Henkilöstö­ratkaisut

Kun lakiasiaintoimistot ja yritysten lakiosastot palkkaavat työntekijöitä, haasteena on yleensä löytää henkilöitä, joilla on riittävästi työkokemusta. Henkilöstön palkkaaminen ulkomaantoimistoihin asettaa omat ongelmansa

Juridiikan asiantuntijoita ja kielitaitoisia työntekijöitä henkilöstöösi

Lakiasiainyritysten on työlästä hakea kielitaitoisia juridiikan asiantuntijoita palkkalistoilleen. Rekrytointiin kohdistetut voimavarat ovat poissa muista toiminnoista. Pätevyysvaatimuksia vastaava henkilö saattaa löytyä, mutta työnantajana epäröit edelleen, onko hän sopiva vastuulliseen tehtäväänsä.

Lionbridgen henkilöstöpalvelut auttavat etsimään parhaat henkilöstövoimavarat käyttöösi nopeasti ja turvallisesti. Maatoimistomme (yli 40 toimistoa yli 24 maassa), jotka käsittelevät yrityksesi luottamuksellisia asiakirjoja ja tiedostoja, noudattavat tiukkoja salaus- ja tietoturvakäytäntöjä.

Kokeneiden käännösasiantuntijoiden tiimi räätälöi yhteistyössä yrityksesi kanssa käännöspalveluratkaisun, joka vastaa kielellisiä, aikataulullisia, asiantuntemusta ja sijaintia koskevia vaatimuksia. Monilla asiantuntijakääntäjistämme on esimerkiksi oikeustieteen tai kauppatieteiden tohtorin- tai kandidaatintutkinto.

Pystymme järjestämään toimipaikallasi tarvittavan käännöspalvelun jopa vuorokauden sisällä. Usein tarvittava asiantuntija – tai koko tiimi – on paikalla jo samana päivänä.

Asiantuntijamme, kuten juridiikan kääntäjät ja kielitaitoiset asianajajat, ovat valmiina tekemään seuraavia tehtäviä yrityksessäsi:

  • käännökset
  • yrityksessä käännettyjen asiakirjojen muokkaus ja tarkistus
  • vieraskielisten asiakirjojen suulliset tai kirjalliset yhteenvedot
  • vieraskielisten asiakirjojen käyttökelpoisuuden arviointi
  • vieraskielisten tiedostojen indeksointi tietokantaan
  • oikeudenkäynneissä tarvittavien tietojen etsintä monikielisestä aineistosta
  • kielitaitoisen henkilöstön tukeminen ja tiimin johtaminen.