Bezpieczeństwo danych

Lionbridge od lat współpracuje z klientami z branży finansowej, ubezpieczeniowej i obronnej, którzy są szczególnie wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa i między innymi z tego powodu wie, jak chronić dane Użytkownika.

Poufność danych

Lionbridge przetwarza wszystkie dane z zachowaniem zasad poufności. W tym celu stosuje bezpieczne metody transmisji danych bez możliwości nieuwierzytelnionego dostępu do tych danych i tym samym zaspokaja potrzeby naszych klientów i przestrzega wszystkich stosownych przepisów prawa krajowego. W Lionbridge obowiązuje również odpowiedni proces zarządzania bezpieczeństwem oraz stale doskonalone są stosowane środki i procedury bezpieczeństwa.

Świadomość zagrożeń

W Lionbridge funkcjonuje program zwiększania świadomości zagrożeń. Oznacza to, że wszyscy pracownicy Lionbridge, w tym członkowie ścisłego kierownictwa Lionbridge, znają swoje obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto Lionbridge ma przygotowane odpowiednie plany działania na wypadek zakłóceń działalności biznesowej oraz programy odtwarzania po awarii.

Bezpieczne składanie zamówień w Lionbridge

Portale Lionbridge Freeway i Lionbridge OnDemand są obsługiwane przez centra przetwarzania danych mające certyfikat ISO 27001. Cała komunikacja z serwerami Lionbridge Freeway i OnDemand jest zabezpieczona 256-bitowym protokołem SSL. Dostęp do danych Użytkownika jest chroniony przez system uprawnień oparty na rolach. Lionbridge nie przechowuje danych karty kredytowej. Jeśli Użytkownik chce zapisać dane karty kredytowej w systemie Lionbridge, to jej numer i inne dane będą przechowywane w aplikacji Braintree Payments zgodnej ze standardami PCI.