Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2018 r.

Szybkie łącza

Lionbridge zaleca, aby Użytkownik w pełni zapoznał się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Jeśli jednak Użytkownik chce uzyskać dostęp jedynie do konkretnego punktu tego dokumentu, wystarczy, że kliknie odpowiednie łącze poniżej, aby wyświetlić ten punkt.

I. WSTĘP

W niniejszym dokumencie opisane zostały rodzaje informacji, które Lionbridge Technologies, Inc. („Lionbridge”) może zbierać od Użytkownika lub które Użytkownik może przekazywać Lionbridge, gdy Użytkownik odwiedza witrynę pod adresem https://www.lionbridge.com/ („Witryna”), a także praktyki Lionbridge w zakresie zbierania, używania, przechowywania, ochrony i ujawniania tych informacji. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do informacji zbieranych przez Lionbridge offline lub za pośrednictwem innych środków, w tym za pośrednictwem innej witryny prowadzonej przez Lionbridge lub osobę trzecią lub za pośrednictwem aplikacji lub treści (w tym reklam), do których mogą prowadzić łącza z Witryny lub które mogą być za pośrednictwem Witryny dostępne.

Lionbridge ma obowiązek ochrony prywatności Użytkownika. Lionbridge udostępnia niniejszy dokument w celu przedstawienia rodzajów informacji zbieranych przez Lionbridge oraz poinformowania Użytkownika o konkretnych praktykach i wytycznych służących zapewnieniu ochrony i poufności danych osobowych Użytkownika. Należy uważnie zapoznać się z tym dokumentem. Jeśli jakiekolwiek zawarte tu postanowienie jest dla Użytkownika nie do zaakceptowania, Użytkownik nie może wówczas używać Witryny ani przekazywać żadnych danych osobowych. Postanowienia niniejszego dokumentu mogą być zmieniane (zob. Zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności).

II. INFORMACJE ZBIERANE O UŻYTKOWNIKU PRZEZ LIONBRIDGE I SPOSOBY ICH ZBIERANIA

Lionbridge zbiera kilka rodzajów informacji od Użytkownika i o Użytkowniku Witryny Lionbridge, w tym czasami informacje uznawane za dane osobowe na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („dane osobowe”). Na przykład Lionbridge może zbierać informacje takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, stanowisko, nazwa pracodawcy, wysokość rocznych przychodów i zainteresowania produktowe Użytkownika, a także jego bieżący status klienta, branża, w której prowadzi działalność, pliki przez niego pobrane oraz informacje związane z jego zapytaniami i wnioskami. Ponadto Lionbridge może również zbierać informacje o połączeniu internetowym Użytkownika oraz sprzęcie służącym Użytkownikowi do uzyskiwania dostępu do Internetu. Gdy Użytkownik wyświetla kolejne strony Witryny, Lionbridge może wówczas automatycznie zbierać informacje dotyczące używania Witryny, adresy IP oraz informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie.

1. Informacje przekazywane Lionbridge przez Użytkownika

Informacje zbierane przez Lionbridge za pośrednictwem Witryny mogą obejmować:

 • Informacje przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy znajdujących się w Witrynie. Obejmuje to informacje przekazywane w momencie dokonywania subskrypcji newsletterów, blogów lub innego rodzaju materiałów informacyjnych, informacje przekazywane w momencie, gdy Lionbridge przetwarza i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów i obsługi klienta, oraz informacje przekazywane w momencie przesyłania przez Użytkownika opinii i komentarzy za pośrednictwem Witryny. Dane osobowe, o których podanie Użytkownik jest proszony, oraz przyczyny tych próśb będą Użytkownikowi wyjaśniane w momencie proszenia go o podanie tych danych osobowych.
 • Zapisy i kopie korespondencji Użytkownika z Lionbridge (w tym adresy e-mail).

2. Informacje zbierane o Użytkowniku przez Lionbridge

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych witryn, gdy Użytkownik wyświetla kolejne strony Witryny i aktywnie z nich korzysta, Lionbridge może stosować technologie służące do automatycznego zbierania określonych informacji o sprzęcie Użytkownika, historii przeglądanych przez niego stron oraz wzorcach zachowania Użytkownika, w tym:

 • Informacje dotyczące odwiedzin Użytkownika w Witrynie Lionbridge, w tym informacje o zasobach Witryny, do których Użytkownik uzyskuje dostęp, które pobiera i których używa (na przykład filmy i pliki PDF), dane dotyczące ruchu, dane dotyczące lokalizacji, dane z dzienników, dane o języku, dane o dacie i godzinie dostępu, dane o częstotliwości i inne dane dotyczące komunikacji.
 • Informacje o komputerze i połączeniu internetowym Użytkownika, w tym adres IP, system operacyjny, domena serwera i typ przeglądarki Użytkownika.
 • Informacje o powiązanych witrynach (adresy URL).

Informacje zbierane przez Lionbridge automatycznie to dane statystyczne, które pomagają Lionbridge w doskonaleniu Witryny oraz świadczeniu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług, ponieważ pozwalają na:

 • Określenie wzorców ruchu danych w witrynie.
 • Określenie liczby odwiedzin w witrynie.
 • Określenie źródeł ruchu danych w celu pomiaru i poprawy wydajności witryny Lionbridge.
 • Określenie najbardziej i najmniej popularnych stron i treści.
 • Obserwowanie wzorców wyszukiwania w witrynie w celu zapewniania bardziej intuicyjnych podpowiedzi nawigacyjnych.
 • Określenie częstotliwości odwiedzania witryny przez użytkowników.

3. Google Analytics

Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy statystyk stron WWW świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych zapisanych na komputerze Użytkownika, ułatwiających Witrynie analizę sposobu używania Witryny przez użytkowników. Wygenerowane przez pliki cookie informacje o używaniu Witryny przez Użytkownika zostaną przekazane do Google i będą przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu Lionbridge jako operatora tej Witryny w celu oceny używania Witryny przez Użytkownika, sporządzania raportów na temat działania Witryny oraz świadczenia na rzecz Lionbridge innych usług związanych z działaniem Witryny i używaniem Internetu.

Jeśli w Witrynie włączono funkcję anonimizacji adresów IP, adres IP Użytkownika będzie obcięty na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Umowy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach cały adres zostanie najpierw przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam obcięty. W tej Witrynie funkcja anonimizacji adresów IP jest włączona.

Adres IP, który jest przekazywany w ramach usługi Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może nie wyrazić zgody na używanie plików cookie i w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, musi jednak pamiętać, że w przypadku niewyrażenia takiej zgody, może nie mieć możliwości używania wszystkich funkcji w tej Witrynie.

Użytkownik może również nie wyrazić zgody na śledzenie swoich działań ze skutkiem w przyszłości. W tym celu musi pobrać i zainstalować w bieżącej przeglądarce Użytkownika dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

4. Marketo

Niniejsza Witryna korzysta z Marketo, usługi dotyczącej marketingu i analizy statystyk stron WWW świadczonej przez Marketo EMEA Ltd., Dublin, Ireland („Marketo”). Usługa Marketo korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych zapisanych na komputerze Użytkownika, ułatwiających Witrynie analizę sposobu używania Witryny przez użytkowników. Wygenerowane przez pliki cookie informacje o używaniu Witryny przez Użytkownika będą zazwyczaj przekazywane do Marketo i przechowywane na serwerach Marketo w Irlandii.

Marketo będzie korzystać z tych informacji w imieniu Lionbridge jako operatora tej Witryny w celu oceny używania Witryny przez Użytkownika, sporządzania raportów na temat działania Witryny oraz świadczenia na rzecz Lionbridge innych usług związanych z działaniem Witryny i używaniem Internetu. Ponadto Marketo będzie przechowywać w pliku cookie informacje wprowadzone przez Użytkownika w formularzach w Witrynie. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności przyjętych przez Marketo można znaleźć pod adresem https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na używanie plików cookie i w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, musi jednak pamiętać, że w przypadku niewyrażenia takiej zgody, może nie mieć możliwości używania wszystkich funkcji w tej Witrynie. Ponadto Użytkownik może odmówić zgody na zbieranie generowanych przez wspomniany plik cookie informacji dotyczących używania Witryny przez Użytkownika oraz przekazywanie tych informacji do Marketo i przetwarzanie ich przez Marketo. W tym celu musi odpowiednio skonfigurować plik cookie odmowy (ang. refusal cookie). Aby odmówić wyrażenia zgody na utworzenie profilu użytkownika pod pseudonimem, należy kliknąć poniższe łącze rezygnacji.

Aby zrezygnować, należy kliknąć łącze https://www.lionbridge.com/?marketo_opt_out=true

Jeśli Użytkownik usunie plik cookie odmowy lub wszystkie pliki cookie, Lionbridge również utraci informacje o tym, że Użytkownik skorzystał z przysługującego mu prawa do rezygnacji z usług Marketo.

5. Wtyczki do mediów społecznościowych

W Witrynie Lionbridge znajdują się elementy pochodzące z witryn serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube. Dostawcami odpowiednich wtyczek są Facebook Inc., Twitter Inc., LinkedIn Corporation i YouTube LLC („Dostawcy”). Elementami stron internetowych są m.in. przyciski („wtyczki społecznościowe”) lub zintegrowane treści odpowiednich dostawców.

Operatorem serwisu Facebook jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland („Facebook”). Informacje na temat elementów stron internetowych serwisu Facebook i ich wyglądu można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Operatorem serwisu Twitter jest Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Informacje na temat elementów stron internetowych serwisu Twitter i ich wyglądu można znaleźć pod adresem https://dev.twitter.com/web/overview.

Operatorem serwisu LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Elementy witryny serwisu LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn.

Operatorem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, spółka należąca do spółki Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Elementy witryny serwisu YouTube można rozpoznać po logo YouTube.

Gdy Użytkownik wyświetla stronę w Witrynie Lionbridge, która zawiera taki element witryny, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem odpowiedniego Dostawcy. Zawartość takiego elementu witryny jest przesyłana przez odpowiedniego Dostawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i jest integrowana z Witryną. Dzięki zintegrowaniu elementów witryny Dostawcy dowiadują się, że przeglądarka Użytkownika uzyskała dostęp do odpowiedniej strony Witryny Lionbridge, nawet jeśli Użytkownik nie ma profilu u danego Dostawcy lub nie jest w danym momencie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP Użytkownika) są przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika bezpośrednio do serwera odpowiedniego Dostawcy w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli Użytkownik jest zalogowany w jednej z usług, odpowiedni Dostawca może bezpośrednio przypisać fakt odwiedzin w Witrynie Lionbridge do profilu Użytkownika u tego Dostawcy.

Lionbridge nie ma żadnego wpływu na parametry, według których Dostawcy filtrują dane za pomocą wspomnianych elementów witryn. Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i używania przez Dostawców oraz na temat przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie praw i możliwości konfiguracji ustawień ochrony prywatności powinny być określone w zasadach ochrony prywatności poszczególnych dostawców.

Aby uniemożliwić Dostawcom bezpośrednie łączenie danych zebranych za pośrednictwem Witryny Lionbridge z profilem Użytkownika w tej usłudze, Użytkownik musi wylogować się z usług poszczególnych Dostawców. Ponadto istnieje możliwość całkowitego uniemożliwienia ładowania elementów witryn za pomocą odpowiednich dodatków do przeglądarki.

