Lionbridge przedstawia system tłumaczeniowy GeoFluent® do wielokanałowej obsługi klienta w czasie rzeczywistym

Dzięki wdrożeniu systemu GeoFluent telecentra i zleceniodawcy procesów biznesowych mogą prowadzić spójne wielojęzyczne interakcje w różnych kanałach komunikacji

WALTHAM, Massachusetts — 19 stycznia 2016 r. — Spółka Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX) poinformowała o rozszerzeniu swojego systemu tłumaczeniowego GeoFluent o nowe funkcje wielokanałowej obsługi klienta w czasie rzeczywistym, które opracowano z myślą o telecentrach i zleceniodawcach procesów biznesowych (BPO). Funkcje te pozwalają na wielojęzyczne interakcje w ramach wszystkich kanałach komunikacji, m.in. w ramach różnego rodzaju czatów, poczty e-mail, połączeń głosowych, mediów społecznościowych, wiadomości SMS, forów, baz wiedzy, stanowisk pomocy i procesów obsługi zgłoszeń (kompletny wykaz dostępny jest tutaj).

Za pomocą GeoFluent właściciele marek mogą spójnie komunikować się z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami w ich preferowanym języku i kanale komunikacji, co przekłada się na:

  • lepsze doświadczenia klienta dzięki wyeliminowaniu bariery językowej, co pozytywnie wpływa na różne elementy składające się na zadowolenie klienta;
  • obniżenie kosztów dzięki zmniejszeniu liczby połączeń telefonicznych na rzecz intensywniejszego korzystania z kanałów samoobsługowych i cyfrowych oraz ograniczeniu potrzeby rekrutacji pracowników znających poszczególne języki;
  • uproszczenie procesów i ograniczenie ryzyka dzięki standaryzacji obsługi i zapewnieniu spójnego przekazu we wszystkich językach oraz objęciu lepszą obsługą użytkowników posługujących się mniej popularnymi językami;
  • zachowanie globalnej spójności marki dzięki odpowiedniemu użyciu znaków towarowych, nazw produktów oraz najważniejszych terminów i elementów związanych z daną marką.

„Zapewnienie wielojęzycznej obsługi klientów wymagało dotychczas zatrudniania konsultantów, tworzenia telecentrów na rynku docelowym lub korzystania z tłumaczeń telefonicznych” — stwierdził Marc Osofsky, starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający ds. oferty globalnej Lionbridge. „Nasz system może natomiast obsługiwać wszystkie kanały komunikacji we wszystkich językach, dzięki czemu telecentra mogą zapewniać doskonałą obsługę wszystkich klientów za ułamek ceny dotychczasowego rozwiązania”.

System GeoFluent został opracowany z myślą o telecentrach, można go zatem łatwo zintegrować z popularnymi platformami komunikacyjnymi takimi jak LivePerson LogMeIn, Moxie, Salesforce.com, Verint lub Zendesk. W efekcie nie traci się dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę i można z niej nadal bezproblemowo korzystać.

Opinie klientów

„Dzięki zintegrowaniu systemu Lionbridge GeoFluent z naszą platformą Moxie anglojęzyczni konsultanci z telecentrum w Irlandii mogą w czasie rzeczywistym tłumaczyć swoje rozmowy na czacie w języku hiszpańskim” — powiedział Keith Lodewyk, kierownik zespołu ds. obsługi klienta w firmie RCI. „W efekcie nasi klienci są bardziej zadowoleni, mamy mniejszą liczbę połączeń telefonicznych i nie musimy zatrudniać tak wielu przedstawicieli mówiących różnymi językami. Innymi słowy, system GeoFluent to dla nas doskonałe rozwiązanie”.

„Dzięki renomie, jaką cieszy się nasza obsługa klienta, możemy pozyskiwać i zatrzymywać kolejnych graczy w pokera” — powiedział Chris Welch, dyrektor generalny PKR. „Dzięki wdrożeniu systemu Lionbridge GeoFluent możemy oferować taką obsługę w wielu językach, co przekłada się na wzrost zadowolenia klientów z całego świata i dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa”.

„Nasza dynamiczna globalna ekspansja niemal z dnia na dzień stworzyła potrzebę zapewnienia naszym użytkownikom wielojęzycznej obsługi” — powiedział Bill Ratliff, starszy wiceprezes ds. operacyjnych w Getaroom.com. „Sprawny i atrakcyjny cenowo system Lionbridge GeoFluent pozwolił nam zachować to tempo rozwoju i zaspokoić wspomnianą potrzebę. W ogóle cały proces wdrożenia tego systemu oraz okazana przez Lionbridge pomoc znacznie przekroczyły nasze oczekiwania i jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie”.

Informacje o GeoFluent

GeoFluent to oferowany przez Lionbridge system SaaS, który eliminuje barierę językową między pracownikami i klientami telecentrów. Dzięki oferowaniu wielojęzycznej, wielokanałowej obsługi klienta właściciele marek mogą lepiej obsługiwać klientów, zwiększać przychody oraz ograniczać koszty i ryzyko. System GeoFluent można zintegrować z popularnymi platformami komunikacyjnymi stosowanymi w telecentrach, maksymalizując tym samym dotychczasowe inwestycje i umożliwiając obsługę niemal wszystkich języków świata.

Informacje o Lionbridge

Lionbridge umożliwia właścicielom ponad 800 światowych marek zwiększenie udziału w rynkach międzynarodowych, szybkie wdrażanie produktów oraz skuteczne pozyskiwanie klientów z rynków lokalnych na całym świecie. Za pomocą innowacyjnych platform opartych na chmurze i ponad 100 tys. pracowników w ramach crowdsourcingu świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia, marketingu, zarządzania treścią i testowania aplikacji, które zapewniają globalną spójność marki z uwzględnieniem specyfiki rynków lokalnych oraz oraz użyteczność techniczną na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Lionbridge ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts i biura w 27 krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lionbridge.com.

Kontakt dla mediów:

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
+1-781-434-6190

Lucy Huber
Text100
NALionbridge@text100.com
+1-617-399-4984