Markedsførings­løsninger til life science-branchen

Oversættelse giver særlige udfordringer, når det drejer sig om markedsføring på life science-området. Lokale regulatoriske myndighedskrav er afgørende for, hvordan et produkt må markedsføres på det pågældende marked. Lionbridge forstår de vigtige detaljer og hjælper dig med at tilpasse dine tekster, så du kan markedsføre dine produkter globalt på dine markeder.

Synliggør dine produkter for forskere, patienter og forbrugere

På mange markeder findes der lokale krav, der tilsidesætter eller måske endda er i modstrid med de vejledninger eller anbefalinger, der findes i den oprindelige tekst. Eksempelvis kan myndighederne rundt omkring i verden give forskellige anbefalinger for, hvornår et ammet spædbarn bør begynde at få anden føde end modermælk.

Lionbridge Life Sciences tilbyder hele spektret af den fagekspertise, der skal til lokalt for at gøre marketingoversættelser kulturelt korrekte, bruge den gældende lokale medicinske terminologi og samtidig overholde alle lokale og regionale love og regler.

Vi tilbyder:

  • Indhold til trykte annoncer
  • Reklamer og annoncer på internettet
  • Radio- og tv-reklamer
  • Indhold til dine hjemmesider
  • Videolokalisering og -produktion, herunder lokalisering af billeder og speak
  • Brochurer og præsentationer
  • Support til patientrekruttering
  • Rådgivning om international kommunikation
  • Globale markedsføringsløsninger
  • Løsninger til oversættelse og lokalisering af dine digitale tekster

Marketingkampagner, der virker på alle sprog og markeder

For mange organisationer er det en udfordring at køre flere kampagner samtidigt på flere markeder. For at være effektive må internationale kampagner være tilpasset de lokale forhold, og virksomheden er nødt til at arbejde målrettet og aktivt med forhold som f.eks. kulturel tilpasning, styring af oversættelse på flere sprog, søgemaskineoptimering (SEO), opstilling af succeskriterier og KPI’er for og analyse af marketingkampagnernes effekt.

Hos Lionbridge har vi bred erfaring med at styre marketingsatsninger inden for life science. Men ikke bare det – vi kan også hjælpe dig med at gøre investeringen i dine webløsninger endnu mere rentabel. Det gør vi ved at få dit indholdsstyringssystem til at håndtere webopdateringer effektivt og pålideligt på mange markeder – og med så få omkostninger som muligt.

Få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe