Globale kliniske løsninger

At lede et klinisk studie er en kompleks og krævende opgave – lige fra det indledende studiedesign over patientrekruttering og til den endelige kliniske rapport. Et partnerskab med Lionbridge vil hjælpe din kliniske projektleder med at håndtere de globale sproglige og kulturelle udfordringer i multinationale studier.

Præcise oversættelser i høj kvalitet til kliniske studier

Det kræver ikke alene gode sprogkundskaber at oversætte dokumentation til kliniske studier. Det er også nødvendigt at have faglig ekspertise inden for det aktuelle sygdoms- eller produktområde, ligesom det er nødvendigt at have kendskab til både patienternes og forskernes terminologi samt en forståelse af, hvad et klinisk studie er.

Lionbridge har stor erfaring med kliniske studier, og med Lionbridge Clinical Solutions kan du få hjælp til at eksekvere kliniske studier globalt:

  • Studiets opstart: Opstartsfasen er kritisk for det kliniske studie, idet de enkelte landes lægemiddelmyndigheder samt etiske komitéer skal godkende, at det kliniske forsøg må finde sted i de pågældende lande, og forsøgsdeltagere skal rekrutteres lokalt. Forsøgscentre skal kvalificeres, vælges og trænes i den kliniske protokol. Opstartsfasen er kritisk for at kunne påbegynde patientrekrutteringen, og derfor er det vigtigt med en effektiv håndtering og oversættelse af den omfattende dokumentationen i opstartsfasen, evt. i tæt samarbejde med en CRO (kontraktforskningsvirksomhed). Projektlederne i Lionbridge Life Science har stor erfaring med dette arbejde. De går aktivt ind i styringen af de dokumenter, der skal oversættes, og sørger for at overholde studiets tidslinjer i denne kritiske fase.
  • Rekruttering af patienter: Der stilles store krav til patientsikkerhed, og patienter, der deltager i et klinisk forsøg, skal altid kunne forstå det materiale, de får udleveret. Derfor skal både kildetekster og oversættelser gennemgå en ekstra grundig kvalitetssikring, og sproget skal være forståeligt for lægmand. Vi har lokale eksperter inden oversættelse af patientmateriale og jura, der håndterer såvel oversættelser som eventuelle tilbageoversættelser til originalsproget (back translation) – altid med fokus på effektivitet og hurtig levering, så forsinkelser i godkendelsesprocessen undgås.
  • Dokumenter med hastelevering: Nogle typer dokumenter, f.eks. indberetninger om alvorlige bivirkninger, skal oversættes ekstremt hurtigt og være garanteret fejlfri. Lionbridge har derfor særlige procedurer og specialiserede sproglige ressourcer til netop denne type dokumenter.

Lionbridge anvender udelukkende sproglige eksperter på højeste niveau og inddrager efter behov desuden faglige eksperter, herunder uddannede læger og forskere, til at sikre det lægefaglige indhold.

Vi har over 10.000 eksperter tilknyttet med over 240 sprogkombinationer. Det betyder, at vi har kapacitet til at udvide antallet af kunder og opgaver, og samtidig bevare vores kendte niveau for leveringstid og kvalitet.

Når du kontakter Lionbridge Life Science, får du straks kontakt med en af vores projektledere, som vil sørge for, at din opgave bliver håndteret af et team med de rette kliniske og sproglige kompetencer. Det betyder, at din opgave er i kyndige hænder fra start til slut.

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe