Twoja firma sporządza dokumentację techniczną? Zapewne więc zdajesz sobie sprawę, że dokładność i skuteczność przekazu to dwa najważniejsze aspekty tłumaczenia technicznego.

TŁUMACZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Korzyści z wysokiej jakości tłumaczenia technicznego są dla wszystkich jasne. Dobre tłumaczenie techniczne to dostęp do nowych rynków, a tym samym większa możliwość uzyskania przychodów i wypracowania zysku. Dobre tłumaczenie techniczne to również większe zadowolenie klientów z produktu. Dlaczego? Ponieważ klienci wolą czytać teksty w swoim ojczystym języku.

Zdecydowanie efektywniej jest przetłumaczyć istniejącą dokumentację niż tworzyć jej treść od nowa w poszczególnych językach. Tłumaczenie oznacza możliwość znaczącego obniżenia kosztów lokalizacji dokumentacji. Dochodzi jeszcze jedna — prawdopodobnie najważniejsza — kwestia: w branżach regulowanych tłumaczenie dokumentów technicznych stanowi wymóg prawny. Zachowanie zgodności z przepisami może odbywać się bez dodatkowego nakładu czasu i kosztów.

Z kolei zła jakość pociąga za sobą spore koszty. Teksty zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, ostrzeżenia, komunikaty o ryzyku czy przestrogi wymagają szczególnej uwagi. Pomiary, tabele, wykresy i symbole również potrzebują dokładnego opracowania.

Pomożemy Ci przygotować prawidłową dokumentację techniczną

Potrzebujesz wysokiej jakości tłumaczeń tekstów technicznych? Potrzebujesz więc partnera posiadającego doświadczenie językowe i wiedzę techniczną.

Eksperci Lionbridge dysponują rozwiązaniami odpowiednimi dla potrzeb Twojej firmy. Oferujemy Ci naszą technologię, łatwość wdrażania i elastyczność rozwiązań takich jak zarządzanie zasobami wielojęzycznymi (np. pamięciami tłumaczeniowymi, glosariuszami, wytycznymi językowymi, grafikami i etykietami), usprawnione procesy weryfikacji językowej czy integracja z innymi rozwiązaniami zarządzania treścią i narzędziami do tworzenia treści.

Chętnie pomożemy Twojej firmie w opracowaniu takich dokumentów jak:

  • dokumentacja dla użytkowników,
  • skrócone instrukcje obsługi,
  • podręczniki dla operatorów,
  • etykiety,
  • instrukcje obsługi,
  • karty charakterystyki produktów (SDS),
  • i znacznie więcej!