Lionbridge ostaa juridisiin käännöksiin erikoistuneen Geotext Translationsin

Juridisen alan käännöspalvelujen markkinajohtaja monipuolistaa Lionbridgen asiakaspalettia ja tuo lisää mahdollisuuksia nykyisille ja uusille asiakkaille

WALTHAM, Mass. – 9.11.2015 — Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) ilmoitti tänään ostaneensa New Yorkissa toimivan, juridisen alan käännöspalveluja tarjoavan yksityisen Geotext Translations, Inc. -yhtiön. Kaupan myötä Lionbridge pystyy vastaamaan integroitujen ja laadukkaiden juridiikan alan käännösratkaisujen kasvavaan kysyntään sekä hyödyntämään Geotextin pitkäaikaisia suhteita juridisen alan asiakkaisiin. ”Kansainvälinen kauppa on lisännyt juridiikkaan erikoistuneiden käännöspalvelujen kysyntää, olipa kyse patenttikäännöksistä, sähköisessä muodossa olevien oikeudenkäyntitietojen etsinnästä vaativissa oikeusprosesseissa tai liikesopimusten kääntämisestä. Lakialan markkinoihin liittyvän sisällön lisääntyessä myös integroitujen ja laadukkaiden käännöspalvelujen kysyntä kasvaa”, toteaa Lionbridgen toimitusjohtaja Rory Cowan. ”Geotext on Lionbridgelle ihanteellinen kumppani, koska sillä on vankka kokemus luotettavien juridiikan alan käännöspalvelujen tarjoamisesta sekä vertaansa vailla olevaa tietämystä ja kokemusta, jotka luovat asiakkaille lisäarvoa. Aiomme laajentaa toimintaamme tällä kasvavalla markkinasektorilla toimivien asiakkaiden pariin juuri Geotextin osaamisen turvin.”

”Yhdistyminen Lionbridgeen tuo Geotextille merkittävästi hyötyä”, sanoo Geotextin toimitusjohtaja Joe Duncan. ”Saamme käyttöömme tehokkaan maailmanlaajuisen myyntikanavan ja globaalin toimitusalustan täydentämään toimintojamme New Yorkissa, Lontoossa ja San Franciscossa. Yhteistyö tuo meille lisää tuotantokapasiteettia ja laajentaa toimintaamme kansainvälisille juridiikan markkinoille, kuten Brasiliaan, Kiinaan, Saksaan ja Koreaan. Asiakkaamme hyötyvät Lionbridgen globaalista asiantuntijatiimistä, joka toimii 28 maassa, ja nykyaikaisista teknologiaratkaisuista, joita voidaan hyödyntää suuren mittakaavan oikeusprosesseissa ja tutkimuksissa eri puolilla maailmaa.”

Geotextin tilintarkastamaton 12 kuukauden juokseva liikevaihto oli noin 17 milj. dollaria 30.9.2015 päättyneellä jaksolla. Lionbridge ostaa Geotextin arviolta noin 11 milj. dollarin käteisvastikkeella ja mahdollisella lisäkauppahinnalla, joka tulee maksettavaksi kolmen vuoden kuluttua, mikäli tietyt liikevaihdon tavoiteluvut täyttyvät. Ostohinta katetaan Lionbridgen nykyisistä käteisvaroista. Yhtiön odotusten mukaan yrityskaupalla on vähäinen vaikutus vuoden 2016 tulokseen kauppaan ja integrointiin liittyvät kustannukset mukaan lukien.

Lionbridge lyhyesti

Lionbridge auttaa yli 800 johtavaa brändiä kasvattamaan kansainvälistä markkinaosuuttaan, nopeuttamaan tuotteiden lanseerausta ja sitouttamaan asiakkaansa tehokkaasti kohdemarkkinoilla eri puolilla maailmaa. Tuotamme innovatiivisten teknologia-alustojen ja yli 100 000 ammattilaisesta koostuvan verkostomme voimin käännöksiä sekä verkkomarkkinointi-, sisällönhallinta- ja sovellustestausratkaisuja, jotka varmistavat globaalin brändin yhdenmukaisuuden, sopivuuden kohdemarkkinoille ja teknisen käytettävyyden kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Lionbridgen pääkonttori sijaitsee Walthamissa, Yhdysvalloissa, ja yrityksellä on toimipisteitä 27 maassa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.lionbridge.com.

Tulevaisuutta koskevat lausunnot

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausuntoja, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien Geotextin hankintaan liittyvät liikevaihtoa ja tuottoa koskevat odotukset vuodelle 2016. Lionbridgen todelliset kokemukset, toimenpiteet ja taloudelliset sekä operatiiviset tulokset voivat poiketa merkittävästi näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetyistä. Tähän voivat vaikuttaa erilaiset tekijät, kuten integrointitoimintojen ajankohta ja kustannukset, asiakkaiden hyväksyvä asenne yrityskauppaa kohtaan, integrointikustannukset, kasvun, siirtymisvaiheen ja integroinnin hallintaan liittyvät riskit, epäonnistuminen asiakkaiden nopeasti muuttuvien vaatimusten mukana pysymisessä, oikeusprosesseihin olennaisesti liittyvät epävarmuudet ja niihin liittyvä käännöspalvelujen tarve, Geotextin hankintaan ja integrointiin liittyvät ja niistä seuraavat kustannukset sekä hankinnasta toteutuvat hyödyt, kilpailuun ja kilpailukykyisen hinnoittelun paineisiin liittyvät riskit sekä Lionbridgen kyky ennustaa liikevaihtoa ja -tuloksia. Yksityiskohtaisempi kuvaus Lionbridgeen liittyvistä riskitekijöistä on yhtiön vuosikertomuksessa Form 10-K -lomakkeessa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä sen jälkeen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle toimitetuissa asiakirjoissa (joiden kopioita voi tarkastella SEC:n verkkosivustossa osoitteessa http://www.sec.gov).

Mediakontaktit

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
+1-978-964-1404

Morgen Myrdal
Geotext Translations
mmyrdal@geotext.com
+1-212-631-7432