Rory Cowan

Przewodniczący rady dyrektorów

Przed założeniem Lionbridge w 1996 r. Rory Cowan był wiceprezesem i członkiem zarządu R.R. Donnelley & Sons. Był również dyrektorem generalnym Stream International Inc. — oddziału R.R Donnelley przynoszącego roczne przychody liczone w miliardach dolarów. W R.R. Donnelley rozpoczął pracę w 1988 r. na stanowisku wiceprezesa grupy Documentation Services. Z czasem został mianowany na stanowisko prezesa tej grupy.

Wcześniej był dyrektorem generalnym i prezesem CSA Press (spółki przejętej w 1986 r. przez R.R. Donnelley). Ponadto zajmował różne stanowiska w spółce Compugraphic Corporation w jej oddziałach w Wilmington i Londynie.

Obecnie Rory Cowan jest członkiem rady dyrektorów i komitetu ds. audytu spółki LoJack Corporation (NASDAQ: LOJN). Jest też przewodniczącym rady dyrektorów Sielox LLC oraz członkiem rady dyrektorów Invoke Solutions. Ponadto jest członkiem rady naukowej uczelni Deerfield Academy. W poprzednich latach był przewodniczącym rady dyrektorów spółek Interleaf (do momentu jej zakupu przez Broadvision), FairMarket (do momentu jej zakupu przez eBay) i NewsEdge Corporation (do momentu jej zakupu przez Thompson). Był również członkiem rady dyrektorów spółki Webline (do momentu jej zakupu przez Cisco).

Ukończył studia licencjackie i MBA na Uniwersytecie Harvarda.

Rory Cowan

John Fennelly

Dyrektor generalny

John Fennelly jest prezesem i dyrektorem generalnym Lionbridge. Dołączył do firmy w lipcu 2017 r., mając ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w wielu branżach.

Przed rozpoczęciem pracy w Lionbridge John pełnił funkcję dyrektora generalnego w firmie HireRight, oferującej rozwiązania informatyczne do zarządzania kadrami i osiągającej roczną sprzedaż na poziomie 400 mln USD. Zwiększył zarówno przychody, jak i zyski HireRight, zyskując reputację wyjątkowego lidera, dbającego o klienta, pracowników i kulturę firmy. Wcześniej zajmował najwyższe stanowiska kierownicze w dużych przedsiębiorstwach usługowych, w tym w Thomson Reuters, gdzie był dyrektorem zarządzającym ds. zarządzania majątkiem.

Matt Lozow

Dyrektor zarządzający H.I.G. Capital

Matt Lozow jest dyrektorem zarządzającym biura H.I.G. Capital w Nowym Jorku. Odpowiada za wszystkie aspekty procesu inwestycyjnego, w tym za sourcing, opracowanie struktury transakcji, finansowanie, wzrost po zamknięciu transakcji, kwestie operacyjne oraz strategie dodatkowych przejęć. Obecnie zasiada w radach dyrektorów kilku należących do H.I.G spółek (m.in. Surgery Partners i A10 Capital) i skupia się na inwestycjach w sektorze usług biznesowych.

Przed rozpoczęciem pracy w H.I.G. w 2009 r., Matt Lozow pracował w zamkniętych funduszach inwestycyjnych (m.in. Behrman Capital i Audax Private Equity), gdzie zajmował się przede wszystkim ostatnimi etapami wykupów i programów dokapitalizowania. Swoją karierę zaczynał jako konsultant w Bain & Company.

Matt Lozow uzyskał tytuł licencjata z zakresu inżynierii w Massachusetts Institute of Technology, a tytuł M.B.A — w Wharton School.

Aaron Tolson

Kierownik wykonawczy, H.I.G. Capital

Aaron Tolson jest kierownikiem wykonawczym (Principal) wchodzącego w skład H.I.G. Capital funduszu Middle Market Fund, którego biuro znajduje się w San Francisco. Tolson odpowiada za wszystkie aspekty procesu inwestycyjnego, w tym za sourcing, finansowanie i realizację inwestycji, a także za pomoc należącym do H.I.G. spółkom w rozwoju działalności i doskonaleniu procesów operacyjnych (zasiada w radach dyrektorów spółek HelpSystems, Lionbridge i TLC Vision). Skupia się na inwestycjach w sektorach technologii, mediów i telekomunikacji.

Przed rozpoczęciem pracy w H.I.G. Aaron Tolson był wiceprezesem w spółkach Summit Partners i American Securities oraz zasiadał w radach spółek Unison Site Management, Presidio Holdings, Robertson Aviation i Stride and Associates. Wcześniej współzałożył i był dyrektorem generalnym spółki produkującej oprogramowanie na urządzenia przenośne dla przedsiębiorstw. Przedtem służył w wojskach pancernych i przebywał na misjach w Iraku, Bośni i Korei Południowej.

Aaron Tolson uzyskał tytuł licencjata w West Point, a tytuł M.B.A. — w Stanford Graduate School of Business.

Arjun Mohan

Wiceprezes H.I.G. Capital

Arjun Mohan jest wiceprezesem wchodzącego w skład H.I.G. Capital funduszu Middle Market Fund, którego biuro znajduje się w San Francisco. Mohan odpowiada za wszystkie aspekty procesu inwestycyjnego, w tym za sourcing, finansowanie i realizację inwestycji, a także za pomoc należącym do H.I.G. spółkom w rozwoju działalności i doskonaleniu procesów operacyjnych (zasiada obecnie w radach dyrektorów spółek HelpSystems i Lionbridge). Skupia się na inwestycjach w sektorach technologii, mediów i telekomunikacji.

Przed rozpoczęciem pracy w H.I.G. w 2010 r., Arjun Mohan pracował w dziale bankowości inwestycyjnej Citigroup, gdzie świadczył klientom usługi z zakresu fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.

Arjun Mohan uzyskał tytuł licencjata na Duke University, a tytuł M.B.A — w Wharton School.