Lionbridge julkistaa tilivuoden 2015 tuloksensa: liikevaihto 560 milj. dollaria, raportoitu osakekohtainen tulos (GAAP) 0,23 dollaria ja osakekohtainen tulos (non-GAAP) 0,63 dollaria

Ennätysmäinen liikevaihto ja liikevoitto, vuoden 2016 näkymässä 5–8 %:n liikevaihdon kasvu ja 20–30 %:n oikaistun käyttökatteen lisääntyminen

WALTHAM, Yhdysvallat – 11.2.2016 — Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), julkaisi tänään 31.12.2015 päättyneen neljännen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksen.

Tilikauden 2015 taloudelliset kohokohdat:

 • Liikevaihto 560 miljoonaa dollaria, kasvua 69,4 miljoonaa dollaria tai 14 % vuoden loppuun 31.12.2014 verrattuna. Kiintein valuuttakurssein yhtiön liikevaihdon kasvu oli 88,9 miljoonaa dollaria tai 18 % edellisvuodesta.
 • Nettotulos (GAAP) 14,2 miljoonaa dollaria tai 0,23 dollaria osakkeelta perustuen 62,4 miljoonaan ulkona olevaan laimennettuun osakkeeseen. Nettotulos (GAAP) kasvoi 6,1 miljoonaa dollaria tai 0,10 dollaria laimennetulta osakkeelta verrattuna tilikauteen 2015, mikä heijastelee 76 %:n vuosittaista kasvua siitä huolimatta, että 6,5 miljoonaa dollaria käytettiin uudelleenjärjestelyyn ja muihin kuluihin, jotka pääosin liittyivät CLS Communicationsin integrointiin.
 • Oikaistu tulos 39,1 miljoonaa dollaria tai 0,63 dollaria osakkeelta. Yhtiö määrittelee oikaistuiksi tuloksiksi (non-GAAP) nettotuloksen (tappion), johon ei lueta uudelleenjärjestelyyn tai muuhun liittyviä kuluja, osakepohjaista kompensaatiota ja yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletusta. Katso lisätietoja tämän julkaisun kohdasta "Taloudelliset mittarit (non-GAAP)" ja liitteenä olevasta taulukosta.
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 48,6 miljoonaa dollaria. Yhtiö määrittelee oikaistuksi käyttökatteeksi (EBITDA) (non-GAAP) operatiivisen tuloksen, johon ei lueta arvonalentumisia, poistoja, yritysostoon liittyvän aineettoman pääoman kuoletusta, uudelleenjärjestelyyn tai muuhun liittyviä kuluja ja osakepohjaista kompensaatiota. Katso lisätietoja tämän julkaisun kohdasta "Taloudelliset mittarit (non-GAAP)" ja liitteenä olevasta taulukosta.
 • Operatiivinen kassavirta 21,3 miljoonaa dollaria.
 • Kassavarat 27,8 miljoonaa dollaria.
 • Yhtiö osti takaisin 1,4 miljoonaa kantaosaketta 7,4 miljoonan dollarin ostohintaan.

Tilikauden 2015 liiketoiminnalliset kohokohdat:

