Lionbridge julkistaa tilikauden 2014 tuloksensa: liikevaihto 490,6 miljoonaa dollaria, osakekohtainen tulos (GAAP) 0,13 dollaria ja osakekohtainen tulos (non-GAAP) 0,41 dollaria

Vuoden 2015 näkymässä orgaanisesta kasvusta ja CLS Communicationin hankinnasta johtuvat noin 18–20 prosentin liikevaihdon kasvu ja 50–60 prosentin liikevoiton kasvu (non-GAAP)

WALTHAM, Yhdysvallat – 5.2.2015 — Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), julkaisi tänään 31.12.2014 päättyneiden neljännen vuosineljänneksen ja vuoden tulokset.

Tilikauden 2014 taloudelliset kohokohdat:

 • Liikevaihto 490,6 miljoonaa dollaria, kasvua 1,4 miljoonaa dollaria tai 0,3 % vuoden lopusta 31.12.2013. Lukuun ottamatta liikevaihtoa yhtiön suurimmalta asiakkaalta, tilikauden 2014 liikevaihto kasvoi 18,0 miljoonaa dollaria tai 5 % edellisvuodesta.
 • Nettotulos (GAAP) 8,1 miljoonaa dollaria tai 0,13 dollaria osakkeelta perustuen 63 miljoonaan ulkona olevaan laimennettuun osakkeeseen. Vuoden 2013 neljännen neljänneksen nettotulos (GAAP) oli 11,6 miljoonaa dollaria tai 0,19 dollaria laimennetulta osakkeelta.
 • Oikaistu tulos (non-GAAP) 25,5 miljoonaa dollaria tai 0,41 dollaria osakkeelta. Yhtiö määrittelee oikaistuiksi tuloksiksi (non-GAAP) nettotuloksen, johon ei lueta sulautumiseen, uudelleenjärjestelyyn ja yritysostoihin liittyviä kuluja, arvonalentumisia, osakepohjaista kompensaatiota ja yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletusta. Katso lisätietoja tämän julkaisun kohdasta "Taloudelliset mittarit (non-GAAP)" ja liitteenä olevasta taulukosta.
 • Operatiivinen kassavirta 20,5 miljoonaa dollaria.
 • Kassavarat 36,9 miljoonaa dollaria.
 • Yhtiö osti takaisin 1,1 miljoonaa kantaosaketta 5,9 miljoonan dollarin ostohintaan.

Tilikauden 2014 liiketoiminnalliset kohokohdat:

 • Yli 20 uutta sopimusta eri alojen johtavien brändien kanssa, mukaan lukien verkkokauppa, kuluttajat, konsultointi, ilmailu ja avaruus, autoteollisuus, pelit, teknologia ja viihde, televiestintä sekä lääkeala.
 • Neljän vuoden sopimus suuren lääkealan yrityksen kanssa. Arvioitu tuotto yli 80 miljoonaa dollaria nelivuotisen sopimuksen aikana.
 • CLS Communicationsin yritysosto. CLS Communications on markkinajohtaja, joka tarjoaa käännösratkaisuja rahoitusalan, teollisuuden ja julkisen sektorin loppumarkkinoiden asiakkaille. Lionbridge osti CLS Communicationsin 7.1.2015 71,8 miljoonalla Sveitsin frangilla tai 71,4 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Lionbridge uudisti arvionsa, jonka mukaan CLS tuottaa noin 80 miljoonan dollarin liikevaihdon ja noin 0,10 dollarin liikevoiton (non-GAAP) tilikaudella 2015 riippuen synergioiden ja verotuksen ajoituksesta.
 • Monikielisten markkinointiviestintäpalvelujen menestys jatkui. Palvelut auttavat markkinointijohtajia hallinnoimaan ja optimoimaan digitaalisia markkinointikampanjoita kansainvälisillä markkinoilla.
 • Skaalattu Lionbridge onDemand on uusi verkkotyökalu. Ensimmäisenä toimintavuotena 2014 onDemandin vuosituotto oli yli 4 miljoonaa dollaria ja kasvua odotetaan tilikaudelta 2015.

”Vaikka suurimmalta asiakkaaltamme saatu liikevaihto pieneni 17 miljoonaa dollaria, kasvu jatkui useimpien tärkeimpien asiakkaiden osalta. Laajensimme liiketoimintaamme, vauhditimme vertikaalisten markkinoiden laajentumisstrategiaamme, kasvatimme käyttökatetta ja loimme vahvan kassavirran”, sanoo Lionbridgen CEO Rory Cowan. ”Siirtyessämme vuoteen 2015 orgaanisen kasvun tahti näyttää kiihtyvän. Suurimmalta asiakkaalta tuleva liikevaihto näyttää vakiintuvan nykyiselle tasolle. Toisin kuin useimmilla yhdysvaltalaisilla yrityksillä, meidän liikevoittomallimme painottuu Yhdysvaltain dollariin. Olemme edistyneet CLS:n yritysoston synergioiden tunnistamisessa. Odotamme orgaanisen liikevaihdon, liikevoiton ja kassavirran kasvua vuonna 2015 sekä vahvaa liikevaihtoa ja liikevoittoa CLS:stä.”

