START  >   LÖSNINGAR  >   ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

 
START  >   LÖSNINGAR  >   ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

Översättningstjänster

Use language translation services to grow your business internationally with a strong multilingual communication strategy

Om du vill växa på de globala marknaderna är det smart att slå följe med den globala ledaren. Enligt branschexperterna Common Sense Advisory är Lionbridge världens främsta språktjänstleverantör (LSP) beräknat utifrån storlek, omsättning och tjänsteutbud.

How did we get there? By enabling more than 800 world-leading brands to increase global market share, speed product adoption, and more effectively engage customers in local markets worldwide. So as you seek new ways to reach, engage, and support customers and prospects, we’ll help with solutions that span all channels, platforms, and devices.

And with our unique combination of geography, technology, and language and cultural expertise, we’ll help you connect with more customers everywhere—through the most diverse portfolio of language translation services including;

Samarbeta med oss och få tillgång till gedigna språkliga och kulturella expertkunskaper som stöd för dina globala verksamhetsbehov. Skapa goda kundrelationer över hela världen genom att stärka banden till konsumenterna på alla dina marknader.

Kontakta oss för att få veta mer

OUR LANGUAGE TRANSLATION SERVICES

Kvalitetssäkringstjänster för språk

Language Quality Services is an independent auditor of language translation services that expertly assesses the quality of your localized content. Since 2000, LQS professionals have been servicing over 150 clients in industries including IT, telecommunications, life sciences, travel and leisure, and machinery.

Tjänster inom finansiell översättning

Erfarna översättare som är specialiserade på ekonomi och kommunikation ansvarar för översättningen av dina finansiella dokument.

onDemand

Är din nuvarande översättningsleverantör för långsam, dyr eller inkonsekvent? Uppgradera din översättningsprocess med Lionbridge onDemand.

Tjänster för webbplatsöversättning och lokalisering

Låt Lionbridge skapa flerspråkiga versioner av din webbplats, så att ditt budskap går fram lika bra hos alla konsumenter över hela världen. Vi erbjuder olika alternativa metoder för webbplatsöversättning som kan skräddarsys efter just din vision.

Lokalisering av programvara

Partner with Lionbridge to localize your software and applications for a global audience. We offer compressive localization services to suit your unique needs; from localization of software content to an end to end engagement that includes consulting, project management and development support.

Översättning inom life sciences

Life Sciences Medical Translation är en lösning som har utformats för översättningar av medicinskt och juridiskt innehåll. De modersmålstalare som översätter den här typen av dokument är utbildade för att hantera komplicerade, branschspecifika termer.

Tjänster inom kreativ översättning

Kreativ översättning från Lionbridge innebär att huvudbudskapet i sälj- och marknadsföringsinnehåll bevaras vid översättning mellan olika språk. Den här typen av innehåll måste ge exakt rätt budskap för att vara effektivt. Därför anlitar Lionbridge inhemska specialister för kreativ översättning så att dina marknadsföringskoncept överförs på rätt sätt till målspråket.

Maskinöversättning

Maskinöversättning är en användbar lösning om du behöver översätta stora mängder innehåll på kort tid. Många kunder väljer maskinöversättning för projekt som är så stora att kostnaden eller tidsåtgången för manuell översättning helt enkelt inte är rimlig.

Smart automatiserad översättning

Smart automatiserad översättning (SAT) är ett översättningsalternativ till en låg kostnad för större tekniska projekt (minst 80 000 ord). Den här lösningen innefattar en kombination av maskinöversättning och manuell efterredigering. SAT är en specialiserad lösning för stora mängder tekniskt innehåll som behöver översättas snabbt.

Realtidsöversättning

Få de bästa översättningarna i realtid för kontaktcenter och andra organisationer. Det spelar ingen roll vilket det primära språket är för ditt varumärke eller vilka språk dina handläggare talar, med realtidsöversättning (RTT) kan ditt kontaktcenter kommunicera med alla kunder till en bråkdel av vad det kostar att anlita flerspråkiga handläggare.

Översättning genom crowdsourcing

Den här lösningen innefattar crowdsourcing: snabb, kostnadseffektiv översättning från Lionbridges globala crowd. Våra kunder kan dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som ryms i Lionbridges crowd för sina översättningsbehov.

Tolktjänster

Lionbridge provides trained interpreters, in over 300 languages, who can help facilitate global business by eliminating language barriers. These professional linguists can provide localization services either over the phone or onsite. Our interpreters serve as an invaluable resource for clients conducting global business.

Internationaliseringstjänster

Lokaliseringsprocessen för programvara inleds med att användargränssnittet förbereds för internationalisering, innan översättningen av programvarusträngar påbörjas. Den här förberedelsetjänsten innebär att kundens programvara förbereds så att den kan lokaliseras snabbt och med hög kvalitet. Förberedelserna eliminerar eventuella problem med källspråksversionen som skulle kunna försvåra lokalisering av programvaran.

Översättning av eLearning och utbildningar

This solution handles the translation of eLearning and training materials. Our specialists translate content in the form of files, slides or notes and also can provide translated voiceovers. Clients with global workforces rely on localization services to make their training materials accessible in all languages.

Hanterade översättningstjänster

Med våra hanterade översättningstjänster kan du anpassa dina produkter, ditt innehåll och din webbplats så att ditt varumärke kommuniceras på bästa möjliga sätt till rätt målgrupper på de globala marknaderna. Kunder som är oroliga för hur deras varumärke kommer att upplevas av en global publik kan ta hjälp av den här lösningen för att underlätta lanseringarna.

Agil översättning

Agil översättning är ett snabbt översättningsalternativ till en låg kostnad för projekt med ett mindre antal ord (maximalt 5 000 ord). Den här lösningen är idealisk för översättning av marknadsföringsmaterial, slogans, annonstexter, etiketter, produktinformation och tekniska instruktioner.

Contact us

Contact us now to learn how our language translation services will help you improve quality, avoid delays, and speed time-to-market.

Kontakta oss för att få veta mer

Lionbridge Technologies
1050 Winter Street
Suite 2300
Waltham, MA 02451, USA

Kontakta oss i dag

Lionbridge’s professional translation services enable more than 800 world-leading brands to increase international market share and effectively engage their customers in local markets worldwide.

-