgjuten, konsekvent och global kundupplevelse på alla slutmarknader.

WALTHAM, Massachusetts, USA – 9 oktober 2014 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) meddelade i dag att företaget har förvärvat Clay Tablet Technologies, ett företag med säte i Toronto i Kanada som levererar integrerad programvara som ansluter system för innehållshantering till översättningsprocesser och översättningsteknik.

Lionbridge har ingått ett samarbete med Clay Tablet som sträcker sig över fem år. Syftet är att ta fram anslutningsfunktioner (connectors) som länkar samman Lionbridges översättningsprocesser och översättningsteknik med kundernas innehållssystem från partner som Adobe, Sitecore och Microsoft.   Genom att förvärva Clay Tablet kan Lionbridge tillhandahålla en komplett uppsättning av tjänster och teknik som gör det enklare för kunder att skapa, hantera och optimera digitala kundupplevelser över alla kanaler, däribland plattformar för webben, e-post och sociala medier.

”Volymerna av webbinnehåll och molnarkitekturer blir allt större, och innehåll och kommunikation måste uppdateras kontinuerligt och genomgående på flera språk och i flera kanaler.  Denna globala realtidsverksamhet fordrar både beprövad programvara med globala anslutningsmöjligheter och marknadsledande översättningsprocesser”, säger Lionbridges vd, Rory Cowan.  ”Vi bygger vidare på Clay Tablets marknadsledande teknik för anslutningsfunktioner och webbinnehållsplattformar och breddar därmed vårt utbud inom global digital marknadsföring för olika innehållssystem och vertikala marknader.”

Clay Tablets anslutningsplattform och CMS Connector-funktioner är några av de mest använda och beprövade tillgängliga lösningarna för globalt webbinnehåll.  Clay Tablets kunder innefattar globala ledande varumärken inom ett flertal branscher som förlitar sig på Clay Tablets plattformar för säker och tillförlitlig överföring av flerspråkigt innehåll mellan innehållssystem och översättningsprocesser i ett sammanhängande flöde.

”Vårt team av engagerade utvecklare har skapat världens ledande lösning för anslutning av globalt webbinnehåll.  Genom vårt samarbete med den globala ledaren inom översättning kan vi stärka vår position som marknadsledare och tillföra mervärde för alla våra kunder över hela världen”, säger Robinson Kelly, vd för Clay Tablet Technologies.  ”Vi ser fram emot att ansluta oss till Lionbridges team för att främja vår gemensamma vision om att hjälpa våra kunder att möta sina kunder över hela världen när som helst, på vilket språk som helst och via alla digitala kanaler.”

Lionbridge förväntar sig att förvärvet kommer att vara intäktsneutralt under 2014 och medföra en liten förstärkning av intäkterna under 2015, inklusive minimala förvärvs- och integrationskostnader.

Om Clay Tablet
Den unika integrerade programvaran från Clay Tablet gör det enkelt att koppla samman flera olika system för innehållshantering med valfri översättningsleverantör eller översättningsteknik. Kunderna får omedelbar nytta av Clay Tablet tack vare ökad effektivitet i översättningsprocesserna som gör att det går betydligt snabbare och lättare att konfigurera, hantera, skicka och få tillbaka översättningsprojekt. Clay Tablet Technologies har sitt säte i Toronto i Kanada och samarbetar med ett globalt partnernätverk av leverantörer av innehållshantering, översättningsteknik och översättningstjänster samt systemintegrerare. Mer information finns på www.Clay-Tablet.com.

Om Lionbridge
Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsdelar, påskynda marknadsupptaget av sina produkter och effektivt engagera sina kunder på lokala marknader över hela världen. Med hjälp av våra egna plattformar med molnteknik och vår globala crowd med över 100 000 professionella medarbetare tillhandahåller vi lösningar inom översättning, onlinemarknadsföring, innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens och lokal relevans under hela kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts i USA och har kontor i 26 länder. Mer information finns på http://sv-se.lionbridge.com/.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som innefattar risker och osäkerhet, bland annat om förväntningar om tillväxt och resultat under 2014 och 2015 med anknytning till förvärvet av Clay Tablet. Lionbridges faktiska erfarenheter, handlingar, finans- och verksamhetsresultat kan skilja sig väsentligt från de som diskuteras i framåtblickande uttalanden. Sådana skillnader kan orsakas av flera faktorer, bland annat förtida uppsägning av kundkontrakt, integrationskostnader, Lionbridges beroende av kunders produktlanseringar och produktionsscheman för generering av intäkter, förlust av en storkund, omfattning av, tidpunkt för och redovisning av intäkter från storkunder, kundförseningar eller uppskjutna tjänster, risker förenade med hantering av tillväxt, övergång och integration, misslyckande med att hålla takten med kundernas snabbt förändrade krav, Lionbridges förmåga att locka och behålla personal i nyckelpositioner, kostnader förenade med och till följd av förvärv och integration av Clay Tablet och förmåner som realiseras i samband med förvärvet, risker förenade med konkurrens och press från konkurrenternas prissättning, samt Lionbridges förmåga att prognostisera intäkter och verksamhetsresultat. En mer utförlig beskrivning av riskfaktorer för Lionbridges verksamhet finns i företagets årsberättelse i formulär 10-K för året som avslutades den 31 december 2013 och senare arkivuppgifter som inlämnats till SEC (kopior av dessa kan erhållas via SEC:s webbplats på http://www.sec.gov).

Kontakt:
Sara BudaLionbridge
sara.buda@lionbridge.com
(781) 434-6190