Transkreacja kampanii marketingowych

Potrzebujesz wzmocnić markę na dotychczasowym rynku? A może zbudować ją na zupełnie nowym? Dzięki transkreacji przekaz Twojej firmy będzie miał na tyle silny i dokładny wydźwięk, na ile to możliwe w nowych lokalizacjach.

TRANSKREACJA TWOICH POMYSŁÓW NA POTRZEBY RYNKÓW MIĘDZYNARODO­WYCH

Dostosowanie przekazu do wielu rynków i nawiązanie kontaktu z lokalnymi odbiorcami przekazu jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Transkreacja polega na rozważeniu istoty pomysłu i dostosowaniu jej do wybranego kontekstu kulturowego zgodnie z wymaganiami rynków międzynarodowych.

Treści źródłowe ulegają istotnej zmianie, jednak zasadnicze przesłanie pozostaje nienaruszone.

Transkreacja, czyli inaczej tłumaczenie kreatywne, to rodzaj lokalizacji polegającej na:

  • wywołaniu reakcji emocjonalnej zgodnej z przeznaczeniem komunikatu w języku źródłowym;
  • stworzeniu komunikatu wywołującego lokalnie istotne zaangażowanie emocjonalne i wykraczającego poza bezpośrednie tłumaczenie treści źródłowej.

Za sprawą wiedzy językowej i globalnego modelu operacyjnego Lionbridge dokonuje tłumaczenia kreatywnego tekstów Twojej firmy, aby miały one zamierzony wydźwięk w każdym języku. Możemy pracować jako jedyny globalny partner Twojej firmy w zakresie wsparcia wszystkich rynków, zapewniając wytyczne dotyczące strategii i tworzenia treści.

Możemy też współpracować z agencjami kreatywnymi, zespołami krajowymi i brand managerami, pilnując, aby treści po transkreacji odpowiadały zamiarowi zawartemu w pierwotnym przekazie.

DOBÓR WŁAŚCIWEGO RODZAJU TŁUMACZENIA