Teollisuus­tuotanto

Nopea digitalisaatio muuttaa teollisuutta. Teollisuusyritysten on tingittävä kustannuksista ja tehostettava toimintojaan – ja samalla panostettava innovointiin pysyäkseen kilpailukykyisinä. Kun yrityksesi haluaa keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen, voit ulkoistaa osan toiminnoista, kuten käännökset, teknisen kirjoittamisen ja tekniset tukipalvelut.

Rakenna perusta digitalisoinnille

Teollisuus 4.0 on käsite, jolla kuvataan teollisuuden uutta aikakautta. Teknologia kehittyy nopeasti ja big data, verkottuminen ja ihmisten ja koneiden lisääntyvä yhteistoiminta ovat arkipäivää myös perinteisemmässä teollisuudessa.

Uudessa teollisessa toimintaympäristössä kehitys ei perustu uusiin koneisiin vaan teknologiaan, joka saa tuottavuuden kasvuun.

Digitalisaatio ei rajoitu innovointiin: se on kilpailukyvyn välttämätön edellytys.

Voimavarat tehokkaaseen käyttöön

Säilyttääkseen kilpailukykynsä ja kannattavuutensa globaaleilla markkinoilla yritysten on rajoitettava kustannuksia ja tehostettava toimintoja. Samanaikaisesti niiden on välttämätöntä panostaa innovointiin. Yritysten pitää mukautua nopeasti uudistuvaan talouteen ja mitoittaa toimintonsa oikein – ja tässä ne tarvitsevat globaalia asiantuntemusta.

Lionbridgen kielipalvelut, tekniset palvelut ja globaalit markkinointipalvelut täydentävät organisaatiosi omaa osaamista. Kun ulkoistat käännökset, teknisen kirjoittamisen ja tekniset tukipalvelut Lionbridgen asiantuntijoille, voit keskittää voimavarat yrityksen ydinosaamiseen ja liiketoiminnan digitalisoimiseen.

Lionbridgen palvelut teollisuudelle:

Parannamme tuottavuutta ja kustannustehokkuutta Lean Six Sigma -menetelmän avulla. Asiantuntemuksestamme kertovat teolliset sertifikaatit, kuten ISO, ANSI, SAE, MIL-SPEC ja MIL-STD.

Ymmärrämme teollisuusyritysten haasteita. Olemme maailman suurimpien tekniikan alan yritysten yhteistyökumppani.

Lionbridgen palvelut auttavat yrityksesi liiketoiminnan digitalisoinnissa.