Videoiden lokalisointi ja tuotanto

Videoiden ja videosisällön merkitys kansainvälisten yritysten viestinnässä kasvaa jatkuvasti. Yrityksille on tärkeää lokalisoida videosisältöjä niin, että sisältö välittyy eri puolilla maailmaa oleville asiakkaille kulttuurista riippumatta.

Tavoita kansainvälinen yleisö lokalisoiduilla videoilla

Videon kansainvälinen levitys voi olla haastavaa kielellisesti ja logistisesti. Yhteistyö kaukana toisistaan sijaitsevilla markkina-alueilla toimivien alihankkijoiden kanssa tulee kalliiksi. Alkuperäisen idean tärkein sisältö voi vesittyä raskaan prosessin aikana.

Yhdessä kohdemaassa toimivaksi osoittautunut ratkaisu ei välttämättä toimikaan kaikkialla. Tarvitset yhteistyökumppanin, joka tuntee kulttuuriset sävyerot ja osaa neuvoa, miten viesti mukautetaan paikalliseen kulttuuriin.

Lionbridgen tuottamissa videoissa haluttu viesti välittyy maantieteelliselle kohdealueelle paikallisen kulttuurin ja kielen ehdoilla. Voimme osallistua videotuotantoon ideointivaiheesta levitykseen saakka. Videon uudelleenmuokkausta tarvitaan mahdollisimman vähän, mikä säästää kustannuksia.

Kieliasiantuntijamme auttavat pitämään viestisi yhtenäisenä mutta paikallisesti kiinnostavana.

Videokäännökset

Luovien käännösten transcreation-palvelumme, kansainvälinen työtiimi ja kohdemarkkinoiden tuntemus varmistavat, että tuottamasi videosisältö toimii kohdemaan kulttuurissa ja viestimissä.

Palvelumme:

  • Jälkiäänitys: Kun käytettävissä ovat alkuperäiset lähdetiedostot, joissa on erillinen ääniraita, voimme äänittää sen uudelleen kohdekielellä. Alkuperäisen videotiedoston lähdekielinen ääniraita korvataan kohdekielisellä äänitteellä.
  • Tekstitys: Tämä on nopein ja edullisin tapa kääntää videoita. Käännetyt tekstit ajastetaan puheen rytmin mukaan ja tekstitykset toimitetaan joko erillisenä tiedostona tai poltetaan suoraan videoon. Tekstittäminen soveltuu kiireellisiin projekteihin, joiden kustannukset on pidettävä kurissa.
  • Voice-over: Videossa kuuluva puhe voidaan lokalisoida myös siten, että lähdekielen ääniraitaa vaimennetaan ja voimakkaampi kohdekielen raita tulee sen päälle.
  • Videon tekstit: Video voi sisältää myös tekstiä, grafiikkaa, jonka päällä on tekstiä, animoitua tekstiä tai tekstiä animaatioissa. Multimedia-asiantuntijamme voivat poistaa alkuperäisen tekstin tai graafiset elementit, käännättää ne ja luoda ne sitten uudelleen kohdekieliseen videotiedostoon.

Videotuotanto

Lionbridge tarjoaa kustannustehokasta palvelua videotuotannon kaikkiin vaiheisiin:

  • Ideointi: kuvakäsikirjoitukset, käsikirjoitus
  • Kuvaus: videon kuvaaminen kuvauspaikalla
  • Grafiikka: 2D-animaatio, 3D-mallinnus ja kuvitus
  • Editointi: selostusääni, värien muokkaus
  • Lokalisointi: käännökset, äänitys
  • Jakelu: toimitus asiakkaille tai viestintätoimistoille, suunnittelu ja analyysit