Juridik, datasekretess och uppförandekoder

Lionbridge följer alla tillämpliga lagar och föreskrifter som skyddar personuppgifters integritet i de domsagor där Lionbridge är verksamt.