Vice President för Investor Relations och Corporate Development


Buda leder Lionbridges verksamhet inom investerarrelationer, bolagsutveckling och bolagskommunikation. I sin roll inom investerarrelationer ansvarar hon för att upprätta och hantera kommunikationen med företagets finansanalytiker och investerare. Buda leder också företagets verksamhet inom bolagsutveckling och har huvudansvaret för all extern och intern kommunikation

Buda har lett program för investerarrelationer och bolagskommunikation i börsnoterade företag inom teknik-, IT-tjänst- och affärstjänstbranscherna i över 15 år.

Innan hon kom till Lionbridge 2001 tjänstgjorde Buda som direktör för bolagskommunikation för ZEFER Corp, där hon ledde företagets första marknadsintroduktion av aktier och ansvarade för all extern och intern kommunikation.

Buda var tidigare direktör på Porter Novelli, ett globalt kommunikationsföretag, där hon etablerade en investerarrelations- och finanskommunikationspraxis för företagets Boston-kontor.

Sara Buda