 • Yli 36 uutta sopimusta eri alojen johtavien brändien kanssa, mukaan lukien teollisuus, vähittäiskauppa, ilmailu ja avaruus, autoteollisuus, viihde ja biotieteet.
 • Monikieliset markkinointiviestinnän palvelut auttavat markkinointijohtajia hallinnoimaan ja optimoimaan digitaalisia markkinointikampanjoita kansainvälisillä markkinoilla. Monikielisten markkinointiviestinnän palveluiden liikevaihto kasvoi Lionbridgen arvion mukaan noin 14 % edellisvuodesta, ja sen osuus oli noin 85 miljoonaa dollaria yhtiön vuoden 2015 liikevaihdosta.
 • Skaalattu Lionbridge onDemand™ on uusi verkkotyökalu. Toisena toimintavuotena 2015 Lionbridge onDemandin kautta toimitettiin projektit 665 asiakkaalle ja sen liikevaihto kasvoi yli 60 % edellisvuodesta noin 5,2 miljoonaan dollariin.
 • Menestyksekkäästi integroitu CLS Communication tarjoaa käännösratkaisuja rahoitusalan, teollisuuden ja julkisen sektorin loppumarkkinoiden asiakkaille. Lionbridge osti CLS Communicationsin tammikuussa 2015. Suurin osa integroinnista ja kustannussynergioista on nyt saatu päätökseen.
 • Liikevaihdon kasvu jatkui uusilla vertikaalisilla markkinoilla. Yhtiö kasvatti vuonna 2015 biotieteiden, teollisuuden ja autoalan osuuksia yli 20 % edellisvuodesta kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. Marraskuussa 2015 yhtiö lisäsi asiantuntijuuttaan juridiikan alalla ostaessaan Geotextin, joka tarjoaa käännöspalveluita asianajotoimistoille ja yrityksille. Nämä saavutukset ilmentävät yhtiön strategiaa monipuolistaa liikevaihtoaan vertikaalisilla markkinoilla perinteisen teknologiasektorin lisäksi. Vuonna 2015 muiden kuin teknologisten markkinoiden osuus oli noin 47 % yhtiön koko liikevaihdosta verrattuna vuoteen 2014, jolloin osuus oli 37 %.

”2015 oli historiamme vahvin vuosi: ennätyksellinen liikevaihto, jatkuva katteen kasvu ja ennätyksellinen liikevoitto huolimatta vastatuulesta valuuttakursseissa ja asiakaskeskittymissä”, sanoo Lionbridgen CEO Rory Cowan. ”Siirtyessämme vuoteen 2016 tilanne on positiivinen koko liiketoimintamme kannalta. Liikevaihto suurimmalta asiakkaaltamme on pysynyt vakaana useamman vuosineljänneksen ajan. CLS:n integrointi ja uudelleenjärjestelyt on suurelta osin saatu päätökseen. Markkinointiviestinnän- ja käännöspalveluidemme kysyntä jatkaa kasvuaan. Olen ylpeä loppumarkkinoidemme kasvusta ja asiakaskuntamme monipuolistumisesta. Ne ovat osa sitä strategiaa, johon sitouduimme kolme vuotta sitten. Saavutukset tarjoavat vahvan perustan liikevaihdon ja liikevoiton kasvun jatkumiselle vuonna 2016.”

31.12.2015 päättyneen neljännen vuosineljänneksen kohokohdat:

 • Liikevaihto 140,8 miljoonaa dollaria, kasvua 21,1 miljoonaa dollaria tai 18 % verrattuna vuoden 2014 neljänteen neljännekseen.
 • Nettotulos (GAAP) 2,9 miljoonaa dollaria tai 0,05 dollaria osakkeelta perustuen 62,5 miljoonan ulkona olevien laimennettujen osakkeiden painotettuun keskiarvoon. Vuoden 2014 neljännen neljänneksen nettotappio (GAAP) oli 1,2 miljoonaa dollaria tai 0,02 dollaria osakkeelta.
 • Oikaistut tulokset 9,8 miljoonaa dollaria tai 0,16 dollaria osakkeelta.
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 11,8 miljoonaa dollaria.
 • 1,2 miljoonaa takaisinostettua kantaosaketta 6,0 miljoonan dollarin ostohintaan. Hankinta on osa uutta osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa, joka julkistettiin marraskuussa 2015.

Yhtiön julkaisemassa näkymässä vuoden 2016 ensimmäiselle neljännekselle arvioitu liikevaihto on 137–141 miljoonaa dollaria, mikä heijastelee ensimmäisen neljänneksen kausiluonteisuutta. Yhtiö vahvisti myös odotuksensa tilikaudelle 2016: liikevaihdon kasvu noin 5–8 % ja oikaistun käyttökatteen (EBITDA) kasvu noin 20–30 % vuositasolla riippuen vaihtokurssien heilahteluista ja viimeisimpiin hankkeisiin liittyvien hyötyjen ajoittumisesta.

