Zapewnij najwyższą jakość swojej gry na całym świecie dzięki kompleksowym usługom Lionbridge. Wspierają one cały proces produkcji gier: od testowania, zapewniania jakości i lokalizację po produkcję ścieżki dźwiękowej i zarządzanie społecznościami graczy.

ZDOBĄDŹ UZNANIE GRACZY NA CAŁYM ŚWIECIE

Producenci gier mają jeden główny cel: zapewnić świetne wrażenia z gry. Zważywszy na zaangażowanie wielu zainteresowanych stron, wypracowanie zadowolenia klienta to złożony proces.

  • Kierownicy ds. testów/QA zawsze chcą przyspieszyć moment wprowadzenia produktu na rynek przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości.
  • Kierownicy ds. lokalizacji chcą uzyskać więcej informacji na wcześniejszych etapach procesu, w trakcie którego zajmują się planowaniem i zarządzaniem tłumaczeniem w różnych strefach czasowych.
  • Producenci gier muszą równoważyć ograniczenia czasowe i budżetowe, oferując przy tym użytkownikom końcowym wysokiej jakości produkt.
  • Kierownicy ds. społeczności zmagają się z kwestiami związanymi z zasobami, językiem i czasem.
  • Kierownicy ds. marketingu nie widzą pełnego obrazu sytuacji.

Partner z doświadczeniem w branży gier, globalną wiedzą oraz wglądem w cały proces produkcji może być ważnym — jeśli nie najważniejszym! — elementem sukcesu. Tu właśnie na ring wchodzi Lionbridge ze swoimi usługami lokalizacji gier.

Uprość złożony proces produkcji dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie:

  • QA i testów funkcjonowania;
  • tłumaczeń i lokalizacji;
  • lokalizacji dialogów w grach;
  • zarządzania społecznościami;
  • globalnych usług marketingowych.

Skoncentruj się na kluczowych zadaniach, pozostawiając zarządzanie i wykonanie dużej części prac nam. Dla ułatwienia możesz zlecić realizację prac zespołowi zewnętrznemu lub zespołom zapewnionym przez Lionbridge. Możemy też pomóc Ci zwiększyć zasoby kadrowe, umieszczając pracowników kontraktowych na miejscu w Twojej firmie.

Usługi lokalizacji gier Lionbridge Game Services obejmują szybką lokalizację treści gier z zachowaniem odpowiedniego kontekstu, a także testowanie lokalizacji (w tym platformy, sprzętu i oprogramowania). Dzięki naszym wielokrotnie nagradzanym zespołom zajmującym się produkcją ścieżki dźwiękowej można opracować treści właściwe dla danej kultury, które zwiększą globalny zasięg gry, nie tracąc właściwego sobie charakteru.

Dzięki naszej globalnej obecności, wiedzy językowej oraz doświadczeniu w produkcji gier jesteśmy cennym partnerem, jeśli chodzi o opracowywanie, testowanie, wydawanie i adaptowanie gier. Lionbridge pomoże Ci nawiązać głęboką więź z klientami na całym świecie.

Lionbridge Game Services

Dowiedz się więcej o usługach lokalizacji gier Lionbridge Game Services (w języku angielskim).