Dina personuppgifter (Integritets­policy)

Genom att använda den här webbplatsen accepterar du att uppgifter om dig (personuppgifter) kan samlas in, bearbetas och användas i enlighet med den här integritetspolicyn.

Lionbridge respekterar och skyddar din integritet. Personuppgifter samlas in och bearbetas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Observera följande om vår integritetspolicy:

Omfattning

Den här integritetspolicyn reglerar hanteringen av personuppgifter som vi tar emot under tiden som du använder Lionbridges webbplats. Den här integritetspolicyn gäller inte för webbplatser för andra företag i koncernen, och inte heller för webbplatser som drivs av andra externa aktörer.

Insamling och användning av information

Vi samlar in personuppgifter när du fyller i och skickar in interaktiva formulär, det vill säga när du

 • begär specifik information från oss (efternamn, förnamn, e-postadress, information om ditt företag osv.)
 • skickar feedback till oss
 • skickar en order till oss eller vill kontakta oss.

Vi använder de här personuppgifterna för att

 • kontakta dig om du har begärt det
 • behandla din order
 • ta fram marknadsanalyser för internt bruk.

Dessutom tar vi emot och sparar information automatiskt från serverloggar (om webbläsarprogram, IP-adresser, besökta webbplatser osv.). Den här informationen används för felsökning och i andra tekniska syften.

Cookies används på den här webbplatsen. Cookies är små datafiler som skickas från webbservern till användarens webbläsare första gången användaren besöker en webbplats. De sparas på användarens dator eller i webbläsarens cacheminne. Nästa gång användaren besöker samma webbplats från samma dator kontrollerar webbläsaren om det redan finns en sparad cookie, och skickar sedan informationen från cookien till webbservern. På så sätt kan webbservern få information om huruvida webbläsaren har använts för tidigare besök på webbplatsen.

De personuppgifter som vi samlar in med hjälp av cookies används på följande sätt:

 • För att förbättra de tjänster vi erbjuder och ta fram marknadsanalyser för internt bruk
 • För att spara information om det språk du väljer
 • För att tilldela IP-adresser baserat på region
 • För att kontrollera om JavaScript kan användas
 • För att genomföra en anonymiserad analys om hur webbplatsen används.

De personuppgifter som samlas in används endast i samband med Google Analytics, och de används aldrig för att identifiera den person som använder webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att cookies från vår webbplats inte sparas på din hårddisk, och du kan ta bort cookies som redan har sparats på datorn. Om du gör det bör du dock vara medveten om att du kanske inte kan använda vissa funktioner på den här webbplatsen. Detta gäller framförallt vissa webbappfunktioner som kräver att cookies är aktiverade. Exakt hur du gör för att ändra webbläsarinställningarna beror på vilken webbläsare du använder.

Mer information om hur du anger och ändrar webbläsarinställningar finns på Hjälp-menyn i webbläsaren.

Google Analytics

På den här webbplatsen används Google Analytics, som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). I Google Analytics används cookies, det vill säga textfiler som sparas på din dator, för att analysera hur användare använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs av Google till servrar i USA, där informationen sparas. Om du har aktiverat IP-anonymisering trunkerar/anonymiserar Google de sista åtta siffrorna i IP-adressen (gäller inom EU:s medlemsländer samt inom övriga länder i EES-området). Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till Googles server i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsleverantören använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen till webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster med anknytning till aktiviteterna på webbplatsen och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kopplar inte samman din IP-adress med annan information som innehas av Google. Du kan inaktivera användningen av cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Om du gör detta bör du dock vara medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Du kan också förhindra att Google samlar in och använder information (cookies och IP-adressinformation) genom att hämta och installera följande webbläsarplugin-program: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informationsdelning med tredje part

Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter delas med andra företag inom koncernen, eller med tredjepartsleverantörer av tjänster i USA och andra länder, förutsatt att de åtar sig att bearbeta personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy och därmed garanterar en likvärdig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi garanterar att vi inte delar med oss av dina personuppgifter för användning i kommersiellt syfte eller i något annat syfte än det som är uppenbart utifrån omständigheterna eller vad som tillåts enligt gällande lagar.

Överföring av data till/från vår webbplats

Du är införstådd med att all överföring av data till/från vår webbplats görs på din egen risk. Lionbridge kan inte hållas ansvarigt, vare sig avtalsmässigt eller icke-avtalsmässigt, för någon skada som uppstår i samband med överföring av data.

Ändringar i integritetspolicyn

Lionbridge förbehåller sig rätten att ändra sin integritetspolicy. Ändringarna börjar gälla så snart de publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du ändringarna. Om en större förändring av integritetspolicyn görs publiceras ändringen på en framstående plats på Lionbridges webbplats.