Senior Vice President, Human Resources


Ann Lazarus-Barnes ansvarar för att leda de program och processer för humankapital som ger stöd åt Lionbridges verksamhet och strategiska mål. Ann kom till Lionbridge i april 2016.

Innan hon kom till Lionbridge var Ann vice VD och HR-affärspartner på Ascend Learning, ett teknikutbildningsföretag som ligger i Burlington i Massachusetts i USA. När hon var på Ascend arbetade Ann och hennes klientgrupper på att öka de anställdas engagemang och leda viktiga förvärv.

Ann har också tidigare arbetat på Convergys, en leverantör av affärsprocesser och utkontrakteringslösningar för kundhantering, där hon ansvarade för att leda HR globalt, framförallt vad gäller talangförvaltning, målstyrning och fackföreningsfrågor. Innan hon kom till Convergys arbetade Ann på Fifth Third Bank, ett företag som levererade finansiella tjänster, där hon ansvarade för att utveckla talangstrategi, målstyrning och samhällsrelationer för att öka mångfalden inom företaget. Innan Fifth Third Bank arbetade Ann i femton år på Federated Department Stores (som nu är Macy’s), ett varuhusföretag, på deras huvudkontor där hon var rådgivare åt företagsledningen inom rekrytering och arbetet för att behålla personal, planering av efterträdare och målstyrning.

Ann har tilldelats Silver Award av National Retail Federation, ett pris som delas ut till den enskilda person som gör det mest betydande bidraget till återförsäljarbranschen. Hon har också fått Employer of Choice av Executive Female, Diversity, Inc. och National Retail Federation. Dessutom fick Ann år 2012 ta emot Glass Ceiling-priset i Ohio för hennes arbete för att förbättra kvinnors villkor.

Ann har kandidatexamen i historia och sovjetstudier från Trinity College, Connecticut. Hon är mor till två vuxna döttrar och bor med sin make och två bulldoggar i Amherst i New Hampshire.

Ann Lazarus-Barnes