Ledningsgrupp

Rory Cowan

Chairman

Innan Rory Cowan grundade Lionbridge 1996 var han vice verkställande direktör och medlem i ledningsgruppen för R.R. Donnelley & Sons. Dessutom var han vd för Stream International Inc., en division av R.R. Donnelley. Rory Cowan kom till R.R. Donnelley 1988 som senior vice vd för Documentation Services Group, där han senare blev vd.

Dessförinnan var Rory Cowan vd och koncernchef för CSA Press of Hudson, Massachusetts i USA som förvärvades av R.R. Donnelley och han har också haft befattningar på Compugraphic Corporation, i Wilmington i Massachusetts i USA samt i London.

I dag är Rory Cowan styrelseledamot och ledamot i revisionskommittén för LoJack Corporation (NASDAQ: LOJN), styrelseordförande för Sielox LLC samt styrelseledamot för Invoke Solutions. Han ingår också i förvaltningsstyrelsen för Deerfield Academy. Rory Cowan har även varit styrelseordförande för Interleaf tills företaget såldes till Broadvision, för FairMarket tills företaget såldes till eBay och för NewsEdge Corporation tills företaget såldes till Thompson. Dessutom var han styrelseledamot för Webline tills företaget såldes till Cisco.

Cowan har en BA och en MBA från Harvard University.

Rory Cowan

Matt Lozow

Managing Director, H.I.G. Capital

Matt är Managing Director på H.I.G. Capital’s New York-kontor. Han ansvarar för alla delar av investeringsprocessen, bland annat sourcing, transaktionsstrukturering, finansiering och genomförande av strategier för tillväxt efter slutna avtal, verksamhetsstrategier och strategier för ytterligare förvärv. Matt arbetar för närvarande i ledningsgruppen för flera H.I.G.-portföljföretag, bland annat Surgery Partners och A10 Capital, och fokuserar på investeringar i företagstjänstesektorn.

Innan han kom till H.I.G. 2009 arbetade Matt med privatkapitalbolag som Behrman Capital och Audax Private Equity med fokus på utköp i sena skeden och återkapitalisering. Matt började sin karriär som konsult på Bain & Company.

Matt har en teknologie kandidatexamen från MIT och en MBA från Wharton.

Aaron Tolson

Principal, H.I.G. Capital

Aaron är huvudman för H.I.G. Capitals Middle Market Fund med bas i San Francisco. Aaron ansvarar för alla delar av investeringsprocessen, bland annat sourcing, finansiering och genomförande, samt arbetar med att stärka portföljbolag och hjälpa dem att växa och uppnå sina operativa mål. Aaron sitter i styrelserna för HelpSystems, Lionbridge och TLC Vision och fokuserar på investeringar inom sektorerna teknik, media och telecom.

Innan han började på H.I.G. var Aaron Vice President för Summit Partners och American Securities och satt i styrelserna för Unison Site Management, Presidio Holdings, Robertson Aviation och Stride and Associates. Aaron har även varit medgrundare och CEO för ett företag för mobil programvara för företag. Tidigare har Aaron varit officer i pansartrupperna i amerikanska armén och tjänstgjort i Irak, Bosnien och Korea.

Aaron har en kandidatexamen från West Point och en M.B.A. från Stanford Graduate School of Business.

Arjun Mohan

Vice President, H.I.G. Capital

Arjun är Vice President på H.I.G. Capital’s Middle Market Fund utanför San Francisco. Han ansvarar för alla delar av investeringsprocessen, bland annat sourcing, finansiering och genomförande, samt arbetar med att stärka portföljbolag och hjälpa dem att växa och uppnå sina operativa mål. Arjun arbetar för närvarande i ledningsgruppen för flera H.I.G.-portföljföretag, bland annat Lionbridge och HelpSystems, och fokuserar på investeringar inom sektorerna teknik, media och telecom.

Innan han började på H.I.G. 2010 arbetade Arjun på Investment Banking-avdelningen i Citigroup med fusioner och förvärv samt kapitalmarknadstjänster.

Arjun har en kandidatexamen från Duke University och en MBA från Wharton.