Kliinisten tutkimusten käännökset

Kliininen lääketieteellinen tutkimus on monivaiheinen prosessi. Tutkimuksen perustamisvaiheessa, käytännön toteutuksessa ja tulosten dokumentoinnissa on kaikissa omat haasteensa. Lionbridgen kliinisten tutkimusten käännöspalvelut selkeyttävät kansainvälisten tutkimusten hallintaa.

Lääketieteelliset kliiniset tutkimukset edellyttävät tarkkoja käännöksiä

Lääketieteellisissä tutkimuksissa käytettävä aineisto edellyttää kääntäjältä kielitaidon lisäksi erityistä tarkkuutta ja erikoisalan tuntemusta. Kääntäjä joutuu myös viestimään kahdella erilaisella kielen tasolla kääntäessään toisaalta tutkimukseen osallistuville potilaille, toisaalta ammattitermejä käyttäville tutkijoille tarkoitettuja asiakirjoja. Käännösprosessin on täytettävä myös tutkimuksen tekniset vaatimukset.

Lionbridge Life Sciences on biotieteiden käännöspalvelu, joka on käytettävissäsi lääketieteellisen kliinisen tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa.

  • Tutkimuksen käynnistäminen: Tutkimusta ei voida aloittaa ennen kuin paikalliset valvontaviranomaiset ovat antaneet tarvittavat hyväksynnät. Tutkimuskeskusten henkilöstölle täytyy toimittaa tarvittava aineisto ja koulutus. Käännösten pitää valmistua nopeaan tahtiin, joten läheinen yhteistyö ja työnjako tutkimusta tekevän organisaation kanssa on välttämätöntä. Lionbridge Life Sciences -projektipäälliköt varmistavat, että kiireiset käännösaikataulut pitävät. Tutkimuksen käynnistysvaiheessa valvomme tarkasti aikatauluja ja asiakirjojen siirtymistä järjestelmissä.
  • Potilashaku: Potilasturvallisuutta koskevan tiukan lainsäädännön vuoksi käymme läpi potilaille annettavan dokumentaation läpi erityisen huolellisesti sekä alkukielellä että käännöstekstinä. Lääketieteen ja lainsäädännön asiantuntijamme tarkastavat käännökset (ja tarvittaessa takaisinkäännökset) nopealla aikataululla. Kun asiakirjojen valmistelu sujuu tehokkaasti, myös eettisen toimikunnan hyväksyntä saadaan mahdollisimman nopeasti.
  • Kiireelliset asiakirjat: Tutkimuksen kannalta kiireellisimmät asiakirjat, kuten haittatapahtumia ja päätetapahtumia koskeva dokumentaatio, pitää kääntää erittäin nopeasti. Käännösten pitää olla äärimmäisen tarkkoja ja kielellisesti virheettömiä. Lionbridgen erikoistuneet työnkulut ja kiireellisiin käännöksiin kohdistetut resurssit takaavat nopean ja virheettömän lopputuloksen.

Lionbridge Life Sciences -kääntäjät ovat aihealueeseen syvällisesti perehtyneitä asiantuntijoita, kuten lääkäreitä. Lääketieteen erityisasiantuntemus takaa, ettei käännökseen tule asiavirheitä.

Kääntäjäjoukkoomme kuuluu yli 10 000 erityisasiantuntijaa, ja kieliyhdistelmiä on yli 240. Tehokkuuttamme kuvaa hyvin se, että perehdytysvaiheen jälkeen pystymme nostamaan uudelle asiakkaalle toimitettujen käännösten määrän kymmenkertaiseksi vuoden sisällä, ilman että toimitusajat pidentyvät tai suorituskykymittarien tulokset heikentyvät.

Lionbridge Life Sciences -palvelu varaa kliinisten tutkimusten käännöksille omat projektipäälliköt ja tuotantotiimit. Asiantuntijajoukkomme takaa käännösten korkean laadun tutkimuksen alusta loppuun saakka.