LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT. JOS ET HYVÄKSY EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA. VERKKOSIVUSTOA JA NÄITÄ EHTOJA SAATETAAN MUUTTAA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Copyright 2013 Lionbridge Technologies, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki Lionbridgen verkkosivustolla olevat asiakirjat ja tiedot ovat tekijänoikeuksien alaisia. Muutoin kuin niiltä osin, mitä jäljempänä säädetään, mitään tällä verkkosivustolla esiintyvän asiakirjan tai tiedon osiota ei saa jäljentää missään muodossa eikä millään tavalla ilman Lionbridgen antamaa kirjallista suostumusta.

Sisältö- ja vastuuvapautuslauseke

Lionbridge ei vastaa millään Lionbridgen verkkosivulla olevista virheistä tai poistoista ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ja ilmoittamatta. Muiden kuin Lionbridgen tuotteiden tai palveluiden maininnat ovat vain ilmoitusluontoisia eivätkä Lionbridgen suosituksia tai mainoksia. Kaikki Lionbridgen sivustolla ilmoitetut Lionbridgea ja kolmansia osapuolia koskevat tiedot ilmoitetaan sellaisina kuin ne ovat.

LIONBRIDGE KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT, SUORAT JA EPÄSUORAT, KAIKKEA LIONBRIDGEN MILLÄ TAHANSA VERKKOSIVULLA ILMOITETTUA TIETOA (MUKAAN LUKIEN KAIKKI OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT) KOSKIEN, KUTEN EPÄSUORAT TAKUUT SOPIVUUDESTA KAUPALLISEEN VAIHDANTAAN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

Joillakin alueilla epäsuorien takuiden pois jättäminen ei ole sallittua, joten se ei välttämättä koske sinua.

Lionbridge ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista, eikä Lionbridge ole myöskään vastuussa suorista, erityisistä, epäsuorista, välillisistä tai satunnaisista vahingoista eikä menetetyistä voitoista, tulojen tai käytön menetyksestä tai korvaavien tuotteiden kustannuksista tai minkään Lionbridgen verkkosivun, tuotteen tai palvelun käytöstä tai käyttämättömyydestä aiheutuvista tietojen menetyksistä tai vahingoista. Tähän kuuluvat myös vahingot, jotka aiheutuvat jollakin Lionbridgen verkkosivulla olevien asiakirjojen tai tietojen käytöstä tai niihin luottamisesta (mukaan lukien kaikki muiden kuin Lionbridgen julkaisemat tai asettamat tiedot), siinäkin tapauksessa, että Lionbridgelle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Tietojen julkistaminen oikeudellisista syistä

Saatamme julkistaa verkkosivuston käyttötietojasi lain vaatimissa tilanteissa ja silloin, kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tällainen tietojen julkistaminen on asianmukaista oikeuksiemme suojelemiseksi ja/tai meitä tai verkkosivustoa koskevan oikeudenkäynnin, oikeuden määräyksen tai oikeusprosessin noudattamiseksi.

Palautteiden tiedot

Kaikki Lionbridgelle minkä tahansa Lionbridgen verkkosivun yhteydessä lähetetyt tiedot on lähettäjä lähettänyt ja Lionbridge vastaanottanut ei-luottamuksellisina. Tällaisia tietoja pidetään ei-luottamuksellisina ja Lionbridgen omaisuutena. Lähettäessäsi tällaisia tietoja Lionbridgelle myönnät Lionbridgelle korvauksettomat oikeudet kaikkiin kyseisten tietojen maailmanlaajuisiin oikeuksiin, otsikkoon ja tekijänoikeuksiin ja muihin aineettomiin oikeuksiin. Lionbridge on vapaa käyttämään tällaisia tietoja ilman rajoituksia.

Maailmanlaajuiset ohjelmat

Tämän sivuston tiedot saattavat sisältää viittauksia sellaisiin Lionbridgen tuotteisiin tai ohjelmiin, joita ei ole julkaistu tai jotka eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tällaiset viittaukset eivät vihjaa, että Lionbridge aikoisi julkaista tällaiset tuotteet, ohjelmat tai palvelut missään maassa. Voit pyytää lisätietoja saatavillasi olevista tuotteista ja palveluista paikalliselta Lionbridgen edustajaltasi osoitteessa info@lionbridge.com. Lionbridgen velvoitteet sen tuotteiden tai palvelujen suhteen rajoittuvat siihen, mitä niitä koskevissa lisensseissä ja/tai palveluehdoissa sanotaan. Jos hankit Lionbridgelta tältä verkkosivulta tuotteen tai palvelun, joka toimitetaan ilman sopimusta, kyseinen tuote tai palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ilman mitään takuita, ja tällaisen tuotteen tai palvelun käyttö on omalla vastuullasi.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Lionbridgen verkkosivuilla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Mille tahansa Lionbridgen verkkosivulle linkitetylle sivustolle pääsy ei ole Lionbridgen vastuulla, eikä Lionbridge vastaa tällaisten verkkosivujen sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Lisäksi mikään linkki kolmannen osapuolen sivustolle ei tarkoita sitä, että Lionbridge suosittelisi kyseistä sivustoa, sen tuotteita tai siellä ilmaistuja näkemyksiä. Lionbridge toimittaa tällaiset linkit ainoastaan kätevyyden vuoksi, eivätkä tällaiset kolmansien osapuolien linkit ole Lionbridgen suosituksia.