31.12.2014 päättyneen neljännen vuosineljänneksen kohokohdat:

 • Liikevaihto 119,7 miljoonaa dollaria, laskua 7,8 miljoonaa dollaria vuoden 2013 neljännestä neljänneksestä. Lukema heijastelee 11,1 miljoonan dollarin liikevaihdon laskua yhtiön suurimmalta asiakkaalta verrattuna edellisvuoteen.
 • Nettotappio (GAAP) 1,2 miljoonaa dollaria tai 0,02 dollaria osakkeelta perustuen 59,8 miljoonan ulkona olevien osakkeiden painotettuun keskiarvoon. Vuoden 2013 neljännen neljänneksen nettotulos (GAAP) oli 6,1 miljoonaa dollaria tai 0,10 dollaria laimennetulta osakkeelta.
 • Oikaistu tulos (non-GAAP) 6,1 miljoonaa dollaria tai 0,10 dollaria osakkeelta. Yhtiön julkaisemassa näkymässä vuoden 2015 ensimmäiselle neljännekselle arvioitu liikevaihto on 132–140 miljoonaa dollaria, mikä heijastelee nykyistä valuuttatilannetta.

Yhtiön julkaisemissa odotuksissa tilikaudelle 2015 liikevaihdon kasvu on noin 18–20 % ja liikevoiton kasvu (non-GAAP) noin 50–60 % edellisvuodesta riippuen valuutasta sekä synergioiden ja verotuksen ajoituksesta.

Lionbridgen johto pitää tiedotuspuhelun kello 9.00 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Puhelussa käsitellään vuosineljänneksen taloudellisia ja muita tietoja sekä tulevaan suoritukseen liittyviä asioita. Yhdysvalloista voi osallistua soittamalla numeroon 888-790-171 ja muualta soittamalla numeroon 517-308-93175. Puhelun salasana on Lionbridge. Puhelu on saatavilla myös internetissä Lionbridgen sivuston sijoittajasuhdeosion taloustapahtumat-sivulla osoitteessa www.lionbridge.com.

Taloudelliset mittarit (non-GAAP)

Tässä julkaisussa yhtiön oikaistuja tuloksia ja oikaistuja osakekohtaisia tuloksia ei esitetä yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi GAAP-tulosesitysten sijaan. Johdon näkemyksen mukaan nämä mittarit tarjoavat lisätietoja sijoittajille perusliiketoimintojemme suoriutumisesta. ”Oikaistut tulokset” ja ”oikaistut osakekohtaiset tulokset (EPS)” ovat non-GAAP-talousmittareita, ja niitä ei tule tarkastella vaihtoehtoisina mittareina GAAP-suoritusmittareille. Johdon näkemyksen mukaan suorimmin verrannolliset GAAP-mittarit ovat nettotulos ja laimennettu osakekohtainen nettotulos. Julkaisun lopussa on nettotuloksen (GAAP) ja oikaistun tuloksen sekä oikaistun osakekohtaisen tuloksen täsmäytyslaskelma.

