Starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający ds. oferty globalnej


Marc Osofsky zarządza działalnością generującą przychody w wysokości ponad 100 mln dolarów, w tym najszybciej rozwijającą się działalnością z zakresu technologii i usług uproduktowionych (handlowe produkty SaaS, e-commerce, crowdsourcing i API). Ma ponad 20-letnie doświadczenie w opracowywaniu rentownych produktów i skutecznych metod zarządzania produktami, marketingiem i zespołami ds. sprzedaży.

Po rozpoczęciu pracy w Lionbridge Marc stworzył pakiet rozwiązań na potrzeby globalnych kampanii marketingowych oraz Lionbridge onDemand — pierwszy w ofercie Lionbridge produkt e-commerce i otwarty interfejs API umożliwiający dodanie funkcji tłumaczenia do dowolnej platformy. Przychody z platformy onDemand w drugim roku jej funkcjonowania wzrosły o 500% r/r dzięki odpowiedniej witrynie i nowemu modelowi sprzedaży wewnętrznej.

Przed rozpoczęciem pracy w Lionbridge Marc kierował m.in. działami rozwoju, marketingu i zarządzania produktami w trzech poniższych spółkach.

W spółce Frictionless Commerce Marc zajmował się strategią, planowaniem rozwoju i wprowadzaniem na rynek produktów. Po pięciokrotnym wzroście przychodów spółka ta została przejęta przez SAP.

W spółce OATSystems Marc odpowiadał za wdrożenie technologii RFID w łańcuchu dostaw towarów konsumpcyjnych. Po dziesięciokrotnym wzroście przychodów spółka ta została przejęta przez Checkpoint Systems.

W spółce Optaros Marc kierował wdrożeniem oprogramowania open source w nowych modelach e-commerce. W efekcie przychody Optaros w ciągu dwóch lat wzrosły z 10 mln do 40 mln USD.

Swoją karierę zawodową Marc zaczynał jako konsultant w spółce McKinsey. Uzyskał dyplom MBA na uczelni MIT Sloan School of Management oraz tytuł licencjata na Uniwersytecie Browna.

Marc Osofsk