Weryfikacja jakości tłumaczeń

Tworzenie treści, która sprawdza się na wielu globalnych rynkach to wyzwanie: czy zatrudniony przeze mnie tłumacz dobrze wykonał zadanie? Czy proces działa?

Upewnij się, że dysponujesz poprawnym tłumaczeniem wysokiej jakości

Tłumaczenie i lokalizacja treści dla globalnych rynków stanowi wyzwanie, a jeszcze trudniej zyskać pewność, że zostało to zrobione prawidłowo. Dlatego to bardzo pomocne, kiedy osoba trzecia przeprowadza weryfikację jakości i procesu tłumaczenia.

Może okazać się, że jakość tłumaczenia jest niższa od oczekiwań lub proces mógłby przebiegać sprawniej. Nawet jeżeli jakość jest odpowiednia, obiektywna ocena tekstu może przyczynić się do poprawy przekazu.

Lionbridge Language Quality Services zapewnia niezależną weryfikację jakości tłumaczeń i lokalizowanych treści. Działamy niezależnie od Lionbridge, oferujemy więc obiektywne doradztwo oraz analizę tłumaczeń i lokalizacji wykonanych przez usługodawcę.

Zapewniamy globalny model działania, elastyczne podejście, jeśli chodzi o technologię oraz szeroką wiedzę językową i kulturową umożliwiającą weryfikację tłumaczenia.

Ponadto dysponujemy:

  • oddziałami regionalnymi w Brazylii, Chinach, Francji, Indiach, Irlandii i Polsce;
  • możliwością regularnej weryfikacji w ponad 100 językach;
  • ponad 500 weryfikatorami w poszczególnych krajach;
  • ponad 300 ekspertami w poszczególnych dziedzinach;
  • umiejętnością pracy w każdej technologii związanej z językiem.