Lionbridge opkøber Geotext Translations med speciale i juridiske oversættelser

Markedsleder på området for juridiske oversættelser øger Lionbridges portefølje og muligheder hos nye og eksisterende kunder

WALTHAM, Massachusetts, USA – 9. november 2015 – Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) annoncerede i dag, at virksomheden har købt Geotext Translations, Inc., en privatejet leverandør af juridiske oversættelser baseret i New York. Med købet af Geotext kan Lionbridge opfylde det voksende behov for integrerede oversættelsesløsninger af høj kvalitet inden for det juridiske område og udnytte Geotexts eksisterende relationer med kunder i advokatbranchen. "International samhandel har medført et større behov for specialiseret juridisk oversættelse, fra patentoversættelse til understøttelse af eDiscovery i komplekse retssager og oversættelse af handelsaftaler. Mængden af indhold inden for det juridiske område er stigende, og derfor ser vi også et stigende behov for integrerede oversættelsesløsninger af høj kvalitet", udtaler Rory Cowan, CEO hos Lionbridge. "Geotext er den ideelle partner for Lionbridge, fordi virksomheden med sit høje niveau af viden og erfaring har ry for at levere juridiske oversættelser af meget høj kvalitet, hvilket har stor værdi for kunderne. Vi bygger videre på Geotexts kompetencer i takt med, at vi udbygger vores relationer med kunder inden for dette voksende markedsområde."

"Geotext opnår store fordele ved at blive en del af Lionbridge", udtaler Joe Duncan, CEO hos Geotext. "Vi får en effektiv global salgskanal og en gennemprøvet platform til levering af vores ydelser, som kan supplere vores afdelinger i New York, London og San Francisco. Samarbejdet øger vores produktionskapacitet, samtidig med at vi øger vores tilstedeværelse på forskellige internationale markeder for juridisk oversættelse såsom Brasilien, Kina, Tyskland, Korea m.fl. Vores kunder får adgang til Lionbridges globale ekspertteams i 28 lande og til avancerede teknologiske løsninger, der kan anvendes til store retssager og juridiske undersøgelser over hele verden."

Geotext havde et efterslæb på 12 måneders urevideret omsætning, der beløber sig til ca. USD 17 mio. for perioden, der afsluttes ultimo september 2015. Lionbridge køber Geotext til en samlet, skønnet kontantpris på ca. USD 11 mio. og derudover et earn-out-beløb, som betales kontant over tre år, under forbehold af at bestemte årlige omsætningsmål nås. Betalingen foretages med Lionbridges eksisterende likvide midler. Virksomheden forventer, at opkøbet vil bidrage marginalt til ikke-GAAP-indtjeningen i 2016, herunder også minimale opkøbs- og integrationsomkostninger.

Om Lionbridge

Lionbridges løsninger hjælper mere end 800 af verdens førende brands med at øge deres internationale markedsandele, opnå hurtigere lancering af deres produkter og nå ud til kunder på lokale markeder overalt verden. Ved at udnytte vores innovative teknologiplatforme og vores globale netværk, som består af mere end 100.000 uafhængige lokale medarbejdere, kan vi tilbyde løsninger inden for oversættelse, onlinemarketing, global content management og programtests, som sikrer global ensartethed på tværs af brands, lokal relevans og teknisk anvendelighed gennem hele kundens produktlivscyklus. Lionbridge har hovedsæde i Waltham i Massachusetts, USA, og løsningscentre i 27 lande. Læs mere på http://www.lionbridge.com.

Fremadskuende udtalelser

Denne pressemeddelelse indeholder fremadskuende udtalelser, som er forbundet med risici og usikkerheder, herunder i relation til forventninger til omsætning og indtjening for 2016 i forbindelse med købet af Geotext. Lionbridges faktiske erfaringer, handlinger og regnskabs- og driftsresultater kan adskille sig væsentligt fra dem, der omtales i fremadskuende udtalelser. Sådanne forskelle kan blandt andet skyldes faktorer såsom tidsplanen for og omkostningerne ved integrationen, kundernes accept af transaktionen, integrationsomkostningerne, risici forbundet med styring af væksten, overgangsperioden og integrationen, manglende evne til at holde trit med kundernes hastigt skiftende behov, iboende usikkerheder ved retssager og de dermed forbundne behov for oversættelse, omkostninger, der opstår i forbindelse med og som følge af opkøbet og integrationen af Geotext, og fordele, der opstår som følge af opkøbet, risici forbundet med konkurrence og prispres fra konkurrenter samt Lionbridges evne til at forudsige omsætnings- og driftsresultater. Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af de risikofaktorer, der er knyttet til Lionbridge, i virksomhedens årsregnskab på blanket 10-K for det regnskabsår, der er afsluttet ultimo december 2014, samt de regnskabsoplysninger, der efterfølgende er indgivet til SEC (et eksemplar kan hentes via SEC's hjemmeside på http://www.sec.gov).

Mediekontakter

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
+1 978-964-1404

Morgen Myrdal
Geotext Translations
mmyrdal@geotext.com
+1 212-631-7432

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe