Globalne rozwiązania z zakresu badań klinicznych

Badania kliniczne są coraz bardziej złożone. Tłumaczenie wymagającej dokumentacji dotyczącej rozpoczęcia badania, rekrutacji pacjentów czy punktów końcowych jest bardzo wymagające, dlatego warto postawić na współpracę z takim partnerem jak Lionbridge, z którym przeprowadzanie globalnych badań klinicznych w różnych językach i kulturach stanie się o wiele łatwiejsze.

PRECYZYJNE TŁUMACZENIE TEKSTÓW ZWIĄZANYCH Z BADANIAMI KLINICZNYMI

Tłumaczenie dokumentów związanych z badaniami klinicznymi nie jest tylko kwestią znajomości języka i dialektu. Konieczne jest również wypracowanie rygoru i zdobycie odpowiedniego doświadczenia. Należy rozumieć zarówno język pacjentów, jak i badaczy, a także spełniać techniczne wymogi danego badania.

Lionbridge Life Sciences to wsparcie na każdym etapie badania klinicznego:

  • Rozpoczęcie badania: w trakcie tej kluczowej fazy działające w danym kraju organy regulacyjne muszą zatwierdzić badanie, które ma być przeprowadzone w ich państwie. Ponadto należy wybrać, przeszkolić i sprawdzić ośrodki badawcze. W tej fazie trzeba się wykazać szybkością i ostrożną koordynacją wspólnie z organizacją prowadzącą badanie kliniczne (CRO). Dzięki kierownikom projektów z Lionbridge Life Sciences szybko i precyzyjnie zrealizujesz cele. Podczas fazy rozpoczęcia badania będziemy aktywnie zarządzać dokumentami i terminami i śledzić, co się z nimi dzieje.
  • Rekrutacja pacjentów: ze względu na wiele regulacji związanych z bezpieczeństwem pacjentów teksty źródłowe i te przetłumaczone przekazywane pacjentom przed badaniem i w trakcie badania są objęte dodatkowym nadzorem. Dlatego też tłumaczeniami badań klinicznych (jak również tłumaczeniami zwrotnymi) zajmują się nasi medyczni i prawni eksperci z danego kraju, a ich szybka praca pozwala skrócić czas realizacji i czas wydania pozytywnej opinii przez komisję bioetyczną.
  • Pilna dokumentacja: w przypadku dokumentów dotyczących takich kwestii jak zdarzenia niepożądane czy punkty końcowe konieczne jest przygotowanie tłumaczeń w niezwykle krótkim czasie, a w dodatku nie ma tu miejsca na żadne wpadki językowe. Dzięki naszym specjalistycznym zasobom spełnisz oba te wymogi.

Lionbridge Life Sciences korzysta z usług lingwistów z poziomu MŚP, włącznie z licencjonowanymi lekarzami. Pomaga to uniknąć popełniania błędów wynikających z angażowania mniej doświadczonych tłumaczy medycyny ogólnej.

Mamy dostęp do ponad 10 000 ekspertów w ponad 240 parach językowych. Jesteśmy w stanie świadczyć usługi nowym klientom i zwiększyć ilość tłumaczonych tekstów nawet 10-krotnie w ciągu roku bez straty na jakości czy pogorszenia się kluczowych wskaźników efektywności.

Ponadto nasi kierownicy projektów są oddani i zmotywowani, podobnie jak nasze zespoły ds. produkcji związanej z badaniami klinicznymi. Wybierz Lionbridge Life Sciences do tłumaczenia badań klinicznych, a otrzymasz profesjonalną usługę od początku badania aż do jego zakończenia.