Lionbridge lyhyesti

Lionbridge auttaa yli 800 johtavaa brändiä lisäämään kansainvälistä markkinaosuuttaan ja sitouttamaan asiakkaansa kohdemarkkinoilla eri puolilla maailmaa. Tuotamme innovatiivisten pilvialustojen ja yli 100 000 asiantuntijan voimin käännöksiä, verkkomarkkinointia sekä globaaleja sisällönhallinnan ja sovellustestauksen palveluita. Ne varmistavat globaalin brändin yhtenäisyyden, sopivuuden kohdemarkkinoille ja teknisen käytettävyyden kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Lionbridgen pääkonttori sijaitsee Walthamissa Yhdysvalloissa, ja yrityksen toimipisteitä on 27 maassa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.lionbridge.com.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka käsittelevät riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien odotettua yhtiön palveluihin kohdistuvaa kysyntää, taloudellista tulosta, liikevaihtoa ja liikevoiton kasvua sekä kasvun vauhtia, tahtia ja vahvistumista tilikaudella 2015. Lausumat käsittelevät lisäksi suuren lääkealan yrityksen kanssa solmittuun neljän vuoden sopimukseen liittyviä liikevaihdon mahdollisuuksia, odotettua liikevaihdon vakaantumista suurimmalta asiakkaalta sekä CLS:n yritysoston ennakoituja hyötyjä. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat edustavat johdon tämänhetkisiä näkemyksiä, ja Lionbridge ei päivitä lausumia näkemyksien, tapahtumien tai olosuhteiden muuttuessa julkaisupäivän jälkeen muuten kuin lain sitä edellyttäessä. Lionbridgen todelliset kokemukset, toimet, taloudelliset ja operatiiviset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista. Lausumien ja toteutumien välisiin eroihin vaikuttavia tekijöitä voivat olla: Lionbridgen kyky tarjota ja ylläpitää korkealaatuisia palveluita kilpailukykyiseen hintaan, ja asiakkaiden tyytyväisyys tuotettuihin palveluihin; yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menettäminen tai kysynnän väheneminen, mikä vaikuttaisi merkittävästi Lionbridgen liiketoimintaan; yhden tai useamman asiakkaan uudelleenjärjestelyt, jotka voivat vaikuttaa Lionbridgen palveluihin kohdistuvaan kysyntään tai vaatimuksiin; Lionbridgen kyky syventää suhteita olemassa oleviin asiakkaisiin, mukaan lukien laajentuneen palvelutarjonnan tarjoaminen olemassa oleville asiakkaille; Lionbridgen kyky laajentaa asiakaskuntaansa; yhtiön riippuvuus asiakkaiden tuotelanseerauksista, tuotantoaikatauluista ja hankintastrategioista. Globaaleiden teknologiatyökalujen leviämisen odotetut hyödyt; Lionbridge OnDemand -palvelun ja digitaalisen markkinointipalvelutarjonnan odotettu kasvu; kilpailevien teknologioiden ja alustojen vaikutus yhtiön olemassa oleviin asiakassuhteisiin, ja yhtiön kyky hankkia uusia asiakkaita; Lionbridgen kyky realisoida teknologiahankkeidensa ja yritysostojensa hyödyt sekä realisoinnin ajoitus; pilvipohjaisten teknologioiden viat, keskeytykset ja viivästykset; turvallisuustoimien aukot; asiakassopimusten tai -sitoumusten päättyminen ennen aikojaan; asiakkaiden liikevaihdon suuruus, ajoitus ja kirjaaminen; Lionbridgen kyky integroida yritysostot, mukaan lukien CLS, sekä kyky ylläpitää ja syventää asiakassuhteita sekä tällaisten toimien ajoitus ja menestys; ulkomaisten valuuttakurssien vaihtelun vaikutus liikevaihtoon, katteeseen, kuluihin, operatiivisiin tuloksiin ja kannattavuuteen sekä yhtiön kyky hallita vaikutuksia suojausinstrumenttien ja muiden strategioiden avulla; ulkomaisten valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksen alaisena olevien yhtiön palvelusitoumusten osuus. Maailmantalouden tilanteen jatkuva epävarmuus ja epävakaus, joka voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön palveluiden ja teknologian kysyntään; yhtiön palveluiden vähentynyt kysyntä, joka vaikuttaa epäsuotuisasti Lionbridgen liikevaihtoon, kassavirtaan, tuloksiin ja taloudelliseen tilaan; Lionbridgen kyky tuottaa palveluita matalamman kustannustason maissa, palvelujen siirron ajoitus kyseisiin maihin sekä asiakkaiden hyväksyntä palveluiden tuottamiselle kyseisissä maissa; Yhdysvaltojen ulkopuolella harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät riskit, mukaan lukien muuttuvien ja mahdollisesti ristiriidassa olevien lakien ja säännösten noudattaminen ja tällaisiin toimiin liittyvät kustannukset ja viivästykset; pidempi perintäprosessi tuomiopiireissä; kilpailuun liittyvät riskit; Lionbridgen kyky ennustaa liikevaihtoa, kannattavuutta, teknologian käyttöönottoa, kysyntää ja operatiivista tulosta. Muutokset yhtiöön sovellettavissa veroasteissa ja niiden tulkinnassa; muutokset kansainvälisten veroviranomaisten tulkinnassa lakisääteisestä ja säännellystä asemasta maissa, joissa Lionbridge harjoittaa liiketoimintaa; muutokset Yhdysvaltojen liittovaltion ja sen viranomaisten tulkinnoissa työllisyys- ja verotusasemasta; Lionbridgen kyvyttömyys pysyä teknologisten muutosten tai asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukana; riski kolmansien osapuolten esittämistä vaateista koskien tekijänoikeusvaateita; Lionbridgen kyky vastata asiakkaan palvelutarpeiden muutoksiin; ja Lionbridgen vastuu palveluidensa ja teknologioidensa aiheuttamista vioista tai virheistä. Yksityiskohtaisempi kuvaus Lionbridgeen liittyvistä riskitekijöistä on yhtiön vuosikertomuksessa Form 10-K -lomakkeessa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta sekä sen jälkeen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle toimitetuissa asiakirjoissa (joiden kopioita voi tarkastella SEC:n verkkosivustossa osoitteessa http://www.sec.gov).

Yhteyshenkilö:

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
Tel. +1-978-964-1404