Monikieliset koneälypalvelut

Yhä useammassa arkipäiväisessä tuotteessa hyödynnetään tekoälyä ja käytämme älykkäitä järjestelmiä kotona, autossa ja työpaikalla. Erilaisten virtuaaliavustajien interaktiivisten käyttöliittymien kehittäminen vaatii valtavaa määrää dataa ja palautetta käyttäjiltä. Jotta tuotteista saadaan luonnollisia, tarkkoja ja intuitiivisia, dataa pitää olla saatavilla ympäri maailmaa.

Lionbridge vastaa haasteeseen kieli- ja datapalveluilla, joilla tuotetaan laadukasta tietoa järjestelmien kehittämistä varten useilla eri kielillä. Lisäksi testaamme käyttäjäkokemusta ja rekrytoimme asiantuntijoita asiakkaiden projekteihin.

Toimitamme ihmisten tuottamaa dataa, jotta asiakkaamme voivat keskittyä koneälyn kehittämiseen. Täydennämme asiakkaiden omaa organisaatiota ja voimme työskennellä asiakkaiden järjestelmissä heidän omien prosessiensa mukaan. Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus vaativien asiakasprojektien toteuttamisesta erinomaisin tuloksin.

Palvelumme

Kieli- ja datapalvelut

Jotta koneäly toimisi moitteettomasti, sitä on koulutettava suurella määrällä tarkoitukseen sopivaa dataa. Lionbridge huolehtii datan laadusta kehittyneillä laadunvarmistusprosesseilla ja tiukoilla rekrytointikriteereillä. Työskentelytapamme on joustava. Suurissa projekteissa, joissa tietoturva on erityisen tärkeää, työskentelemme usein asiakkaan järjestelmissä. Tarpeen mukaan voimme käyttää myös omia työkalujamme.

Kielipalvelumme auttavat kehittämään intuitiivisempia käyttöliittymiä. Palveluihin kuuluu:

 • oikeakieliset puhutut tai kirjoitetut fraasit
 • yhtenäisyystarkistus (isot kirjaimet, oikeinkirjoitus, oikoluku jne.)
 • puheen tai kirjoituksen kääntäminen
 • sanojen ja fraasien translitterointi.

Datapalvelumme tuottavat puhtaampaa dataa koneiden kouluttamiseen. Palveluihin kuuluu:

 • datan kerääminen: puheen, kirjoitetun tekstin, kuvien tai videoleikkeiden tallentaminen
 • datan käsittely
 • puhuttujen tallenteiden litterointi
 • tekstin, puheen ja videoiden lajittelu (teksti- tai kuvatiedostoissa ja audio- tai videotallenteissa)
 • datan seulonta tunnistus- ja hakukoneita varten
 • minkä tahansa kielen kielioppisäännöt
 • alakohtaiset sanastot ja ontologiat

Kieliasiantuntijoiden rekrytointipalvelu

Lionbridgen kautta yritysten on mahdollista saada käyttöönsä monenlaisia kielen asiantuntijoita: kielentutkijoita, foneetikkoja, litteroijia, kääntäjiä, arvioijia ja käyttäjäkokemuspäälliköitä.

Asiantuntijat työskentelevät asiakkaan tarpeen mukaan joko etänä, asiakasyrityksen tiloissa tai Lionbridgen toimistolla.

Käyttäjäkokemuksen testaus

Uusien käyttöliittymäkokemusten menestyksen kannalta on tärkeää ymmärtää, millaisina ihmiset ympäri maailman kokevat uudet älyjärjestelmät kodeissaan tai autoissaan.

Lionbridgellä on maailmanlaajuinen virtuaalinen avustajien verkosto, jota voidaan hyödyntää, kun halutaan palautetta uusista tuotteista, algoritmeista, ominaisuuksista tai kielistä. Sopivan testausryhmän löytämiseksi verkostoa voidaan segmentoida alueittain tai demografisesti. Testauslaboratoriomme voivat olla pilvessä tai fyysisessä toimistossa ja voimme tuoda ne lähelle asiakkaidemme tutkimuskeskuksia, mikä on usein tärkeää esimerkiksi autonvalmistajien viihdejärjestelmien testauksessa.

Meidän käsissämme vielä julkaisemattomat laitteet ovat turvassa myös testauksen aikana salassapitosopimusten mukaisesti.