Dataskydd

Lionbridge har i många år arbetat med en lång rad ytterst säkerhetskänsliga kunder inom finans-, försäkrings- och försvarssektorerna. Det innebär att vi vet hur vi ska hantera utmaningarna i samband med dataskydd.

Konfidentialitet

Lionbridge ser till att alla data hanteras konfidentiellt genom att använda säkra överföringsmetoder där ingen kan komma åt dina data utan auktorisering. På så sätt tillgodoser vi kundernas krav, samtidigt som vi följer lokala lagar och bestämmelser. Det finns en process för säkerhetshantering, och vi förbättrar hela tiden våra åtgärder och processer på säkerhetsområdet.

Säkerhetsmedvetenhet

Vårt program för säkerhetsmedvetenhet innebär att alla medarbetare, däribland ledningen, är medvetna om vårt ansvar på säkerhetsområdet. Lionbridge har dessutom åtgärder för hantering av avbrott i en verksamhets kontinuitet och återhämtning efter datorhaverier.

Säker beställning hos Lionbridge

Lionbridge Freeway och Lionbridge OnDemand körs i ISO 27001-certifierade datacenter. All kommunikation med Lionbridge Freeway- och OnDemand-servrar skyddas med 256-bitars SSL-kryptering. Åtkomsten till ditt innehåll skyddas av vårt rollbaserade behörighetssystem. Lionbridge lagrar inga kreditkortsupplysningar. Om du väljer att spara dina kreditkortsupplysningar hos Lionbridge lagras kortnumret och andra uppgifter i det PCI-kompatibla programmet Braintree Payments.