6. Sygnalizatory WWW

Lionbridge ma obecnie zawarte z kilkoma partnerami umowy, na mocy których ułatwiają oni Lionbridge optymalizację działalności biznesowej i komunikacji w Internecie oraz zarządzanie tego typu działalnością i komunikacją. Lionbridge korzysta z usług firmy marketingowej, która pomaga Lionbridge w pomiarze efektywności działań reklamowych Lionbridge oraz w badaniu sposobów używania Witryny Lionbridge przez odwiedzających. W tym celu Lionbridge korzysta z zapewnianych przez tę firmę sygnalizatorów WWW i plików cookie. „Sygnalizator WWW” (używany w połączeniu z plikami cookie) to umieszczany w witrynie lub w wiadomości e-mail często przezroczysty obraz graficzny, zazwyczaj w rozmiarze nie większym niż 1x1 piksela, służący do monitorowania zachowania użytkownika odwiedzającego daną witrynę lub wysyłającego wiadomość e-mail. W uzupełnieniu posiadanych przez Lionbridge zapisów informacje te pozwalają Lionbridge na przykład dowiedzieć się, które strony Lionbridge są najbardziej atrakcyjne dla użytkowników i które usługi Lionbridge najbardziej interesują użytkowników. Informacje uzyskiwane z Witryny Lionbridge są rejestrowane w imieniu Lionbridge przez wspomnianą firmę marketingową, jednak to Lionbridge kontroluje sposób używania tych danych. Jeśli Użytkownik nie chce pomagać Lionbridge w doskonaleniu stron, produktów i ofert Lionbridge, może dokonać rezygnacji ze stosowania narzędzia analitycznego w tej Witrynie, wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres data-privacy@lionbridge.com.

7. Pliki cookie stosowane w tej Witrynie

Witryna Lionbridge korzysta z jednosesyjnych (tymczasowych) i wielosesyjnych (trwałych) plików cookie. Tymczasowe pliki cookie istnieją wyłącznie przez okres, w jakim otwarta jest przeglądarka Użytkownika, i są stosowane do celów technicznych (na przykład w celu zapewnienia sprawniejszej nawigacji w Witrynie Lionbridge). Po zamknięciu przeglądarki tymczasowy plik cookie znika. Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas i służą m.in. do śledzenia liczby niepowtarzalnych odwiedzających witrynę Lionbridge, liczby wyświetleń danej strony, czasu wyświetlania przez Użytkownika danej strony oraz innych stosownych statystyk. Same pliki cookie nie będą używane przez Lionbridge w celu ujawniania tożsamości Użytkownika, identyfikują bowiem na potrzeby serwerów Lionbridge przeglądarkę Użytkownika, a nie samego Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę. Jeśli Użytkownik chce wyłączyć obsługę plików cookie albo usunąć je z komputera, może to zrobić w dowolnym momencie za pośrednictwem swojej przeglądarki (opis sposobu usuwania plików cookie można znaleźć w menu pomocy danej przeglądarki). Jeśli jednak Użytkownik chce uzyskać dostęp do określonych informacji w Witrynie Lionbridge, musi włączyć obsługę plików cookie.

Poniżej podano szczegółową listę własnych plików cookie, których Lionbridge może używać w swojej Witrynie:


WŁASNE PLIKI COOKIE

Typ pliku cookie Nazwa Cel Okres istnienia
Plik cookie sesji ASP.NET_SessionId Służy do pokazania, kiedy użytkownik odwiedza Witrynę po raz pierwszy. Do końca danej sesji
Trwały plik cookie SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE W celu identyfikacji powtórnych odwiedzin tego samego użytkownika Sitecore wysyła trwały plik cookie sesji do klienta WWW. 54 dni
Plik cookie sesji lionbridgedotcom#lang Służy do zapamiętania faktu akceptacji plików cookie przez Użytkownika. Do końca danej sesji
Trwały plik cookie _ga Rejestruje z przeglądarki ciąg dotyczący języka (w celu wyświetlania odpowiedniej wersji językowej witryny). 29 dni
Trwały plik cookie bf_lead Nie zbiera danych osobowych. 1 rok
Trwały plik cookie trwv.uid Śledzi liczbę odwiedzin przez danego użytkownika. 2 lata

ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE

Typ pliku cookie Nazwa Cel Okres istnienia
Trwały plik cookie _mkto_trk Ten plik cookie jest związany z usługą e-mail marketingu świadczoną przez Marketo i pozwala witrynie na łączenie zachowania odwiedzającego z odbiorcą kampanii e-mail marketingowej w celu dokonania pomiaru skuteczności takiej kampanii. 2 lata
Trwały plik cookie cookiescriptaccept Google Analytics (GA) identyfikuje niepowtarzalnych użytkowników w ramach sesji Google Analytics za pośrednictwem identyfikatora klienta. Identyfikator klienta jest przechowywany w pliku cookie Google Analytics. Plik ten jest konfigurowany, gdy dana osoba odwiedza witrynę po raz pierwszy. 1 rok
Trwały plik cookie _gid Służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby Google. 24 godziny

III. SPOSOBY KORZYSTANIA PRZEZ LIONBRIDGE Z INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

Poniżej znajdują się informacje dotyczące sposobów przetwarzania przez Lionbridge informacji zebranych o Użytkowniku (w tym danych osobowych) oraz stosownych podstaw prawnych takiego przetwarzania. Lionbridge może przetwarzać informacje Użytkownika, ilekroć takie przetwarzanie jest:

 • Niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Użytkownikiem. Na przykład:
  • W celu wykonywania zobowiązań Lionbridge wynikających z umowy zawartej przez Lionbridge z Użytkownikiem oraz udostępniania Użytkownikowi informacji, produktów i usług zamówionych przez Użytkownika w Lionbridge.
  • W celu przetwarzania podań o pracę.
 • Niezbędne do przestrzegania zobowiązań prawnych Lionbridge.
 • Niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów Lionbridge lub osób trzecich (w zakresie, w jakim nie narusza to podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą). Na przykład:
  • W celu zapewnienia, że zawartość Witryny Lionbridge jest prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika i jego komputera.
  • W celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z interaktywnych funkcji usług Lionbridge (ilekroć Użytkownik zechce z nich korzystać).
  • W celu zabezpieczenia i ochrony Witryny Lionbridge.
  • W celu zapewnienia Użytkownikowi pomocy technicznej oraz doskonalenia Witryny i usług Lionbridge.
  • W celu przekazywania Użytkownikowi informacji zamówionych przez niego w Lionbridge oraz udzielania odpowiedzi na jego zapytania.
  • W celu powiadamiania Użytkownika o zmianach dotyczących Witryny lub usług Lionbridge.
  • Jeśli Użytkownik jest dotychczasowym klientem, w celu informowania go (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS) o towarach i usługach podobnych do towarów i usług będących przedmiotem poprzedniej transakcji sprzedaży lub negocjacji dotyczących takiej sprzedaży z Użytkownikiem.
  • Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego, w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany właściciela pakietu kontrolnego, sprzedaży istotnych aktywów, reorganizacji lub likwidacji, w celu sprzedaży osobom trzecim lub przeniesienia na osoby trzecie praw do informacji dotyczących stosunków Użytkownika z Lionbridge, w tym w szczególności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz innych informacji dotyczących stosunków Użytkownika z Lionbridge.
 • Za ważną zgodą Użytkownika, w celu przekazania Użytkownikowi informacji dotyczących towarów lub usług, które zdaniem Lionbridge mogą Użytkownika zainteresować. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na korzystanie przez Lionbridge z danych Użytkownika w ten sposób, Użytkownik nie powinien wyrażać na takie korzystanie zgody w przesłanych przez Lionbridge formularzach, za pomocą których Lionbridge zbiera dane o Użytkowniku, albo powinien anulować swoją subskrypcję, wysyłając stosowny wniosek na adres data-privacy@lionbridge.com.
 • W innych celach, o ile Użytkownik wyraził na nie stosowną zgodę, ilekroć jest ona prawnie wymagana.