Vastuun rajoitus

LIONBRIDGE EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI MINKÄ TAHANSA MUUN LINKITETYN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, KUTEN MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ TAI MUIDEN KOHTEIDEN OHJELMISTOJEN TAI MUIDEN TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ LIONBRIDGELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Tietosuojakäytäntö

Yksityisyys on meille tärkeä asia ja pyrimme keräämään vain sen verran tietoja kuin on tarpeen, jotta voimme tehdä verkkosivun käyttökokemuksestasi mahdollisimman tehokkaan. Verkkosivulla on käytössä turvatoimia, jotka auttavat suojaamaan hallitsemiesi tietojen häviämistä, väärinkäyttöä ja muuntelua. Kun lähetät arkaluontoisia tietoja verkkosivun kautta, tiedot suojataan sekä online- että offline-tilassa Secure Socket Layer (SSL) ‑teknologialla. Noudatamme alalla yleisesti hyväksyttyjä standardeja meille lähetettyjen henkilötietojen suojaamiseksi sekä lähetyksen aikana että tiedot vastaanotettuamme. Vaikka täydellisen turvallisia menetelmiä ei ole, emmekä voi taata ehdotonta turvaa, pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttyjä menetelmiä henkilötietojesi suojaamiseen. Tutustu tietojesi keräämiseen ja käyttöön liittyviin tietosuojalausuntoihin.

Sovellettava laki ja tuomiovalta

Tätä Lionbridgen verkkosivua hallitsee Lionbridge sen toimistolta Yhdysvaltojen Massachusettsista käsin. Kaikkiin Lionbridgen verkkosivuille pääsyysi tai niiden käyttöön liittyviin seikkoihin sovelletaan Yhdysvaltain liittovaltion lakia tai Massachusettsin lakeja. Kaikki oikeustoimet tai lainkäyttömenettelyt, jotka liittyvät pääsyysi mille tahansa Lionbridgen verkkosivulle tai sen käyttöön, pannaan vireille Massachusettsin Middlesex Countyssa osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimessa. Sinä ja Lionbridge hyväksytte tämän lainsäädäntöalueen ja näiden oikeussalien käytön.

Sinulla ei ole lupaa päästä käsiksi, ladata, käyttää tai viedä tällä Lionbridgen verkkosivulla olevia tietoja (mukaan lukien kaikki ohjelmistot, tuotteet ja palvelut) Yhdysvaltain vientilakien tai -säädösten vastaisesti tai minkään sovellettavan lain tai säädöksen vastaisesti.

Tavaramerkit

Lionbridgen verkkosivulla käytetyt tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (yhteisesti ”Tavaramerkit”) ovat Lionbridge Technologies, Inc.:n tai Lionbridge, Inc.:n tai muiden osapuolten omaisuutta. Minkään Lionbridgen verkkosivulla olevan ei pidä tulkita myöntävän minkäänlaista lisenssiä tai käyttöoikeutta minkään Tavaramerkin käyttöön ilman kyseisen Tavaramerkin omistajan antamaa etukäteistä kirjallista lupaa. Translation Workspace™, Live Assets™, Lionbridge™ ja Lionbridge™-logo ovat Lionbridge, Inc.:n tavaramerkkejä. Lionbridge® ja Lionbridge®-logo ovat Lionbridge Technologies, Inc.:n Yhdysvalloissa ja useissa Yhdysvaltojen ulkopuolisissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

DMCA (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT) -LAKI

Jos olet tekijänoikeuksien omistaja tai edustat tekijänoikeudet omistavaa osapuolta ja uskot jonkin sisällön tai muun julkaistun tiedon rikkovan tekijänoikeuksiasi, voit lähettää huomautuksen mahdollisesta tekijänoikeusrikkomuksesta DMCA-lain mukaisesti. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

(i) Väitetyn rikkomuksen kohteena olevan tekijänoikeuden omistajan tai omistajan puolesta toimimaan valtuutetun edustajan fyysinen tai sähköinen allekirjoitus;

(ii) Väitetyn rikkomuksen kohteena olevan tekijänoikeuksien alaisen työn erittely tai, jos useita tekijänoikeuksien alaisia töitä yhdeltä verkkosivulta ilmoitetaan yhdellä ilmoituksella, luettelo näistä töistä kyseisellä sivulla;

(iii) Sen materiaalin erittely, jonka väitetään rikkovan tekijänoikeuksia tai olevan tekijänoikeuksia rikkovan toimen kohteena ja joka tai johon pääsy tulee poistaa, ja riittävät tiedot kyseisen materiaalin paikantamiseen;

(iv) Riittävät tiedot, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä, kuten osoite, puhelinnumero ja, mikäli saatavilla, sähköpostiosoite;

(v) Lausunto siitä, että uskot vilpittömässä mielessä, että materiaalin riitautettu käyttö kyseisellä tavalla ei ole tekijänoikeuksien haltijan, tämän edustajan tai lain mukaista; ja

(vi) Lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat oikeat ja että sinulla on, väärästä valasta säädetyn rangaistuksen uhalla, valtuudet toimia väitetyn rikkomuksen kohteena olevan yksinomaisen oikeuden omistajan puolesta.

Ilmoitukset mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista lähetetään osoitteeseen:

Lionbridge, Inc.
1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, Massachusetts 02451 USA
Attention: General Counsel
Puhelimitse: +1 781.434.6000
Faksilla: +1 781.434.6057
Sähköpostitse: copyright@lionbridge.com

Lähetäthän kyseiseen osoitteeseen vain DMCA-huomautuksia.

Hyväksyt, että mikäli kaikki tässä osiossa yllä mainitut vaatimukset eivät täyty, DMCA-huomautuksesi ei välttämättä ole kelvollinen.