Lionbridgen johto pitää tiedotuspuhelun kello 9.00 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. Puhelussa käsitellään vuosineljänneksen taloudellisia ja muita tietoja sekä tulevaan suoritukseen liittyviä asioita. Yhdysvalloista voi osallistua soittamalla numeroon 800-988-9535 ja muualta soittamalla numeroon 312-470-7395. Puhelun salasana on Lionbridge. Puhelu on saatavilla myös internetissä Lionbridgen sivuston sijoittajasuhdeosion taloustapahtumat-sivulla osoitteessa www.lionbridge.com.

Taloudelliset mittarit (non-GAAP)

Tässä julkaisussa yhtiön oikaistuja tuloksia, oikaistuja osakekohtaisia tuloksia ja oikaistua käyttökatetta (EBITDA) ei esitetä yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi GAAP-tulosesitysten sijaan. Johdon näkemyksen mukaan nämä mittarit tarjoavat lisätietoja sijoittajille perusliiketoimintojemme suoriutumisesta. ”Oikaistut tulokset”, ”oikaistu käyttökate (EBITDA)” ja ”oikaistut osakekohtaiset tulokset (EPS)” ovat non-GAAP-talousmittareita, ja niitä ei tule tarkastella vaihtoehtoisina mittareina GAAP-suoritusmittareille. Johdon näkemyksen mukaan suorimmin verrannolliset GAAP-mittarit ovat nettotulos ja laimennettu osakekohtainen nettotulos. Julkaisun lopussa on nettotuloksen (GAAP) ja oikaistun tuloksen, oikaistun osakekohtaisen tuloksen sekä oikaistun käyttökatteen (EBITDA) täsmäytyslaskelma.

Yhtiö sisällyttää ulkomaisten valuuttakurssien vaihteluiden vaikutukset GAAP-liikevaihtoraportteihinsa. Yhtiö ilmoittaa lisäksi liikevaihdon kasvun ja kasvuasteet kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, jolloin ulkomaanvaluuttojen muuntamisen vaikutus poissuljetaan. Näin voidaan arvioida ja vertailla nykyistä ja aiempaa liikevaihtoa. Aiempi liikevaihto ja liikevaihdon kasvuaste lasketaan kiinteillä valuuttakursseilla, jolloin nettomyynti muunnetaan paikallisista valuutoista Yhdysvaltain dollareiksi käyttäen kiinteitä ulkomaanvaluuttojen vaihtokursseja. Liikevaihdon kasvuasteet, jotka poissulkevat ulkomaanvaluutan vaihtokurssien muutoksista seuranneen myynnin vaikutuksen eivät ole Yhdysvaltain yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, ja niitä ei tule tarkastella erillään tai GAAP-raporttien sijasta.

