Przedsiębiorstwa mają coraz lepsze możliwości docierania do klientów zagranicznych, ale pojawiają się przy tym liczne wyzwania. Jednym z nich jest efektywniejsze informowanie o produktach odbiorców z nowych i dotychczasowych rynków.

Dla Lionbridge oznacza ono również zapewnienie rozwiązań optymalizujących procesy tworzenia, tłumaczenia i publikowania treści w celu łatwiejszego dotarcia do odbiorców z zagranicy.

Treści w języku źródłowym, przygotowane w używanym przez inRiver systemie zarządzania informacjami o produktach, są przesyłane firmie Lionbridge do tłumaczenia za pomocą narzędzia Lionbridge Freeway. Za pomocą tego samego narzędzia tłumaczenie jest później importowane z powrotem do wspomnianego systemu inRiver.

Dzięki sprawnej integracji wspomnianych rozwiązań można tworzyć atrakcyjne materiały marketingowe w językach docelowych, a następnie znacznie szybciej i taniej je aktualizować.


Zarządzanie informacjami o produktach i ich tłumaczeniami w ramach integracji z systemami Lionbridge pozwala przedsiębiorstwom wprowadzać nowe produkty na rynek aż do 50% szybciej i może obniżyć koszty tłumaczenia nawet o 60%.

Przeczytaj opis konektora inRiver