IV. UJAWNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

Lionbridge może bez żadnych ograniczeń ujawniać zagregowane informacje o swoich użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują osób. Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego Lionbridge może ujawniać dane osobowe zebrane przez siebie lub przekazane przez Użytkownika na mocy niniejszego dokumentu:

 • Dowolnemu podmiotowi wchodzącemu w skład grupy Lionbridge, czyli podmiotom zależnym i stowarzyszonym Lionbridge:
  • W celu wykonywania zobowiązań Lionbridge wynikających z umowy zawartej przez Lionbridge z Użytkownikiem oraz udostępniania Użytkownikowi informacji, produktów i usług zamówionych przez Użytkownika w Lionbridge.
  • W celu przetwarzania podań o pracę.
  • W celu przekazywania Użytkownikowi informacji zamówionych przez niego w Lionbridge oraz udzielania odpowiedzi na jego zapytania.
  • Jeśli Użytkownik jest dotychczasowym klientem, w celu informowania go (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS) o towarach i usługach podobnych do towarów i usług będących przedmiotem poprzedniej transakcji sprzedaży lub negocjacji dotyczących takiej sprzedaży z Użytkownikiem.
  • Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego, w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany właściciela pakietu kontrolnego, sprzedaży istotnych aktywów, reorganizacji lub likwidacji, w celu sprzedaży osobom trzecim lub przeniesienia na osoby trzecie praw do informacji dotyczących stosunków Użytkownika z Lionbridge, w tym w szczególności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz innych informacji dotyczących stosunków Użytkownika z Lionbridge.
 • Kontrahentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim, z pomocy których Lionbridge korzysta w celu obsługi prowadzonej działalności biznesowej lub w związku z administracją lub obsługą działań wyszczególnionych powyżej i z którymi Lionbridge ma zawartą umowę o zachowaniu w poufności danych osobowych i używaniu ich wyłącznie w celach, w których zostały ujawnione takim kontrahentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim (na przykład dostawcom usług hostingu baz danych, dostawcom usług outsourcingowych, deweloperom, konsultantom, dostawcom usług pomagającym Lionbridge w zarządzaniu relacjami z klientem, tworzeniu treści i zarządzaniu nią oraz ułatwianiu ładowania dokumentów przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny Lionbridge). Jeśli Użytkownik ma pytania lub wątpliwości dotyczące poszczególnych dostawców usług lub partnerów, powinien skontaktować się w tej sprawie z Lionbridge pod adresem data-privacy@lionbridge.com.
 • Kupującym lub innym następcom prawnym w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innego rodzaju sprzedaży lub przekazania praw do całości albo części aktywów Lionbridge, zarówno przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej albo w ramach upadłości, likwidacji lub podobnej instytucji, w ramach której wśród wspomnianych aktywów znajdują się posiadane przez Lionbridge dane osobowe o użytkownikach Witryny Lionbridge.
 • Na potrzeby zrealizowania celu, w jakim Użytkownik przekazał dane. Jeśli na przykład Użytkownik prześle do Lionbridge pocztą elektroniczną prośbę o kontakt z osobą trzecią, Lionbridge może przekazać odbiorcy treść takiej wiadomości e-mail.
 • W każdym innym celu ujawnionym przez Lionbridge, gdy Użytkownik przekazuje swoje informacje lub wyraża na taki cel zgodę wymaganą przepisami prawa właściwego.
 • W celu przestrzegania stosownych zobowiązań prawnych w związku z koniecznością wypełnienia wiążącego Lionbridge obowiązku ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych Użytkownika; w celu egzekwowania lub stosowania przyjętych przez Lionbridge warunków korzystania i wiążących Lionbridge postanowień innych umów, w tym na potrzeby rozliczania i windykacji; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Lionbridge, klientów Lionbridge lub innych osób. Może to obejmować wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celach związanych z ochroną przed oszustwami i obniżeniem ryzyka kredytowego.

Jeśli Użytkownik ma pytania lub potrzebuje więcej informacji na temat podstaw prawnych, na mocy których Lionbridge zbiera dane osobowe Użytkownik i korzysta z takich danych, powinien skontaktować się w tej sprawie z Lionbridge pod adresem data-privacy@lionbridge.com.

V. TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane zbierane przez Lionbridge od Użytkownika mogą być przekazywane do miejsc znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym w Stanach Zjednoczonych. Dane te mogą być również przetwarzane przez działający poza EOG personel, który wykonuje pracę na rzecz Lionbridge, lub przez inne podmioty (działające jako podmioty przetwarzające dane) przetwarzające dane w imieniu Lionbridge. Obejmuje to personel zajmujący się m.in. rozpatrywaniem wniosków lub zamówień Użytkownika i świadczeniem usług pomocy. W odniesieniu do wewnątrzgrupowego przekazywania danych Lionbridge ma zawarte umowy dotyczące międzynarodowego przekazywania danych skonstruowane na bazie unijnych standardowych klauzul umownych, co ma stanowić odpowiednie i właściwe zabezpieczenie danych osobowych przekazywanych do krajów spoza EOG, w których odpowiedni poziom ochrony nie jest jeszcze gwarantowany. W przypadku przekazywania danych osobowych do zewnętrznych podmiotów przetwarzających Lionbridge ma wdrożone różne zabezpieczenia, w tym unijne standardowe klauzule umowne lub certyfikaty zgodne z Tarczą Prywatności UE-USA. Jeśli Użytkownik chce uzyskać kopie tych dokumentów, powinien skontaktować się w tej sprawie z Lionbridge pod adresem data-privacy@lionbridge.com.

VI. ZATRZYMYWANIE DANYCH

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Lionbridge usunie dane osobowe, które nie są już potrzebne w kontekście celów ich zbierania lub innego rodzaju przetwarzania; gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie (jeśli legalność takiego przetwarzania zależała od uzyskania takiej zgody) i nie ma żadnej innej podstawy prawnej takiego przetwarzania; gdy Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu i nie ma żadnych innych uzasadnionych podstaw znoszących taki sprzeciw, gdy dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem oraz gdy jest to niezbędne w celu przestrzegania zobowiązań prawnych.

VII. WYBORY DOTYCZĄCE SPOSOBÓW UJAWNIANIA I KORZYSTANIA Z INFORMACJI UŻYTKOWNIKA PRZEZ LIONBRIDGE

Lionbridge dokłada starań, aby dać Użytkownikowi wybór dotyczący postępowania z danymi osobowymi przekazywanymi Lionbridge przez Użytkownika.

 • Ustawienia plików cookie. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby przeglądarka odmawiała instalowania części albo wszystkich plików cookie lub aby przesyłała stosowne powiadomienia, ilekroć pliki cookie są wysyłane. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę plików cookie albo będzie odmawiać ich instalacji, niektóre części tej Witryny mogą wówczas być niedostępne lub działać niewłaściwie.
 • Zakaz śledzenia. Obecnie Lionbridge nie reaguje na sygnały dotyczące zakazu śledzenia, ponieważ nie śledzi klientów w zewnętrznych witrynach.
 • Oferty promocyjne Lionbridge. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego informacje kontaktowe były używane przez Lionbridge w celu promocji produktów lub usług Lionbridge, powinien zaznaczyć stosowne pola w formularzach, za pośrednictwem których Lionbridge zbiera dane. Użytkownik może zawsze wykonać przysługujące mu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez Lionbridge danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych i wysłać w tej sprawie do Lionbridge stosowny wniosek na adres data-privacy@lionbridge.com. Jeśli Użytkownik otrzymał od Lionbridge promocyjną wiadomość e-mail, może w odpowiedzi przesłać do Lionbridge wniosek o pominięcie go w dalszym rozpowszechnianiu takich wiadomości e-mail. Nie odnosi się to jednak do informacji przekazanych Lionbridge w związku z zakupem produktu, rejestracją gwarancji, korzystaniem z produktu lub innymi transakcjami.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może w dowolnym momencie wykonać określone prawa przysługujące mu na mocy właściwych przepisów, w tym:

