Fundusze inwestycyjne

W sektorze funduszy inwestycyjnych komunikaty dla klientów i udziałowców muszą być dokładne i zgodne z przepisami, a także przygotowane z dbałością o bezpieczeństwo. Muszą też docierać do odbiorców w wielu miejscach na świecie i zdobywać ich zaangażowanie za pośrednictwem różnych kanałów i urządzeń.

USŁUGI TŁUMACZENIOWE DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Specjaliści językowi Lionbridge od wielu lat tworzą, redagują i tłumaczą sprawozdania funduszy inwestycyjnych oraz materiały marketingowe. Nasze zespoły służą pomocą przy szerokiej gamie projektów, obejmujących m.in.: 

  • kluczowe informacje dla inwestorów (tzw. KIID) korzystających z UCITS i PRIIP;
  • treści cyfrowe;
  • sprawozdania dotyczące wyników;
  • broszury, prezentacje i materiały posprzedażowe;
  • artykuły dotyczące kontekstu, przeznaczone do publikacji wewnętrznych lub dla podmiotów zewnętrznych;
  • prospekty informacyjne funduszy;
  • sprawozdania finansowe;
  • powiadomienia dla udziałowców, statuty funduszy.

Mamy wiedzę językową i merytoryczną, zapewniamy także bezpieczeństwo danych — wszystko, co potrzebne przy tłumaczeniu dowolnego rodzaju materiałów dotyczących funduszy inwestycyjnych.