Transifex to platforma służąca do centralizacji, usprawnienia i automatyzacji procesu tłumaczenia, która może obsługiwać elastyczne procesy produkcyjne.

Za pomocą interfejsu API Transifex oraz klienta z wierszem poleceń przypominającym wiersze poleceń w oprogramowaniu Git można utworzyć ciągły proces tłumaczenia, w ramach którego nowe treści zostaną zawsze przetłumaczone, a najnowsze tłumaczenia będą dostępne dla każdej wersji.

Tak przetłumaczone materiały można zatem szybciej publikować, inżynieria może poświęcić na wspomniane zadania mniej czasu, a odbiorcy materiałów będą bardziej zadowoleni.


Zasady działania

Projekty tłumaczeniowe obecne na platformie Transifex zostają zintegrowane z odpowiednim kontem onDemand w celu skonfigurowania zsynchronizowanego, kompleksowego zadania tłumaczeniowego.

W efekcie użytkownik platformy Transifex będzie mógł uzyskiwać błyskawiczne wyceny potencjalnych zleceń tłumaczeniowych oraz zamawiać profesjonalne tłumaczenia w Lionbridge bez uszczerbku dla ciągłego procesu tłumaczenia w ramach interfejsu API Transifex.

Przetłumaczone materiały zostaną automatycznie przesłane do odpowiedniego projektu na platformie Transifex, gdzie będą oczekiwać na dalsze działania.

Najważniejsze korzyści z integracji platform OnDemand i Transifex

  • Ciągły proces tłumaczenia, który jest dostosowany do potrzeb zleceniodawcy.
  • Centralna baza danych w chmurze, która pozwala na zarządzanie wieloma projektami.
  • Pamięć tłumaczeniowa, która pozwala na maksymalne wykorzystanie dotychczasowych tłumaczeń, aby nie tłumaczyć dwa razy tych samych rzeczy.
  • Uproszczone tłumaczenie witryn internetowych za pomocą rozwiązania Transifex Live, które pozwala na tłumaczenie w kontekście w wyniku zastosowania jednego fragmentu kodu JavaScript.

Lionbridge onDemand

Lionbridge to największy na świecie dostawca usług językowych, w tym doskonałych usług tłumaczenia i lokalizacji. Aby ułatwić klientom osiągnięcie międzynarodowego sukcesu, oferujemy im najbardziej zaawansowane technologie tłumaczeniowe, wyjątkową obsługę oraz usługi największej w branży sieci profesjonalnych tłumaczy.

Lionbridge OnDemand to bezpieczny portal internetowy, za pomocą którego można zlecać tłumaczenia, przesyłać materiały, uzyskiwać natychmiastowe wyceny i realizować różne projekty tłumaczeniowe bez potrzeby korzystania z dodatkowej pomocy o charakterze administracyjnym, sprzedażowym lub technicznym.


Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie rozwiązania Transifex.

Transifex lionbridge