Znalezienie odpowiednich pracowników stanowi prawdziwe wyzwanie dla kancelarii prawnych i działów prawnych firm. A kiedy trzeba znaleźć pracowników do biur rozsianych po całym świecie, sprawy jeszcze bardziej się komplikują.

Pozyskaj nowych pracowników i wielojęzyczne możliwości

Wyszukanie i zatrudnienie pracowników dla firmy prawnej czy działu prawnego może być złożonym procesem, szczególnie w przypadku wymogu wielojęzyczności. Czas i zasoby wykorzystane na rekrutację można by było przecież lepiej spożytkować — a nawet jeśli kogoś znajdziesz, nie masz pewności, że to najlepszy kandydat.

Lionbridge pozwala pozbyć się tego problemu. Mamy ponad 40 oddziałów w kilkudziesięciu krajach, dzięki czemu możemy szybko rekrutować lingwistów z całego świata i zapewnić bezpieczeństwo dotyczące poufności lub przetwarzania danych.

Wybierzemy dla Ciebie najlepszych lingwistów i wspólnie przygotujemy indywidualne rozwiązanie, spełniające Twoje potrzeby w zakresie językowym, merytorycznym, a także w kwestii lokalizacji i czasu dostarczenia rozwiązań. Wielu naszych tłumaczy ma tytuły magistra lub doktora praw (lub zbliżone).

W zależności od potrzeb możemy nawet zapewnić usługi w ciągu 24 godzin. W niektórych przypadkach nasz ekspert — a nawet cały zespół — może być gotowy do pracy jeszcze tego samego dnia.

Zatrudnimy profesjonalnych tłumaczy prawnych oraz dwujęzycznych prawników i pozostały personel, aby:

  • przetłumaczyć zlecone dokumenty;
  • zweryfikować lub skomentować wewnętrzne tłumaczenia;
  • przygotować ustne lub pisemne streszczenia dokumentów w innych językach;
  • ocenić przydatność dokumentów w innych językach;
  • wprowadzić dokumentację w innych językach do bazy danych;
  • wesprzeć proces discovery, przygotowując katalogowanie dokumentacji;
  • poprowadzić lub wesprzeć personel.