Juridik, datasekretess och uppförandekoder

Lionbridge följer alla tillämpliga lagar och föreskrifter som skyddar personuppgifters integritet i de domsagor där Lionbridge är verksamt.

Mer än 6 000 anställda på lösningscenter i 27 länder

Lionbridge är det största professionella översättnings- och lokaliseringsföretaget i världen. Här finns den språkliga expertis och den verksamhetskapacitet som krävs för att ni ska få den största genomslagskraften i er kommunikation med globala kunder.

Adress till lokalt kontor

Karl Johansgatan 27
414 59 Göteborg

T: +46 31 303 26 50 
F: +46 31 12 11 40