Ważnymi dokumentami należy zajmować się odpowiednio i efektywnie z dbałością o szczegóły i z pełnym zrozumieniem poruszanej w nich materii.

PRZYGOTOWYWA­NIE I TŁUMACZENIE WAŻNYCH DOKUMENTÓW

Lionbridge ma odpowiednie doświadczenie tłumaczeniowe z zakresu finansowo-inwestycyjnego oraz globalne zasoby, dzięki którym może tłumaczyć różne ważne dokumenty, takie jak PRIIP i UCITS, na wszystkie języki świata. Ponadto łączy tę specjalistyczną wiedzę z umiejętnością zarządzania dużymi projektami.

Nasi autorzy i tłumacze przygotowują wspomniane dokumenty zgodnie ze stosownymi wytycznymi merytoryczno-językowymi.

Lionbridge może zająć się zarówno całym procesem tworzenia dokumentów, jak i poszczególnymi jego etapami. W ramach specjalistycznych zespołów działających w światowych centrach finansowych oferujemy:

  • przygotowywanie materiałów na podstawie istniejącej dokumentacji produktowej;
  • redakcję materiałów pod kątem uproszczenia zastosowanego w nich języka;
  • tłumaczenie ważnych dokumentów na wszystkie języki świata.