Informacje prawne, dane prywatności i kodeksów postępowania

Lionbridge przestrzega przepisów prawa właściwego w zakresie ochrony prywatności Danych Osobowych w jurysdykcjach, w których Lionbridge prowadzi działalność.