Lionbridge lyhyesti

Lionbridge auttaa yli 800 johtavaa brändiä lisäämään kansainvälistä markkinaosuuttaan ja sitouttamaan asiakkaansa kohdemarkkinoilla eri puolilla maailmaa. Tuotamme innovatiivisten pilvialustojen ja yli 100 000 asiantuntijan voimin käännöksiä, verkkomarkkinointia sekä globaaleja sisällönhallinnan ja sovellustestauksen palveluita. Ne varmistavat globaalin brändin yhtenäisyyden, sopivuuden kohdemarkkinoille ja teknisen käytettävyyden kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Lionbridgen pääkonttori sijaitsee Walthamissa Yhdysvalloissa, ja yrityksen toimipisteitä on 27 maassa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.lionbridge.com.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka käsittelevät riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien odotettua yhtiön palveluihin kohdistuvaa kysyntää, taloudellista tulosta, liikevaihtoa, oikaistua EBITDA:a ja liikevoiton kasvua sekä kasvun vauhtia, tahtia ja vahvistumista tilikaudella 2016. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat edustavat johdon tämänhetkisiä näkemyksiä, ja Lionbridge ei päivitä lausumia näkemyksien, tapahtumien tai olosuhteiden muuttuessa julkaisupäivän jälkeen muuten kuin lain sitä edellyttäessä. Lionbridgen todelliset kokemukset, toimet, taloudelliset ja operatiiviset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevista lausumista. Lausumien ja toteutumien välisiin eroihin vaikuttavia tekijöitä voivat olla: Lionbridgen kyky tarjota ja ylläpitää korkealaatuisia palveluita kilpailukykyiseen hintaan, ja asiakkaiden tyytyväisyys tuotettuihin palveluihin; yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menettäminen tai kysynnän väheneminen, mikä vaikuttaisi merkittävästi Lionbridgen liiketoimintaan; yhden tai useamman asiakkaan uudelleenjärjestelyt, jotka voivat vaikuttaa Lionbridgen palveluihin kohdistuvaan kysyntään tai vaatimuksiin; Lionbridgen kyky syventää suhteita olemassa oleviin asiakkaisiin, mukaan lukien laajentuneen palvelutarjonnan tarjoaminen olemassa oleville asiakkaille; Lionbridgen kyky laajentaa asiakaskuntaansa; yhtiön riippuvuus asiakkaiden tuotelanseerauksista, tuotantoaikatauluista ja hankintastrategioista. Globaaleiden teknologiatyökalujen leviämisen odotetut hyödyt; Lionbridge OnDemand -palvelun ja digitaalisen markkinointipalvelutarjonnan odotettu kasvu; kilpailevien teknologioiden ja alustojen vaikutus yhtiön olemassa oleviin asiakassuhteisiin, ja yhtiön kyky hankkia uusia asiakkaita; Lionbridgen kyky realisoida teknologiahankkeidensa ja yritysostojensa hyödyt sekä realisoinnin ajoitus; pilvipohjaisten teknologioiden viat, keskeytykset ja viivästykset; turvallisuustoimien aukot; asiakassopimusten tai -sitoumusten päättyminen ennen aikojaan; asiakkailta tulevan liikevaihdon suuruus, ajoitus ja kirjaaminen; Lionbridgen kyky integroida yritysostot, mukaan lukien CLS ja Geotext, sekä kyky ylläpitää ja syventää asiakassuhteita sekä tällaisten toimien ajoitus ja menestys; ulkomaisten valuuttakurssien vaihtelun vaikutus liikevaihtoon, katteeseen, kuluihin, operatiivisiin tuloksiin ja kannattavuuteen sekä yhtiön kyky hallita vaikutuksia suojausinstrumenttien ja muiden strategioiden avulla; ulkomaisten valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksen alaisena olevien yhtiön palvelusitoumusten osuus. Maailmantalouden tilanteen jatkuva epävarmuus ja epävakaus, joka voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön palveluiden ja teknologian kysyntään; Yhdysvaltojen ulkopuolella harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät riskit, mukaan lukien muuttuvien ja mahdollisesti ristiriidassa olevien lakien ja säännösten noudattaminen ja tällaisiin toimiin liittyvät kustannukset ja viivästykset; pidempi perintäprosessi tuomiopiireissä; kilpailuun liittyvät riskit; Lionbridgen kyky ennustaa liikevaihtoa, kannattavuutta, teknologian käyttöönottoa, kysyntää ja operatiivista tulosta. Muutokset yhtiöön sovellettavissa veroasteissa ja niiden tulkinnassa tuomiopiirien alueella, joissa Lionbridge harjoittaa liiketoimintaa; muutokset kansainvälisten veroviranomaisten tulkinnassa lakisääteisestä ja säännellystä asemasta maissa, joissa Lionbridge harjoittaa liiketoimintaa; muutokset Yhdysvaltojen liittovaltion ja sen viranomaisten sekä Yhdysvaltojen ulkopuolisten viranomaisten tulkinnoissa työllisyys- ja verotusasemasta; riski kolmansien osapuolten esittämistä vaateista koskien tekijänoikeusvaateita; Lionbridgen kyky vastata asiakkaan palvelutarpeiden muutoksiin; verkkokatkokset; tietoturvaloukkaukset; ja Lionbridgen vastuu palveluidensa ja teknologioidensa aiheuttamista vioista tai virheistä. Yksityiskohtaisempi kuvaus Lionbridgeen liittyvistä riskitekijöistä on yhtiön vuosikertomuksessa Form 10-K -lomakkeessa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä sen jälkeen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle toimitetuissa asiakirjoissa (joiden kopioita voi tarkastella SEC:n verkkosivustossa osoitteessa http://www.sec.gov).

Yhteyshenkilö:

Sara Buda
Lionbridge
+1-978-964-1404
sara.buda@lionbridge.com