Lionbridge przejmuje Geotext Translations — lidera rynku tłumaczeń prawnych

Przejęcie Geotext Translations zwiększa dywesyfikację klientów Lionbridge oraz przynosi Lionbridge nowe możliwości rozwoju

WALTHAM, Massachusetts — 9 listopada 2015 r. — Spółka Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) poinformowała o przejęciu nowojorskiej spółki Geotext Translations, Inc., dostawcy usług tłumaczeń prawnych i prawniczych. Przejęcie to umożliwi Lionbridge zaspokojenie rosnącego popytu na zintegrowane rozwiązania służące do obsługi tłumaczeń prawnych oraz uzyskanie dostępu do bazy klientów Geotext. „Wzrost liczby transakcji międzynarodowych zwiększa zapotrzebowanie na specjalistyczne tłumaczenia prawnicze, w tym tłumaczenia patentów, materiału dowodowego w skomplikowanych postępowaniach sądowych i umów. Na rynku prawnym powstaje coraz więcej dokumentów, co wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na dobre zintegrowane rozwiązania do obsługi tłumaczeń prawnych” — powiedział Rory Cowan, dyrektor generalny Lionbridge. „Geotext jest idealnym partnerem dla Lionbridge, ponieważ od lat świadczy doskonałe usługi tłumaczeń prawnych. Checmy zatem skorzystać doświadczenia i zasobów Geotext, aby zdobyć kolejnych klientów w tym rosnącym segmencie rynku”.

„Geotext bardzo skorzysta na partnerstwie z Lionbridge” — powiedział Joe Duncan, dyrektor generalny Geotext. „Uzyskujemy dostęp do ogromnego globalnego kanału sprzedaży oraz sprawdzonej platformy zamawiania tłumaczeń, co wspomoże nasze działalność w Nowym Jorku, Londynie i San Francisco. W efekcie zwiększymy możliwości produkcyjne i łatwiej wejdziemy na kolejne rynki tłumaczeń prawnych, na przykład w Brazylii, Chinach, Niemczech i Korei. Nasi klienci będą mogli korzystać z usług biur Lionbridge w 28 krajach i uzyskają dostęp do najnowszych technologii, które pozwolą na obsługę tłumaczeniową dużych postępowań sądowych i dowodowych na całym świecie”.

Za okres kończący się 30 września 2015 r. spółka Geotext odnotowała przychód w wysokości 17 mln USD wypracowany przez dwanaście miesięcy, których nie poddano audytowi. Lionbridge przejmuje Geotext w zamian za kwotę około 11 mln USD w gotówce i za dodatkowe potencjalne świadczenia, które będa wypłacane w gotówce przez okres trzech lat, w zależności od uzyskania określonych wskaźników przychodu. Wspomniana kwota zostanie pochodzi z bieżących środków finansowych Lionbridge. Spółka oczekuje, że przejęcie nieznacznie wpłynie na zyski (liczone nie według GAAP) za 2016 r., w tym koszty minimalne przejęcia i integracji.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które obejmują ryzyka i niepewności, w tym przewidywane zapotrzebowanie klientów na oczekiwany przychód i zyski związane z przejęciem Geotext w roku 2016. Faktyczne doświadczenia, działania oraz wyniki finansowe i operacyjne Lionbridge mogą się znacznie różnić od doświadczeń, działań i wyników omawianych w takich prognozach. Czynniki mogące spowodować takie różnice obejmują czas trwania i koszt integracji; akceptację transakcji przez klientów; wydatki na integrację; ryzyko związane z zarządzaniem wzrostem, zmianami i integracją; nieodzowny brak pewności związany ze sporami sądowymi i powiązaną z tym potrzebę pozyskania usług tłumaczeniowych; koszty związane z następstwami przejęcia i integracji z Geotext oraz korzyści wynikające z przejęcia; ryzyko związane z konkurencją i presją cenową oraz zdolność Lionbridge do przewidywania wysokości przychodów i wyników działań biznesowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Lionbridge znaleźć można w rocznym sprawozdaniu spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz w dokumentacji złożonej następnie do Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (kopie takiej dokumentacji dostępne są w witrynie internetowej Komisji pod adresem http://www.sec.gov).

Kontakt dla mediów

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
+1-978-964-1404

Morgen Myrdal
Geotext Translations
mmyrdal@geotext.com
+1-212-631-7432