Lionbridge får patent på lösning för översättning i realtid

Med innovationerna i GeoFluent kan kontaktcenter enkelt leverera enhetlig flerspråkig kommunikation genom samtliga kanaler

WALTHAM, Massachusetts, USA – 10 augusti 2016Lionbridge Technologies, Inc. (NASDAQ: LIOX), tillkännagav i dag att företaget har tilldelats ett patent för GeoFluent, en lösning för realtidsöversättning, som gör det möjligt för kontaktcenter att enkelt leverera konsekvent flerspråkig kommunikation genom alla kanaler.

Det nya patentnumret 9 141 606, som har titeln ”Methods and systems for multi-engine machine translation”, täcker två GeoFluent-innovationer:

  • Ett tillverkarspecifikt språklager som gör det möjligt för Lionbridge att skräddarsy varje maskinöversättningsinstans så att den avspeglar den specifika kundens användande av språk och kommunikation, vilket säkerställer att terminologin används konsekvent utifrån bransch, produkt, kund och varumärke.
  • Möjligheten att tillämpa detta tillverkarspecifika anpassningslager på flera motorer för maskinöversättning (MT). Detta gör det möjligt för Lionbridges lingvister att använda en klassledande metod för att välja underliggande MT-teknik, och när detta kombineras med GeoFluents unika anpassningslager får kunderna en bred språktäckning och högsta möjliga översättningskvalitet.

De här unika funktionerna i GeoFluent ger en heltäckande lösning med hög kvalitet på alla språk för kontaktcenter och supportavdelningar på företag, och låter dem leverera support till kunder och prospekt på flera olika språk, utan att behöva etablera inhemska verksamheter eller anställa flerspråkiga handläggare.

”Kontaktcenter kan nu förverkliga den exponentiella effekt som flerspråkig support har på kundlojalitet och tillväxt”, säger Tom Tseki, vice VD och chef för Customer Care Solutions på Lionbridge. ”Samtidigt känner de ett tryck från kunderna att expandera från att bara erbjuda telefonsupport till självbetjäning, sociala och digitala kanaler. Summan av de nu patenterade GeoFluent-teknikerna ger kontaktcenter den översättningskvalitet de behöver för att verkligen eliminera språket som en kommunikationsbarriär för alla kanaler.”

”Första generationens lösningar för maskinöversättning i realtid, som bygger på ren MT-teknik, har sina begränsningar på grund av den potentiellt negativa inverkan deras översättningskvalitet kan ha på kundnöjdhet (CSAT) och kundansträngning”, säger Jay Marciano, chef för Real Time Translation Development på Lionbridge. ”På grund av all slang, alla förkortningar, alla felstavningar och kanal- eller språkspecifika uttryck som är vanliga i talad och skriven kommunikation, kan innebörden i det som kunden och handläggaren försöker säga gå förlorat eller förvanskas när en traditionell MT-motor används. Det nya patentet för andra generationens GeoFluent-lösning går runt problemen med traditionella MT-lösningar genom att dess språklager kombineras med världens främsta tekniker för automatiserad översättning.”

GeoFluent tillkännagav tidigare i år förbättringar som gjorde lösningen bredare, inklusive funktioner för kundtjänst på alla språk – inklusive röst, chatt, e-post, helpdesk/ärenden och formulär/communities. Dessutom fick GeoFluent priset CUSTOMER Product Of The Year, utsågs till finalist för ICMI:s ”Best New Technology Solution” och Call Center Weeks ”Best Technology Solution Provider”, och har ökat sin närvaro genom att skaffa nya kunder och ingå ett partnerskap med återförsäljaren BETSOL.

Om GeoFluent

GeoFluent är en SaaS-lösning (Software as a Service) från Lionbridge som minimerar språkbarriärerna mellan kontaktcenter och konsumenter. Genom att erbjuda support på alla relevanta språk i alla relevanta kanaler kan företag förbättra kundupplevelsen, öka intäkterna samt minska kostnaderna och riskerna. GeoFluent kan integreras med alla ledande kommunikationsplattformar för kontaktcenter och möjliggör kommunikation på de språk som står för 95 % av världens BNP, vilket maximerar avkastningen på kundens befintliga investeringar. Mer information finns på www.lionbridge.com/geofluent.

Om Lionbridge

Lionbridge hjälper över 800 världsledande varumärken att utöka sina internationella marknadsandelar, påskynda marknadsupptaget av produkter och effektivt engagera kunder på lokala marknader i hela världen. Med hjälp av våra innovativa plattformar med molnteknik och vår globala crowd med över 100 000 professionella molnexperter tillhandahåller vi lösningar inom översättning, onlinemarknadsföring, global innehållshantering och programtestning som säkrar global varumärkeskonsekvens, lokal relevans och teknisk användbarhet vid alla kontakter under kundens livscykel. Lionbridge har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts i USA och har lösningscenter i 27 länder. Mer information finns på www.lionbridge.com.

Mediekontakt:

Aimee Jen
Text100
NALionbridge@text100.com
+1-617-399-4924