Tłumaczenie dokumentacji wyrobów medycznych

Jako producent wyrobów medycznych musisz zmagać się z wieloma złożonymi problemami: międzynarodowymi badaniami i rozwojem, badaniami klinicznymi prowadzonymi w różnych regionach geograficznych oraz wieloma regulacjami krajowymi i regionalnymi. Wsparcie partnera mającego doświadczenie zarówno w tłumaczeniach, jak i w dziedzinie wyrobów medycznych ma kluczowe znaczenie.

Tłumaczenie dokumentacji wyrobów medycznych

W przeszłości większość wyrobów medycznych początkowo opracowywano, rejestrowano i wprowadzano na rynek w jednym kraju, a dopiero później rozpoczynała się ich sprzedaż w innych krajach. Obecnie produkty od samego początku tworzone są z zamiarem wprowadzenia na rynek globalny.

Na każdym etapie cyklu życia wyrobu niezbędne jest wsparcie ekspertów z zakresu języka, w tym podczas opracowywania, badań klinicznych, rejestracji, tworzenia oprogramowania i dokumentacji wyrobu, a także podczas działań marketingowych i związanych ze wsparciem klienta.

Lionbridge Life Sciences ma ogromne doświadczenie w każdym aspekcie sektora wyrobów medycznych i może zapewnić sprawdzone rozwiązania w zakresie tłumaczeń na każdym etapie cyklu życia wyrobu oraz w trakcie codziennej działalności.

Mogą to być:

 • ułatwianie wewnętrznej komunikacji pomiędzy zespołami;
 • szkolenia z zakresu produktu/dokumentacja produktu;
 • dokumentacja badań klinicznych;
 • składanie wniosków do organów regulacyjnych;
 • lokalizacja i testowanie oprogramowania;
 • dokumentacja obsługi klienta;
 • specyficzne dla danego kraju tłumaczenia i transkreacja materiałów marketingowych;
 • lokalizacja multimediów;
 • tłumaczenia prawne.

Korzyści, jakie zapewnia Lionbridge: 

Od ponad 20 lat Lionbridge Life Sciences jest liderem w dziedzinie tłumaczenia dokumentacji wyrobów medycznych oraz wsparcia językowego. Ponadto:

 • konsekwentnie przewyższamy standardy jakości definiowane przez klientów oraz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w zakresie punktualności;
 • mamy własny dział zarządzania zasobami, zarządzany zewnętrznie i dysponujący ponad 10 000 dostawców usług językowych współpracujących wyłącznie z działem Life Sciences;
 • mamy wystarczające zasoby, aby pokryć ponad 50% lub więcej maksymalnego zapotrzebowania, na podstawie danych historycznych i prognoz.

W ciągu ostatnich 12 lat opracowaliśmy i udoskonaliliśmy naszą technologię, tak aby była ona dostosowana do działalności naszych klientów z sektora wyrobów medycznych i ich potrzeb w zakresie stosowania się do wymogów. Nie musisz więc kupować samodzielnych czy zbędnych systemów.

Dzięki naszej technologii zachowasz pełną kontrolę i możliwość zarządzania swoimi zasobami, analityką biznesową, kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) oraz przebiegiem pracy. Korzystanie z naszej podstawowej technologii jest nieodpłatne dla aktywnych klientów korzystających z tłumaczeń oferowanych przez Lionbridge Life Sciences.