FREEWAY — PORTAL ZAMAWIANIA TŁUMACZEŃ

Freeway to bezpieczny, modułowy portal Lionbridge do zamawiania tłumaczeń, który umożliwia również monitorowanie stanu realizacji zamówień.

CAŁODOBOWA WIDOCZNOŚĆ STANU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

W portalu Freeway można w czasie rzeczywistym śledzić stan realizacji swoich zamówień, a także wymieniać się informacjami z innymi członkami zespołu projektowego.

Korzyści zapewniane przez portal Freeway:

  • możliwość weryfikacji tłumaczeń online i sporządzania stosownych raportów;
  • raportowanie w czasie rzeczywistym na potrzeby monitorowania stanu realizacji i kosztów zamówień oraz zbierania danych językowych;
  • zautomatyzowane funkcje przesyłania, wyceny i zatwierdzania materiałów do tłumaczenia oraz przesyłania powiadomień, co usprawnia zarządzanie projektami;
  • konfigurowalne widżety, które zapewniają wygodne ogólne widoki stanu realizacji projektu, przydzielonych zadań, najważniejszych wskaźników wydajności itp.;
  • możliwość integracji sieciowej z systemami CMS na potrzeby automatycznego importowania i eksportowania plików;
  • bezpieczny dostęp do zasobów językowych, usług, informacji o projekcie i treści.