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych Użytkownika, które obejmuje prawo do uzyskania od Lionbridge informacji o tym, czy dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane, a jeśli są przetwarzane, prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz informacji o sposobie tego przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika, które obejmuje prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, oraz określone prawa do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym ograniczenia Lionbridge możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w określonych okolicznościach (na przykład gdy Użytkownik kwestionuje dokładność danych osobowych Użytkownika, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do realizacji celów przetwarzania lub Użytkownik z innych przyczyn sprzeciwia się przetwarzaniu związanemu ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach).
 • Prawo do przenoszenia danych, w tym określone prawa do zlecenia przekazania danych osobowych Użytkownika z Lionbridge do innego administratora.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, ilekroć takie przetwarzanie zależy od uzyskania na nie zgody Użytkownika.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie wnioski i żądania związane z wymienionymi powyżej prawami mogą być składane w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres data-privacy@lionbridge.com.

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Lionbridge ma wdrożone środki służące ochronie danych osobowych Użytkownika przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmodyfikowaniem i ujawnieniem. Dane osobowe przekazane Lionbridge na mocy niniejszych zasad ochrony prywatności będą zaszyfrowane zarówno podczas ich przekazywania, jak i przechowywania (dane odłożone, dane nieaktywne).

Przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest niestety w pełni bezpieczne. Lionbridge dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkownika, nie może jednak zagwarantować bezpieczeństwa danych Użytkownika przekazywanych do Witryny Lionbridge. Wszelkie takie przekazywanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

X. WITRYNY OSÓB TRZECICH

Witryna Lionbridge może zawierać łącza lub odnośniki do innych witryn pozostających poza kontrolą Lionbridge. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania do takich witryn. Lionbridge zachęca Użytkownika do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z takich innych witryn, ilekroć Użytkownik zamierza skorzystać z tych witryn. LIONBRIDGE NIE KONTROLUJE ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA OSÓB TRZECICH ZWIĄZANE Z ICH WITRYNAMI ANI ZA ICH POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA. NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z ZASADAMI OCHRONY PRYWATNOŚCI PUBLIKOWANYMI W POSZCZEGÓLNYCH WITRYNACH OSÓB TRZECICH, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.

XI. DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 16 LAT

Witryna Lionbridge nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat i Lionbridge nie zbiera ani nie używa świadomie żadnych danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Żadna osoba w wieku poniżej 16 lat nie może przekazywać żadnych informacji do Witryny ani za jej pośrednictwem. Jeśli Lionbridge dowie się, że uzyskane przez Lionbridge dane osobowe zostały zebrane lub otrzymane od dziecka w wieku poniżej 16 lat, usunie te dane. Jeśli Użytkownik uważa, że Lionbridge może mieć jakiekolwiek informacje od dziecka w wieku poniżej 16 lat lub na temat takiego dziecka, powinien skontaktować się w tej sprawie z Lionbridge pod adresem data-privacy@lionbridge.com.

XII. ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Lionbridge może w dowolnym momencie zmienić niniejsze zasady ochrony prywatności. Wszelkie takie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli Lionbridge wprowadzi istotne zmiany dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem stosownej informacji opublikowanej na stronie głównej Witryny. Data ostatniej aktualizacji niniejszych zasad ochrony prywatności została podana u góry tej strony. W gestii Użytkownika leży monitorowanie aktualizacji niniejszych zasad ochrony prywatności i zapoznawanie się z ich treścią. Korzystanie z Witryny Lionbridge po wprowadzeniu wspomnianych zmian zostanie uznane za zgodę Użytkownika na takie zmiany.

XIII. ADMINISTRATOR DANYCH I INFORMACJE KONTAKTOWE

Administrator danych:

  Lionbridge Technologies, Inc., 1050 Winter Street, Suite 2300, Waltham, MA 02451, USA

Jeśli Użytkownik ma pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego dokumentu oraz praktyk Lionbridge w zakresie ochrony prywatności, może skontaktować się w tej sprawie z Lionbridge pod adresem data-privacy@lionbridge.com lub w przypadku Niemiec — z zewnętrznym Inspektorem Ochrony Danych dla Lionbridge pod adresem: