Tłumaczenia prawne

Treści w sektorze prawnym mają coraz większą objętość, co stawia trudne wyzwania przed firmami wymagającymi zintegrowanych usług tłumaczenia wysokiej jakości. Zarówno duże, jak i małe firmy zwykle nie dysponują zasobami ani przepustowością łącza, które umożliwiałyby im pozostanie na bieżąco.

ZASPOKAJAJ WIELOJĘZYCZNE POTRZEBY SWOJEJ ORGANIZACJI PRAWNEJ

Transakcje i handel międzynarodowy sprawiły, że coraz częściej konieczne jest skorzystanie z usług tłumaczenia prawnego, czy to w przypadku tłumaczenia patentów, czy wspierania procesu elektronicznego pozyskiwania dowodów (e-discovery) w skomplikowanych sporach, czy też tłumaczenia umów handlowych. Złożony charakter tego rodzaju materiałów wymaga partnera z wiedzą zarówno językową, jak i prawną, oferującego w dodatku usługę tłumaczenia poświadczonego.

W Lionbridge oferujemy wiele rozwiązań dla sektora prawnego. Jesteśmy zaufanym usługodawcą prawników w ponad 700 organizacjach, od kancelarii prawnych z rankingu Global 100 i prominentnych instytucji finansowych po wiodące firmy farmaceutyczne, technologiczne i produkcyjne.

Nasz dział tłumaczeń Geotext zapewnia kompleksowe rozwiązania w przypadku trudnych kwestii prawnych, takich jak: 

  • spory prawne i postępowanie wyjaśniające; 
  • arbitraż; 
  • kwestie związane z monopolem oraz fuzjami i przejęciami; 
  • prawo pracy; 
  • zgodność z obowiązującymi regulacjami. 

Ponadto nasz portal onDemand oferuje wydajne, dokładne tłumaczenia nieregulowanych treści prawnych.

Nasze centra obsługi w Londynie, Nowym Jorku i San Francisco zapewniają całodobowe wsparcie, każdego dnia. Mamy wiedzę fachową i doświadczenie praktyczne we wszystkich sektorach, dzięki czemu byliśmy w stanie zapewnić wsparcie w kilku z najpoważniejszych spraw ostatnich czasów.