Globalne usługi z zakresu sztucznej inteligencji

Firmy opracowują inteligentne systemy mające na celu poprawić jakość życia ludzi w każdym miejscu — w domu, w samochodzie, w pracy. Autorzy interfejsów konwersacyjnych dla asystentów wirtualnych oraz innych produktów potrzebują ogromnych ilości najwyższej jakości danych szkoleniowych oraz pochodzących z całego świata informacji zwrotnych dotyczących użyteczności, które da się przełożyć na realne działania, aby opracowywane przez nich rozwiązania były bardziej naturalne, dokładne, odpowiednie i intuicyjne.

Jest to poważne wyzwanie, któremu Lionbridge stawia czoła, korzystając z operacji językowych i operacji na danych. Pozwalają one wygenerować globalne dane najwyższej jakości, które służą do nauczania systemów. Dodatkowo wykorzystujemy też globalne testy użyteczności, podczas których gromadzimy informacje zwrotne pozwalające ciągle poprawiać jakość nowych, inteligentnych systemów z punktu widzenia ich użytkowników.

Lionbridge zapewnia też wkład ludzki, aby uzupełniać i wspierać wysiłki naszych klientów w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji i zagwarantować im skalowalny i w pełni globalny zasięg. Jako że klienci chcą szybko rozwiązywać problemy z danymi, mogą uzyskać pomoc Lionbridge, które odciąży ich w zakresie zarządzania programem i spełniania wymogów operacyjnych pozwalających na wdrożenie rozwiązań. W pełni dostosowujemy się do struktur organizacyjnych, procesów i systemów naszych klientów oraz mamy ponad dziesięć lat doświadczenia w niezwykle wydajnej pracy nad najbardziej wrażliwymi programami klientów.

Usługi

Operacje językowe i operacje na danych

Lionbridge zapewnia najwyższej jakości dane do nauki systemów inteligentnych spełniające wysokie standardy klientów. W tym celu stosujemy rygorystyczne procesy gromadzenia i kontroli, jak również sprawdzone procesy i systemy zapewniania jakości. Pracujemy zarówno na systemach klientów działających na dużą skalę, wymagających szczególnego bezpieczeństwa, jak również z wykorzystaniem własnych narzędzi, zależnie od potrzeby.

Nasze operacje językowe pozwalają opracować bardziej naturalne i intuicyjne interfejsy językowe. Obejmują one:

 • prawidłowe gramatycznie frazy zdań mówionych lub tekstu pisanego;
 • sprawdzanie spójności (wielkie litery, pisownia, weryfikacja itp.);
 • tłumaczenie słów mówionych lub tekstu pisanego;
 • transliterację słów i fraz.

Nasze operacje na danych zapewniają lepiej oczyszczone dane wejściowe do nauki silników. Obejmują one:

 • gromadzenie danych: przechwytywanie i rejestrowanie mowy, tekstu pisanego, obrazów lub próbek filmów;
 • przetwarzanie i inżynierię danych;
 • transkrypcję nagranego tekstu mówionego;
 • etykietowanie i komentowanie tekstu, języka mówionego oraz filmów (tekstu, obrazów, dźwięku lub filmu);
 • oczyszczone i poddane walidacji dane do wiadomości i do wykorzystania w wyszukiwarkach;
 • opis zasad gramatycznych w dowolnym języku;
 • właściwe dla danej domeny słowniki i ontologie.

Eksperci językowi

Lionbridge zapewnia pomoc ekspertów, których potrzebują klienci, w tym lingwistów, fonetyków, transkrypcjonistów, tłumaczy, weryfikatorów oraz osób zarządzających użytecznością.

Osoby te są angażowane w celu spełnienia oczekiwań każdego klienta, niezależnie od tego, czy współpraca odbywa się zdalnie, w siedzibie klienta czy w biurze Lionbridge.

Testowanie użyteczności

Zrozumienie tego, jak ludzie na całym świecie postrzegają nowe systemy inteligentne, z których korzystają w swoich domach i samochodach, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu nowych interfejsów.

Lionbridge zapewnia wirtualną, globalną sieć zasobów, którą można posegmentować ze względu na ustawienia regionalne i dane demograficzne i która umożliwia uzyskiwanie informacji zwrotnych oraz dodatkowych danych dotyczących nowych produktów, algorytmów, funkcji i języków. Niezależnie od tego, czy będzie to chmura czy biuro, dysponujemy infrastrukturą umożliwiającą stworzenie laboratoriów testowych w pobliżu jednostek badawczo-rozwojowych naszych klientów — co jest powszechną potrzebą w przypadku samochodowych systemów informacyjno-rozrywkowych.

Zajmujemy się również bezpieczną dystrybucją na rynku sprzętu przed jego oficjalnym wprowadzeniem do sprzedaży w celu przeprowadzenia testów regulowanych umowami o nieujawnianiu danych.