Lionbridge zawiera z BETSOL umowę dotyczącą odsprzedaży systemu GeoFluent

BETSOL ma oferować telecentrom system tłumaczenia w czasie rzeczywistym GeoFluent służący do wielojęzycznej obsługi klientów

WALTHAM, Massachusetts — 14 czerwca 2016 r. — Spółka Lionbridge Technologies, Inc. (NASDAQ: LIOX) poinformowała o zawarciu z BETSOL, producentem rozwiązań dla telecentrów, umowy o odsprzedaż systemu tłumaczenia w czasie rzeczywistym Lionbridge GeoFluent, który umożliwia wielojęzyczną obsługę klientów w ramach różnych kanałów komunikacji (rozwiązania samoobsługowe, poczta e-mail, czaty). W efekcie użytkownicy rozwiązań BETSOL będą mogli lepiej obsługiwać klientów zagranicznych za pomocą dotychczasowego narzędzia bez konieczności zatrudniania konsultantów znających odpowiednie języki.

„System GeoFluent nie tylko eliminuje konieczność zatrudniania konsultantów znających odpowiednie języki, ale również pozwala użytkownikom rozwiązań BETSOL skupić się na doskonałej obsłudze klientów, którzy z kolei także będą zadowoleni z doskonałej jakości tłumaczeń i świetnej integracji systemu GeoFluent z używanymi kanałami komunikacji” — powiedział Ashok Reddy, wiceprezes BETSOL ds. rozwoju działalności. „Jednym słowem, nasza współpraca z Lionbridge z pewnością wzbogaci naszą ofertę dla telecentrów”.

System GeoFluent umożliwia spójną komunikację z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami w ich preferowanym języku i kanale komunikacji (m.in. połączenia głosowe, poczta e-mail i czat). W efekcie telecentra mogą działać prościej i pewniej, dbać o globalną spójność przekazu marki oraz zwiększać satysfakcję klientów za ułamek kosztów wdrożenia innych strategii obsługi wielojęzycznej.

„Wyniki badań wskazują, że klienci wolą korzystać z kanałów samoobsługowych i cyfrowych niż z połączeń głosowych, potrzebna jest zatem strategia obsługi wielojęzycznej, która uwzględnia te oczekiwania. Liczba rozmów w językach obcych rośnie, rozsądne telecentra podejmują zatem działania zmierzające do lepszej obsługi klientów we wszystkich językach i kanałach komunikacji” — stwierdził Tom Tseki, wiceprezes i dyrektor działu ds. systemów obsługi klienta w Lionbridge. „Cieszymy się, że system GeoFluent zapewni użytkownikom rozwiązań BETSOL możliwości wielojęzycznej obsługi klienta, która stanowi obecnie o sukcesie telecentrów”.

GeoFluent to oferowany przez Lionbridge system SaaS, który eliminuje barierę językową między pracownikami i klientami telecentrów. Dzięki oferowaniu wielojęzycznej, wielokanałowej obsługi klienta właściciele marek mogą lepiej obsługiwać klientów, zwiększać przychody oraz ograniczać koszty i ryzyko. System GeoFluent można zintegrować z popularnymi platformami komunikacyjnymi stosowanymi w telecentrach, maksymalizując tym samym dotychczasowe inwestycje i umożliwiając obsługę niemal wszystkich języków świata.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com/geofluent i http://betsol.com/contact-center-managed-services.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Informacje o BETSOL

BETSOL to szybko rozwijająca się firma świadcząca usługi z zakresu inżynierii produktowej oraz Managed IT Services (IT w postaci usług). Jednym z jej obszarów zainteresowań są rozwiązania dla centrów kontaktu. Dodatkowe usługi obejmują też tworzenie aplikacji, zapewnianie jakości, Business Intelligence (analitykę biznesową), pomoc techniczną oraz zarządzanie infrastrukturą. Nasze innowacyjne narzędzia i procesy umożliwiają klientom ograniczenie kosztów i czasu wprowadzenia produktu do obrotu, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości. Siedziba firmy znajduje się w Denver (Kolorado). BETSOL to doskonałość obsługi na każdym kroku — wskaźnik satysfakcji klientów dwukrotnie przekracza średnią branży. Dowiedz się więcej, odwiedzając http://betsol.com.

Kontakt dla mediów:

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
+1-781-434-6190

Aimee Jen
Text100
NALionbridge@text100.com
+1-617-399-4924

Justin Gesso
BETSOL
justin.gesso@betsol.com
+1-720-244-7906