Lionbridge integruje swoją platformę tłumaczeniową onDemand z oprogramowaniem Wordpress

WordPress to kolejne oprogramowanie zintegrowane z platformą OnDemand na potrzeby tworzenia wielojęzycznych treści i zarządzania nimi

WALTHAM, Massachusetts — 20 czerwca 2016 r. — Spółka Lionbridge Technologies, Inc. (NASDAQ: LIOX) udostępniła oprogramowanie Lionbridge onDemand for WordPress, które umożliwia łatwe tworzenie w środowisku WordPress wielojęzycznych blogów i witryn internetowych oraz zarządzanie nimi przy zapewnieniu spójnego przekazu marki.

Lionbridge onDemand dla WordPress usprawnia proces tłumaczenia treści, co przekłada się na obniżenie kosztów i ogólny wzrost wydajności tłumaczenia. Zasada działania jest prosta: użytkownik otwiera odpowiednią wtyczkę w programie WordPress, wybiera i przesyła do Lionbridge pliki do tłumaczenia na określone języki, a następnie śledzi stan realizacji zlecenia bez konieczności opuszczania środowiska WordPress.

Użytkownik może również w dowolnej chwili zalogować się do swojego konta w portalu Lionbridge onDemand, aby m.in. sprawdzać stan zleceń, przesyłać nowe zlecenia, śledzić wydatki, zlecać tłumaczenie treści spoza oprogramowania WordPress, zarządzać procesami weryfikacji na rynku docelowym. Korzyści z wdrożenia Lionbridge onDemand for WordPress:

  • optymalizacja procesów tłumaczeniowych i terminowa realizacja zleceń (terminy realizacji są automatyczne podawane przez system onDemand);
  • poprawa wydajności procesu tłumaczenia przy pełnej obsłudze różnych typów plików, w tym plików html, plików InDesign i plików filmowych;
  • obniżenie kosztów dzięki jednolitym i zautomatyzowanym wycenom;
  • zapewnienie spójności marki w ramach wszystkich treści i kanałów komunikacji.

„Nasi klienci szukają jednej platformy do zarządzania wszystkimi swoimi zadaniami tłumaczeniowymi przy zachowaniu globalnej spójności marki” — powiedział Marc Osofsky, starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający ds. oferty globalnej, Lionbridge. — Dzięki Lionbridge onDemand dla WordPress klienci mogą wreszcie w prosty sposób tłumaczyć udostępniane w środowisku WordPress materiały tekstowe, filmy, aplikacje mobilne i pliki InDesign itp.”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.lionbridge.com/pl-pl/partners/wordpress/.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Kontakt dla mediów:

Aimee Jen
Text100
NALionbridge@text100.com
+1-617-399-4924