Juridiset käännökset

Yhdessä oikeustapauksessa saatetaan käsitellä tuhansia erikielisiä asiakirjoja, joilla on rajoitetut käyttöoikeudet ja tiukat palautusajat. Monimutkaiset oikeustapaukset edellyttävät ehdotonta tarkkuutta ja pitäviä aikatauluja.

Tarkat juridiset käännökset

Oikeustapauksessa käsiteltävien asiakirjojen kääntäjältä vaaditaan vahvan kielitaidon lisäksi juridiikan asiantuntemusta. Kääntäjän on ymmärrettävä asiakirjan merkitys oikeusprosessissa ja siihen liittyvien juridisten termien tulkintamahdollisuudet.

Lionbridgen Geotext Translations tarjoaa juridisten tekstien käännöspalveluja yli sadalla kielellä. Maineikas käännöspalvelumme on antanut ratkaisevat lausunnot kiistanalaisista käännöksistä lukuisissa oikeudenkäynneissä.

Juridisten käännösten palvelumme ottaa vastaan kiireellisiä käännöstoimeksiantoja ympäri vuorokauden päivystävissä New Yorkin, San Franciscon ja Lontoon toimipisteissä.

Kääntäjämme työskentelevät eri aikavyöhykkeillä, joten olemme käännösvalmiudessa ympäri vuoden kaikkina vuorokaudenaikoina. Otamme käännöstoimeksiannot vastaan välittömästi paikallisajasta riippumatta.

Varmistamme, että toimeksiannot etenevät tehokkaasti ja keskeytyksettä. Asiantuntemustamme arvostetaan: toimitamme säännöllisesti kriittisen tärkeää käännösmateriaalia johtaville oikeusasiantoimistoille.